POLEMIKA S POLITIKÝM SPEKTREM

20. května 2018 v 9:41 | JameSmacik

květen 15, 2018
Já mám Politické Spektrum vcelku rád. Jsou tam většinou zajímavé diskuze. Ovšem je třeba si uvědomit, že i zajímavé politické diskuze jsou pouze diskuze, ale v žádném případě ne historicky podložené práce. Je třeba říci, že Tomio Okamura, a právě svým způsobem pan Vandas, už dávno volá po historicky podložené pravdě o táboru v Letech. Nikdo, včetně pana Rusnoka, slečny Kantorové a Romea novin se mu však neozval. Je to jejich škoda. Pan Kocáb v mnoha případech o Letech lže, a uzpůsobuje jeho story vysněné pravdě, která neodpovídá skutečnosti. On byl náchylný k takovému jednání už v případě s Lajlou, která ho zjevně zneužila, anebo on zneužil jí. Co to ale stálo peněz pracující poplatníky. Jedna z m8la osob, paní Haslingerová si dala tu práci a probádala dokumenty o Letech. Já bych jen uvítal, kdyby skutečně nezaujatý historik cikánského původu udělal to samé a třeba vyvrátil vývody její a dalších historiků. Takové ty vývody Kocába, Hauera, pohádkářů z Romea, baronů Prášilů na téma: "Jedna paní povídal" jsou často i vědomé lži.

Politické spektrum se snaží být vyvážený anebo dávat prostor mimo-mainstreamovým názorům. Ovšem je mi hanba, kdy se Vladimír Kučera podlézavě chová a jakože je politicky korektní, i když musí vědět, že ta "korektnost" je "hra jako - na oko" a nemá pravdu s tou polickou korektností a podlézavostí. Osobně bych se divil, kdyby nevěděl, že cikáni v naprosté většině lžou, jako když tiskne, a brát vážně jejich teoretické vývody do historie, jsou nepravdivé a vysněné. Už to slovo Romové? Kde to vzali, jak k tomu přišli? Podle jejich teorie - já tedy budu žádat, aby se neříkalo ČEŠI ale Boubelatí Budulínci. To je aspoň podložené medik doktory. Jejich požadavek nazývat je Romové, je tak naprosto stejný, jako by příkladně vyžadoval pan Babinský, aby se ho oslovovalo jako: "Ctěný a poctivý občan, s bankéřskou zkušeností." Leč tak se dnes překrucuje všechna pravda. Kučero, Kučero, já tě mám rád, ale nemusíš se tak korektně hrbit?
V tomto pořadu o Cikánech nastoupili tři lidé proti panu Vandasovi, který, se sobě vrozenou diplomacii, trochu oponoval zblblému pravdo-láskaření. Pan Martin Koller by se s tím tak nemazal. Takže vystoupil tvrdý popírač pravdivé historie pan Miroslav Rusenko, slečna Kantorová, a Vladimír Kučera, který měl hájit vyváženost a snad i trochu pravdu.
Pan Vandas zcela správně zmiňuje neoddiskutovatelný fakt, že původně byl tábor založen nejen a pouze pro cikány, ale pro tuláky a práce se štítící lidé, které tam v Letech budeme také uctívat. Není ani chybou státu, že za daných okolností se tam ocitli především cikáni. Kdyby ten tábor pracoval dodnes, tak je ovšem pravda, že jak říká pan Rusenko, by tam byli nejen cikáni, ale hodně lidu české národnosti. Takový pan Benda, který sice se neštítí práce, a klidně si vedle ní i lehne, ale jeho výkon je nulový - (podle pana premiéra Babiše). A zrovna tak mnoho členů sněmovny, jako je i paní Němcová, kteří sice hlomozí, řvou, páprdují, ale jejich práce jaksi není vidět. Takový Dienstbier, Kalousek, Schvancerberg (který mimo jiné i profitoval z otrocké práce tábora Lety), Kralousek, Herman a mnoho jiných volů. Ano, pan Rusenko má v tom pravdu, tam je jejich pomník už vybudovaný.

Divím se, že útlocitná slečna Kantorová nevytáhla argumenty jako pan Kocáb, že to byl koncentrák vedený esesáky jako každý jiný. Vývody Kocába taky nejsou konsistentní, protože je dokumentovaný, že příslušníci rodin mohli dobrovolně do tábora přicházet a jaksi, že mohli i odcházet. Už jen tím ten jeho "hermetický plot" dostává jakési trhliny. Naši četníci byli i svině, ale rozhodně se nemohou přirovnávat k SS sborům, jako to dělá pan soudruh Kocáb. Mohlo by se také udělat celostátní referendum, které teda do historie nepatří, jestli tamní četníci nosili, nebo nenosili střelné zbraně, ale spíš bych se přikláněl, že je někdy nosili a někdy nenosili. Není to tak důležité jako to, že nikdo nebyl zastřelen. Tři z nich tam také zemřeli na tyfus, protože tyfus si nevybíral. Je pravda, že tam zemřelo hodně tuláků a hodně cikánů, ale pan Rusenko i Kantorová musí velmi dobře vědět, že způsob života těchto lidí přitahoval tyfus jako magnet. Jejich čistota je a byla spíše tristní. Zcela jistě podmínky tábora tomu nepřidali a možná měli četníci nasadit více razantnosti s hygienou, jako třeba SS mani, a stříhat jim hlavy dohola, hnát je v mrazu do sprch a nechat sušit v zimě na appelplacu, nutit je prát a odvšivovat prádlo častěji. Zcela jistě by na tyfus zemřelo méně lidí - i když další by zahynuli na beznaděj. I moje babička zemřela na tyfus. Ovšem za zcela jiných okolností. DDT tenkrát nebyl - až ke konci války. Proto také Němci a Rusové používali plynové komory, kdy nechali šaty pod párou, a tak zabíjeli hmyz. Přesto byl tyfus hodně rozšířený - zvláště když zacházení s vězni nebylo nijak jemnocitné.
To, že údajně vedení házeli do jezírka děti se mi ekluje, už z toho argumentu, že z hygienických důvodů by se tam nedalo nejen koupat, ale ani prát prádlo. Tohle spíš odpovídá, že vězňové si chtěli ulehčit život a odpovídá drsnému způsobu života cikánů, kteří to občas udělali bez vědomí komandantury. Rozhodně by takovou fámu si měla Romea bud skálopevně potvrdit anebo nezabíhat do: "Jedna paní povídala".
Ovšem pan Rusenko ve svatém nadšení hájit lidé cikánského původu zapomíná na jednu maličkost. Při počtech tři sta padesáti tisíc cikánů, což je pouze a okolo 3 procenta obyvatel. Ovšem co ty tři procenta provádějí za maglajs a cirkus celému národu, je obrovské. Cikáni tak jednak vybidleli stovky, a nejspíš tisícovky, docela slušných příbytků (což je krásný eufemism, že je absolutně, tvrdě, a do mrtě zničili). Dále neustále a celoročně okupují přes 50 procent našich věznic, při třech procentech národa. (Český Statistický Úřad). Cudně se také zamlčuje, že celý soudní systém mají zadarmo a je hrazen poplatníky a soudci jsou na cikány spíš přívětivý, protože by jich jinak bylo ve vězení přes osmdesát procent. Oni taky vědí, že cikáni je vlastně dobře živí. Na tři procenta lidu je to i tak setsakramentský výdaj, který jim zase hradí pracující poplatníci. Je to proto, že Cikáni většinou mají reputaci, že kradou, znásilňují a ano taky někdy zabíjí. To ovšem pan Rusenko nestaví jako základ problému. To však není maličká finanční zátěž na pracující, kterých i tak máme vlastně poskrovnu a pracanti musí jako soumaři živit víc jak tři čtvrtiny národa. Pan Rusenko i slečna Kantorová, oba zjevně cikánské národnosti, to jaksi cudně zamlčují.
Mají ovšem pravdu, že sněm jim docela dobře konkuruje podle hesla: Když můžou okrádat poplatníky cikáni, tak mi taky. Pan President Zeman má pravdu, že by pan Babiš jim měl snížit platy na polovinu a potom podle docházky do práce, aby se snažili také. Další možnost, aby sněm byl vůbec bezplatný a můžou se tam hádat do aleluja. Politika by měla být seriózní business, a ne babský sněm, kde se hádají jako koně o blbostech.
Však ohledně Cikánů. Po druhé válce při sčítání lidu bylo v celém Česku deset tisíc cikánů. To tenkrát opravdu nestálo ani za řeč. Jeden se musí ptát odkud se vzalo přes tři sta tisíc cikánů? Zdalipak se nepřistěhovali z Rumunska a jiných států, protože tato země byla pro ně zaslíbená a nemuseli pracovat? Anebo těch šedesát let Cikáni neměli, co na práci, i vyhýbali se jí, a souložili jako zjednaní, aby měli jednak zábavu a děti na obživu a nijak se většinově o děti nestarali, takže jejich vzdělání silně pokulhává za průměrem? Bohužel je to fakt, který nemohou zcela zapřít, nebo to svádět na vladaře - a už vůbec ne Čehůny.
Svádí se dnes vše špatné na komunisty, jenže se vašnostové nezmiňují, že už dávno za císařů, byli cikáni v nemilosti, protože odpovídali tomu označení: "práce se štítící osoby a kradly slepice". Ovšem nejen to, ale dnes kradou i okapy u domků, celé železné mosty i kde co, - a mě ukradli kolo z kůlny u domku a bylo velice známé, že vše, co se jim dostalo pod ruku. Naopak komunisté je zkoušeli za nemalý grošík poplatníků integrovat a světe div se, nějak se jim to nepovedlo, stejně jako králům, císařům, presidentům, a vůdcům všelijakého označení. Cikáni jsou hrdý národ a jen tak se neohnou - jako třeba Čehůni. To je páni pochvala.
(Naprostá většina miliardové integrace nebyla placená komunisty, Kocáby, Hermany, ale pouze a jen z peněz odíraných poplatníků). Divím se jen, že volové poplatníci jsou tak ušlápnutý, docilní, a ustrašení, že se ani trochu neozvou. Vašnostové by si ty svoje pomníky měli platit ze svého, jak to píše Míra Macek a on má docela rozumný návrh i pro cikány. Pan Herman byl nekulturní ministr kultury a rozhazuje miliardy tax poplatníků, stejně jako "kulturní" exministr Kocáb, který se kulturně vyžíval s Lajlou, a tax poplatníky to stálo snad i miliardy taky.
Jde jim hodně o prachy, a to prachy poplatníků. Už to, že pan Herman několikrát přeplatil výkup vepřína nesvědčí o dobrém hospodáři. Ovšem on neví, proč by měl být dobrý hospodář, když to neplatí ze svého, ale z peněz tax poplatníků. Ti by se měli za to zvednout a pomoci mu vidlemi na hnůj. Pan Herman by měl být uvržen do hladomorny, aby tam zpytoval svoje namyšlené ego, a co on by sám a ze svého měl udělat pro cikánské a chudé lidi. A třeba jim ze svého jen rozdávat koblihy, a ne utrácet nezodpovědně a prostopášně miliardy poplatníků.
Pan Rusenko nestaví ani to, že celkové vzdělání národa se vědomě snižuje. To, aby se cikánské a pomalé děti vyrovnali většinovému průměru se dá udělat zhruba dvojí metodou: Bud se cikánské děti nějakým způsobem dostanou na většinový průměr, anebo se většinový průměr sníží na úroveň cikánů, či jinak nepřizpůsobivým dětem. To se pane Rusenko právě děje, a není divu, že rodiče jsou rozhořčení. Bohužel nejsou dostatečně razantní, aby sjednali nápravu. Vládnoucí oligarchie má privátní školy a je jim tohle srdečně jedno. Ba má to pro ně tu výhodu, že: Čím blbější národ, tím snadněji se ovládá.

Slečna Kantorová zdůrazňuje, že prasata smrdí a je nevhodné je jíst z posvátných míst, i ekluje se jí to. Copak vzdělaná slečna Kantorová neví, že nebyl jenom Terezín a Lety. Pan Martin Koller napočítal přes padesát stejných záchytných táborů té doby. Možná vám prozradím jednu přísně tajnou věc. Celá zeměkoule je prosycená krví - a často i nevinných lidí. Když bychom opravdu ctili všechnu tu zem, jak to oni chtějí, kde kdysi uhynul člověk, tak kde bychom potom měli stavět prasečince, kravíny (pane bože - kravíny!!) nebo sázet zemáky, či cukrovou řepu. Copak nevíte, že na Staroměstském náměstí uťali hlavy českým pánům a na háku je pověsili na Prašné bráně? To vám nevadí lízat tam dobrou zmrzlinu (soukat do sebe právě ty dobré řízečky dovezených z vesnice Lety), a chlastat pivo s panem Rusnokem, nebo jinými - i českými kumpány? A přitom mnam-nání se pohoršovat, že v Letech smrdí vepři. Máte vzdělání a určitě jste byla ve Vídni a v Bratislavě. A to vám nevadí ty hory mrtvol křesťanů a Turků? Jo slečno, kam šlápnete svou bezbožnou nohou, tak šlapete na pietní místa. Nikdo po vás nechce abyste za to platila. Tak to nechtějte ani vy!

Jenže tady je ten kámen úrazu. Vy byste chtěli profitovat na všem a jaksi aby vás cizí lidé vyživovali. Bohužel velkomožní páni a předně z vedení Evropské Unie jsou tak neschopní, a žerou vám všechno - i s navijákem. Já být vámi, tak bych se styděl. Styděl bych se, že předně, že se zvlášť velkým úsilím vás Češi docela slušně vyškolili, že jste i universitně zdělaná, a vaši soukmenovci berou podpory, o jakých se mnoha penzistům může jenom zdát. Že masově simulujete nemoci, abyste brali a dostali nemocenské, že děláte cambus v podpůrných organizacích, kde i s cizími dětmi si koledujete, že dokonce paděláváte rodné listy nenarozených dětí, jen abyste měli podporu na kořaličku, nebo herny. Že máte hodně věcí zadarmo, že slušnému člověku se o tom může jenom zdát. I ty právníky a soudce na cestě do vězení máte zadarmo. To si blbej Čehůn musí platit s. Všechno placené z práce několika milionů lidí. A pořád je vám to málo, pořád byste chtěli víc. Že si přesto stěžujete i u Anglické královny a jiným Evropanům, jako by pro vás Čehůni dělali málo. Pro Krista pána a krále, vždyť i dnes je vás tak tři procenta, ale sežerete třicet procent státního rozpočtu. Zeptejte se na to policii. Vy jste skoro stejně nenažraný jako naši vladaři. Na to se zeptejte pana Kocába a té jeho Lajly, která s hanbou radši emigrovala do Afriky. (Jestli ovšem nelže). Jsou vás tři procenta a děláte takový cambus, že by se jeden nedivil, když vás velká vlna tsunami hněvu jednou smete. Pan Vandas je ještě k vám moc docilní a omlouvačný. Stejně jako pan Sládek, který možná první vyslovil nespokojenost nad pokryteckou vaší dvojakostí, ale vy mu dnes a denně dáváte důvody, které vám pravdivě vyčítá. Někteří Češi ho odrovnali svou zblblou rétorikou, a dnes ho nazývají politickou mrtvolou. To ale vůbec neznamená, že neměl a nemá pravdu. Jeho hvězda ještě vypluje na hladinu špinavé vody, jako olej nad vodu.

Všichni, kdo tak se zápalem horujete za svatou věc cikánů, byste měli přečíst objektivní knihu pana Gaudina a konečně pravdivě a věcně doložit, že bud nemá pravdu, nebo ji má. Pan Gaudin napsal ty dokumenty nezaujatě, čerpal z různých pramenů statistických a vědeckých pramenů a měl by to být základ zasednout se skutečnými nezaujatými cikány ke kulatému stolu, a už se dopracovat ke Konečnému Řešení Otázky Cikánské. Ovšem od pana Rusenka neslyším nic než polopravdy, mlžení, i vyložené lži. Od paní Kantorové zase mládí, naivitu, a vysněnou pravdu podávané se zápalem.

Já bych vám přál abyste byli spokojení, vzdělaní, vážení, ale toho nedosáhnete lhaním, sněním, kradením, prasárnami a prasečincem který tvoříte, ale pouze a jen poctivou prací a dobrými výsledky. Nikdo vám nebere, že jsou mezi vámi nadaní poctivý lidé, ale jako tři sta tisícová skupina stojíte za hovno.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama