VÝZVA LIDEM TOHOTO STÁTU

12. října 2018 v 3:51 | JameSmacik |  Bajaja07

říjen 10, 2018
Pokud chceme tuhle společnost napravit, je třeba říkat pravdu. A to znamená označovat věci správnými termíny, neskrývat nepříjemné skutečnosti za balast eufemismů. O tom, co sdělujeme, musí rozhodovat věcná správnost, a nikoli politická korektnost, jemnocit či osobní ambice. (V. Vondružka)

Cikáni a ti různí "vlezdoprdelkové s korektním náhledem Bruselských přisluhovačů" nebudou pana prezidenta Zemana volit jenom proto, že si dovolil říci nepříjemnou pravdu všem do očí. Není pravda cikáni, že jste hlupáci. Jste až moc vychytralí. To, že jste chytřejší než většina Čechů dokazuje i ta statistika čísel. Vyždímat z pracujících každý rok 24 miliard plus mnoho dalších miliard, polovzdělaným lidem, není jenom tak.

To, že cikáni lžou a nečtou statistiky ČSŮ, to chápu, ale že se k nim přidávají i takový "Bořivojové" jako je Topolánek, Dienstbier, Kalousek, Kocáb, herdek Herrman, a útlocitná paní Němcová, tak to nechápu. Je naprosto neuvěřitelné, kde se v nich bere ta odvaha takto lhát. Navíc na to jsou snad i zákony, mimo toho všeobecného, že: Lhát se nemá.

Celý slušný národ by se měl postavit za pana presidenta a už jednou udělat přítrž těmto vědomým lžím. Ve všech městech by se poctivý lidé měli zvednout v mohutnou vlnu odporu proti lžím cikánů a ukázat pěst všem těm lhářům, zrádcům národa, pana presidenta a nakonec i jich samých. Zorganizovat největší demonstrace ve všech městech, pozavírat všechny lživé pomlouvače pana presidenta. Všichni tihle pomlouvači presidenta si žijí nezřízeně vysoko nad lidem, lžou, a nic pozitivního nedělají pro národ. Musíme se přeci vymanit z područí nekonečných žvanilů, lichvářů a hajzlů, kteří už před padesáti lety neměli vládnout hrdému lidu. Jestliže se lid neosvobodí od těchto lživých slouhů a idiotských ponížených lokajů, no tak to prosím si nezaslouží být svobodní.

Právě to mě vede k tomu že ohleduplnost k blbcům debilům nevede nikam než do pekel. Minimálně ty výše jmenovaní spolu se Šafrem, Bakalou, Štětinou by se měli zodpovídat za lživé farizejství. Nechávat je na svobodě a nechat je debilně žvanit jenom dezinformuje slušné lidi. Pomluvy lidově zvoleného prezidenta nejen uráží jeho, ale uráží tvrdě i mě.

Romeo kampaň tvrdí a chce dokazovat, že někteří cikáni také pracují. Je to pravdivé a zcela v souladu, co říká pan president. On neříká, že nikdo z vás nepracuje. On jenom opakuje ČSŮ, že vás pracuje tak pouze 10 procent. Matičko skákavá - poserte se!!! On říká, že pouze 85 procent práce schopných se živí z práce českých dělníků! No to se zase můžu posrat já!!

SOUHLASÍM NAPROSTO S ROMEOU, že tyto žvásty,

polopravdy a lži zasluhují větší pozornost.

Je naprosto na Romey dokázat, že vás dospělých pracuje třeba třicet procent, že nekradete, že masově nepodvádíte, že neprovádíte nájezdy na státní kasu, že nevybydlujete svěřené vám domy a apartmá, že je vás ve vězení jenom tolik v souladu s vaším počtem v národě. (A to vám přitom prochází věci, které vašemu hloupému Českému kolegovi neprojdou). Že si tedy ČSŮ a vláda vymýšlí.

Jestliže část pracujících cikánů říká, že oni pracují a posílají Romey fotky, tak vědci z Romey by se toho měli chytit a skutečně dokumentovat, že vás pracuje víc než co říká ČSŮ. Měli by shromáždit dokumenty, že vás v produktivním věku pracuje aspoň dvacet procent a víc. Ovšem nikoliv: …že jedna paní povídala, ale pěkně a spolehlivě to zdokumentovat k určitému datu.
AT SE CHYTNE ČSŮ A PAN PREZIDENT ZA NOS!

Aby se nešvindlovalo, jak je tak u nás zvykem, tak dobře preventovat podfuky. V tomto ohledu by právní komora snad byla schopná něco splácat.

Ovšem taková kampaň by neměla být bezzubá, ale každému fiškuntálkovy padělateli a lháři zajistit, že si zabalí kufry a odejde do země, kde má kořeny. To by se mělo všem dopředu oznámit, aby zase nějaký Čehůn nešvindloval.

Protože musíme brát ohledy na sjednocení rodin, jak neustále tvrdí jemnocitná paní Němcová a několik podobných, musí se celá rodina na vlastní náklady, vystěhovat s viníkem. Ne to jenom okecávat, že onen je negramotný, a že to tak nemyslel. (No tak už to nedělejte). Postih musí být úměrný nebezpečnosti pro lid. To jenom Bruselští si mohou zase dovolit být jemnocitní, mýlit se, a žvanit.

Není jiné cesty než konečně přesně a přísně naplňovat literu zákona.

jestliže se Cikánům a některým politikům tady nelíbí, tož ať odejdou někam jinam, kde jim budou lenost a lživé jednání tolerovat. Třeba takový Brusel se o ně postará ještě lépe. Tak neotravujte dělníky české národnosti a šup do Bruselu.

Ovšem - JE UTOPIE MYSLET SI, ŽE ROMEA A HRSTKA POLITICKY KOREKTNÍCH LHÁŘŮ, TO UDĚLÁ když je k tomu lid nedotlačí. Takže všechny unie, dělníci, závody, křesťané, městské a vládní zastupitelstvo, měšťané, zemědělci, hrdí a slušní individualisté, včetně hasičů, učitelů, sportovců a lékařských útvarů s chutí do práce. Skutečně se odlehčí především vám.


NO TO ALE ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z VÁS.
 

POLEMIKA S POLITIKÝM SPEKTREM

20. května 2018 v 9:41 | JameSmacik

květen 15, 2018
Já mám Politické Spektrum vcelku rád. Jsou tam většinou zajímavé diskuze. Ovšem je třeba si uvědomit, že i zajímavé politické diskuze jsou pouze diskuze, ale v žádném případě ne historicky podložené práce. Je třeba říci, že Tomio Okamura, a právě svým způsobem pan Vandas, už dávno volá po historicky podložené pravdě o táboru v Letech. Nikdo, včetně pana Rusnoka, slečny Kantorové a Romea novin se mu však neozval. Je to jejich škoda. Pan Kocáb v mnoha případech o Letech lže, a uzpůsobuje jeho story vysněné pravdě, která neodpovídá skutečnosti. On byl náchylný k takovému jednání už v případě s Lajlou, která ho zjevně zneužila, anebo on zneužil jí. Co to ale stálo peněz pracující poplatníky. Jedna z m8la osob, paní Haslingerová si dala tu práci a probádala dokumenty o Letech. Já bych jen uvítal, kdyby skutečně nezaujatý historik cikánského původu udělal to samé a třeba vyvrátil vývody její a dalších historiků. Takové ty vývody Kocába, Hauera, pohádkářů z Romea, baronů Prášilů na téma: "Jedna paní povídal" jsou často i vědomé lži.

Politické spektrum se snaží být vyvážený anebo dávat prostor mimo-mainstreamovým názorům. Ovšem je mi hanba, kdy se Vladimír Kučera podlézavě chová a jakože je politicky korektní, i když musí vědět, že ta "korektnost" je "hra jako - na oko" a nemá pravdu s tou polickou korektností a podlézavostí. Osobně bych se divil, kdyby nevěděl, že cikáni v naprosté většině lžou, jako když tiskne, a brát vážně jejich teoretické vývody do historie, jsou nepravdivé a vysněné. Už to slovo Romové? Kde to vzali, jak k tomu přišli? Podle jejich teorie - já tedy budu žádat, aby se neříkalo ČEŠI ale Boubelatí Budulínci. To je aspoň podložené medik doktory. Jejich požadavek nazývat je Romové, je tak naprosto stejný, jako by příkladně vyžadoval pan Babinský, aby se ho oslovovalo jako: "Ctěný a poctivý občan, s bankéřskou zkušeností." Leč tak se dnes překrucuje všechna pravda. Kučero, Kučero, já tě mám rád, ale nemusíš se tak korektně hrbit?
V tomto pořadu o Cikánech nastoupili tři lidé proti panu Vandasovi, který, se sobě vrozenou diplomacii, trochu oponoval zblblému pravdo-láskaření. Pan Martin Koller by se s tím tak nemazal. Takže vystoupil tvrdý popírač pravdivé historie pan Miroslav Rusenko, slečna Kantorová, a Vladimír Kučera, který měl hájit vyváženost a snad i trochu pravdu.
Pan Vandas zcela správně zmiňuje neoddiskutovatelný fakt, že původně byl tábor založen nejen a pouze pro cikány, ale pro tuláky a práce se štítící lidé, které tam v Letech budeme také uctívat. Není ani chybou státu, že za daných okolností se tam ocitli především cikáni. Kdyby ten tábor pracoval dodnes, tak je ovšem pravda, že jak říká pan Rusenko, by tam byli nejen cikáni, ale hodně lidu české národnosti. Takový pan Benda, který sice se neštítí práce, a klidně si vedle ní i lehne, ale jeho výkon je nulový - (podle pana premiéra Babiše). A zrovna tak mnoho členů sněmovny, jako je i paní Němcová, kteří sice hlomozí, řvou, páprdují, ale jejich práce jaksi není vidět. Takový Dienstbier, Kalousek, Schvancerberg (který mimo jiné i profitoval z otrocké práce tábora Lety), Kralousek, Herman a mnoho jiných volů. Ano, pan Rusenko má v tom pravdu, tam je jejich pomník už vybudovaný.

Divím se, že útlocitná slečna Kantorová nevytáhla argumenty jako pan Kocáb, že to byl koncentrák vedený esesáky jako každý jiný. Vývody Kocába taky nejsou konsistentní, protože je dokumentovaný, že příslušníci rodin mohli dobrovolně do tábora přicházet a jaksi, že mohli i odcházet. Už jen tím ten jeho "hermetický plot" dostává jakési trhliny. Naši četníci byli i svině, ale rozhodně se nemohou přirovnávat k SS sborům, jako to dělá pan soudruh Kocáb. Mohlo by se také udělat celostátní referendum, které teda do historie nepatří, jestli tamní četníci nosili, nebo nenosili střelné zbraně, ale spíš bych se přikláněl, že je někdy nosili a někdy nenosili. Není to tak důležité jako to, že nikdo nebyl zastřelen. Tři z nich tam také zemřeli na tyfus, protože tyfus si nevybíral. Je pravda, že tam zemřelo hodně tuláků a hodně cikánů, ale pan Rusenko i Kantorová musí velmi dobře vědět, že způsob života těchto lidí přitahoval tyfus jako magnet. Jejich čistota je a byla spíše tristní. Zcela jistě podmínky tábora tomu nepřidali a možná měli četníci nasadit více razantnosti s hygienou, jako třeba SS mani, a stříhat jim hlavy dohola, hnát je v mrazu do sprch a nechat sušit v zimě na appelplacu, nutit je prát a odvšivovat prádlo častěji. Zcela jistě by na tyfus zemřelo méně lidí - i když další by zahynuli na beznaděj. I moje babička zemřela na tyfus. Ovšem za zcela jiných okolností. DDT tenkrát nebyl - až ke konci války. Proto také Němci a Rusové používali plynové komory, kdy nechali šaty pod párou, a tak zabíjeli hmyz. Přesto byl tyfus hodně rozšířený - zvláště když zacházení s vězni nebylo nijak jemnocitné.
To, že údajně vedení házeli do jezírka děti se mi ekluje, už z toho argumentu, že z hygienických důvodů by se tam nedalo nejen koupat, ale ani prát prádlo. Tohle spíš odpovídá, že vězňové si chtěli ulehčit život a odpovídá drsnému způsobu života cikánů, kteří to občas udělali bez vědomí komandantury. Rozhodně by takovou fámu si měla Romea bud skálopevně potvrdit anebo nezabíhat do: "Jedna paní povídala".
Ovšem pan Rusenko ve svatém nadšení hájit lidé cikánského původu zapomíná na jednu maličkost. Při počtech tři sta padesáti tisíc cikánů, což je pouze a okolo 3 procenta obyvatel. Ovšem co ty tři procenta provádějí za maglajs a cirkus celému národu, je obrovské. Cikáni tak jednak vybidleli stovky, a nejspíš tisícovky, docela slušných příbytků (což je krásný eufemism, že je absolutně, tvrdě, a do mrtě zničili). Dále neustále a celoročně okupují přes 50 procent našich věznic, při třech procentech národa. (Český Statistický Úřad). Cudně se také zamlčuje, že celý soudní systém mají zadarmo a je hrazen poplatníky a soudci jsou na cikány spíš přívětivý, protože by jich jinak bylo ve vězení přes osmdesát procent. Oni taky vědí, že cikáni je vlastně dobře živí. Na tři procenta lidu je to i tak setsakramentský výdaj, který jim zase hradí pracující poplatníci. Je to proto, že Cikáni většinou mají reputaci, že kradou, znásilňují a ano taky někdy zabíjí. To ovšem pan Rusenko nestaví jako základ problému. To však není maličká finanční zátěž na pracující, kterých i tak máme vlastně poskrovnu a pracanti musí jako soumaři živit víc jak tři čtvrtiny národa. Pan Rusenko i slečna Kantorová, oba zjevně cikánské národnosti, to jaksi cudně zamlčují.
Mají ovšem pravdu, že sněm jim docela dobře konkuruje podle hesla: Když můžou okrádat poplatníky cikáni, tak mi taky. Pan President Zeman má pravdu, že by pan Babiš jim měl snížit platy na polovinu a potom podle docházky do práce, aby se snažili také. Další možnost, aby sněm byl vůbec bezplatný a můžou se tam hádat do aleluja. Politika by měla být seriózní business, a ne babský sněm, kde se hádají jako koně o blbostech.
Však ohledně Cikánů. Po druhé válce při sčítání lidu bylo v celém Česku deset tisíc cikánů. To tenkrát opravdu nestálo ani za řeč. Jeden se musí ptát odkud se vzalo přes tři sta tisíc cikánů? Zdalipak se nepřistěhovali z Rumunska a jiných států, protože tato země byla pro ně zaslíbená a nemuseli pracovat? Anebo těch šedesát let Cikáni neměli, co na práci, i vyhýbali se jí, a souložili jako zjednaní, aby měli jednak zábavu a děti na obživu a nijak se většinově o děti nestarali, takže jejich vzdělání silně pokulhává za průměrem? Bohužel je to fakt, který nemohou zcela zapřít, nebo to svádět na vladaře - a už vůbec ne Čehůny.
Svádí se dnes vše špatné na komunisty, jenže se vašnostové nezmiňují, že už dávno za císařů, byli cikáni v nemilosti, protože odpovídali tomu označení: "práce se štítící osoby a kradly slepice". Ovšem nejen to, ale dnes kradou i okapy u domků, celé železné mosty i kde co, - a mě ukradli kolo z kůlny u domku a bylo velice známé, že vše, co se jim dostalo pod ruku. Naopak komunisté je zkoušeli za nemalý grošík poplatníků integrovat a světe div se, nějak se jim to nepovedlo, stejně jako králům, císařům, presidentům, a vůdcům všelijakého označení. Cikáni jsou hrdý národ a jen tak se neohnou - jako třeba Čehůni. To je páni pochvala.
(Naprostá většina miliardové integrace nebyla placená komunisty, Kocáby, Hermany, ale pouze a jen z peněz odíraných poplatníků). Divím se jen, že volové poplatníci jsou tak ušlápnutý, docilní, a ustrašení, že se ani trochu neozvou. Vašnostové by si ty svoje pomníky měli platit ze svého, jak to píše Míra Macek a on má docela rozumný návrh i pro cikány. Pan Herman byl nekulturní ministr kultury a rozhazuje miliardy tax poplatníků, stejně jako "kulturní" exministr Kocáb, který se kulturně vyžíval s Lajlou, a tax poplatníky to stálo snad i miliardy taky.
Jde jim hodně o prachy, a to prachy poplatníků. Už to, že pan Herman několikrát přeplatil výkup vepřína nesvědčí o dobrém hospodáři. Ovšem on neví, proč by měl být dobrý hospodář, když to neplatí ze svého, ale z peněz tax poplatníků. Ti by se měli za to zvednout a pomoci mu vidlemi na hnůj. Pan Herman by měl být uvržen do hladomorny, aby tam zpytoval svoje namyšlené ego, a co on by sám a ze svého měl udělat pro cikánské a chudé lidi. A třeba jim ze svého jen rozdávat koblihy, a ne utrácet nezodpovědně a prostopášně miliardy poplatníků.
Pan Rusenko nestaví ani to, že celkové vzdělání národa se vědomě snižuje. To, aby se cikánské a pomalé děti vyrovnali většinovému průměru se dá udělat zhruba dvojí metodou: Bud se cikánské děti nějakým způsobem dostanou na většinový průměr, anebo se většinový průměr sníží na úroveň cikánů, či jinak nepřizpůsobivým dětem. To se pane Rusenko právě děje, a není divu, že rodiče jsou rozhořčení. Bohužel nejsou dostatečně razantní, aby sjednali nápravu. Vládnoucí oligarchie má privátní školy a je jim tohle srdečně jedno. Ba má to pro ně tu výhodu, že: Čím blbější národ, tím snadněji se ovládá.

Slečna Kantorová zdůrazňuje, že prasata smrdí a je nevhodné je jíst z posvátných míst, i ekluje se jí to. Copak vzdělaná slečna Kantorová neví, že nebyl jenom Terezín a Lety. Pan Martin Koller napočítal přes padesát stejných záchytných táborů té doby. Možná vám prozradím jednu přísně tajnou věc. Celá zeměkoule je prosycená krví - a často i nevinných lidí. Když bychom opravdu ctili všechnu tu zem, jak to oni chtějí, kde kdysi uhynul člověk, tak kde bychom potom měli stavět prasečince, kravíny (pane bože - kravíny!!) nebo sázet zemáky, či cukrovou řepu. Copak nevíte, že na Staroměstském náměstí uťali hlavy českým pánům a na háku je pověsili na Prašné bráně? To vám nevadí lízat tam dobrou zmrzlinu (soukat do sebe právě ty dobré řízečky dovezených z vesnice Lety), a chlastat pivo s panem Rusnokem, nebo jinými - i českými kumpány? A přitom mnam-nání se pohoršovat, že v Letech smrdí vepři. Máte vzdělání a určitě jste byla ve Vídni a v Bratislavě. A to vám nevadí ty hory mrtvol křesťanů a Turků? Jo slečno, kam šlápnete svou bezbožnou nohou, tak šlapete na pietní místa. Nikdo po vás nechce abyste za to platila. Tak to nechtějte ani vy!

Jenže tady je ten kámen úrazu. Vy byste chtěli profitovat na všem a jaksi aby vás cizí lidé vyživovali. Bohužel velkomožní páni a předně z vedení Evropské Unie jsou tak neschopní, a žerou vám všechno - i s navijákem. Já být vámi, tak bych se styděl. Styděl bych se, že předně, že se zvlášť velkým úsilím vás Češi docela slušně vyškolili, že jste i universitně zdělaná, a vaši soukmenovci berou podpory, o jakých se mnoha penzistům může jenom zdát. Že masově simulujete nemoci, abyste brali a dostali nemocenské, že děláte cambus v podpůrných organizacích, kde i s cizími dětmi si koledujete, že dokonce paděláváte rodné listy nenarozených dětí, jen abyste měli podporu na kořaličku, nebo herny. Že máte hodně věcí zadarmo, že slušnému člověku se o tom může jenom zdát. I ty právníky a soudce na cestě do vězení máte zadarmo. To si blbej Čehůn musí platit s. Všechno placené z práce několika milionů lidí. A pořád je vám to málo, pořád byste chtěli víc. Že si přesto stěžujete i u Anglické královny a jiným Evropanům, jako by pro vás Čehůni dělali málo. Pro Krista pána a krále, vždyť i dnes je vás tak tři procenta, ale sežerete třicet procent státního rozpočtu. Zeptejte se na to policii. Vy jste skoro stejně nenažraný jako naši vladaři. Na to se zeptejte pana Kocába a té jeho Lajly, která s hanbou radši emigrovala do Afriky. (Jestli ovšem nelže). Jsou vás tři procenta a děláte takový cambus, že by se jeden nedivil, když vás velká vlna tsunami hněvu jednou smete. Pan Vandas je ještě k vám moc docilní a omlouvačný. Stejně jako pan Sládek, který možná první vyslovil nespokojenost nad pokryteckou vaší dvojakostí, ale vy mu dnes a denně dáváte důvody, které vám pravdivě vyčítá. Někteří Češi ho odrovnali svou zblblou rétorikou, a dnes ho nazývají politickou mrtvolou. To ale vůbec neznamená, že neměl a nemá pravdu. Jeho hvězda ještě vypluje na hladinu špinavé vody, jako olej nad vodu.

Všichni, kdo tak se zápalem horujete za svatou věc cikánů, byste měli přečíst objektivní knihu pana Gaudina a konečně pravdivě a věcně doložit, že bud nemá pravdu, nebo ji má. Pan Gaudin napsal ty dokumenty nezaujatě, čerpal z různých pramenů statistických a vědeckých pramenů a měl by to být základ zasednout se skutečnými nezaujatými cikány ke kulatému stolu, a už se dopracovat ke Konečnému Řešení Otázky Cikánské. Ovšem od pana Rusenka neslyším nic než polopravdy, mlžení, i vyložené lži. Od paní Kantorové zase mládí, naivitu, a vysněnou pravdu podávané se zápalem.

Já bych vám přál abyste byli spokojení, vzdělaní, vážení, ale toho nedosáhnete lhaním, sněním, kradením, prasárnami a prasečincem který tvoříte, ale pouze a jen poctivou prací a dobrými výsledky. Nikdo vám nebere, že jsou mezi vámi nadaní poctivý lidé, ale jako tři sta tisícová skupina stojíte za hovno.

OTEVŘENÝ DOPIS

11. dubna 2018 v 23:40 | JameSmacik |  Bajaja07
Vážený pane prezidente Zemane.- -------------------------------------- -Duben 5, 2018

Nejprve bych vám chtěl poděkovat za všechno co děláte pro národ. Rozhodně to není málo. Zvláště když stojíte proti některým vlivným pitomcům. Někteří taky-politici, vám předhazují, že rozdělujete národ. Ovšem podle mne, tak nerozdělujete národ, jako oddělujete koukol od pšenice. Dovolím si tvrdit, že pro národ za všech těch okolností, kterým musíte neustále čelit, jste nejenom nejlepší prezident od dob T.G. Masaryka, ale také nejúspěšnější.

Jestliže máte dnes některé vlivné nepřátelé, tak brzo vám historie zcela určitě dá za pravdu. Bylo by velice milé, kdybyste mohl pracovat v lepším pracovním prostředí a nemusel se tak časově zaobírat vašimi protivníky. Rozhodně byste pro národ mohl udělat i daleko více. Právě proto považuji Bakalové, sluníčkáře, kavárenští, nadutce, (kteří kvůli mamonu snad ani nemůžou pochopit jakou špinavou politiku představují pro národ), za brzdu vám, a celému národu. Bohužel musíte s nimi i jednat.
Pan Kalousek by měl hrát ve věži na housle. Měl by poctivější plat než vlastizrádně podkopávat našeho presidenta.

Příkladně soudruh Pelikán, který už udělal tu medvědí službu a byl nespravedlivý ministr spravedlnosti. Pelikán by měl být vyskočen za na cti utrhání státního činitele, jednostranné spravedlnosti, a vlastizradu na národě. Jeho zpackaný zákoník a jeho další opravy by se měli tyto náklady zveřejnit, aby národ viděl, jak operuje tento zrádce a liška podšitá.
Tento nespravedlivý ministr spravedlnosti zase pohnul žlučí českému národu. Zrovna jako STAN by se měl zodpovídat za hloupé vyjadřování o panu presidentu. Copak oni nemají už ani tu trochu sebekázně a zdrženlivosti k rozumnému? K mému naprostému překvapení, sám konečně pochopil, že nemůže být na takovém postu. Z toho chlapa zlodějna a neplecha přímo kape. Ovšem právní lavice by měla zvážit, jestli tam patří. S těmi jeho názory by měl spíš jít k lopatě, anebo akreditovat ho a vyslat ho do Neunavit. Ještě, než se sám vzdal, jsem propagoval, aby za jeho postoje byl vyskočen na hnůj. Bohužel je tam takových i víc. Vůbec páně Pelikánova vypočítavá propagace muslimů je vyloženě protinárodní. No, a ten zpackaný zákoník o státní službě na kterém má údajně pan Pelikán lví podíl svědčí o JUDr. chytrouškoví, který na tom ještě bude třískat peníze z tax poplatníků.

Zde je názorná ukázka, proti jaké celkové hyeně pan president stojí. Jejich vlastizrádná nařčení vůbec nedávají smysl, jestliže trochu respektují našeho presidenta zvoleného lidovým hlasováním. Jejich pochybená solidárnost s pochybnými mocnostmi je naprosto uhozená.
Třeba paní Němcová, která žije ve světě snů, jako Šípková Růženka, by už měla odejít - ale naprosto, z politiky, aby třeba mohla psát svoji Babičku. Paní Němcová a její kamarila, která nedělá nic, než hází vládě klacky pod nohy a čas se navršil, aby odešla s tou svou v pravdě vlastizrádní činností. Já ji dokonce věřím, že je bytostně přesvědčená o své pravdě. Ovšem je to pravdivá realita, nebo vysněný svět? Ona žije jako šípková Růženka naprosto mimo realitu skutečného světa. Pan prezident by jí měl ne zavřít, ale vykázat do vyhnanství do Chánova, nebo tak, kde by žila mezi lidem, aby poznala, jak opravdu žijí a jaké mají problémy. Takový Chánov apartment by ji nadto vyléčil z jejich chimér a snů.

Zrovna tak naprostou většinu kavárenských pravdoláskařů. Zvláště takový jako pan Benda, či Kalousek. Takový Šafr, Štětina, Bakala, Cempr a mnoho podivných taky-novinářů by měli od policie dostat jednu ránu holí za každou nepravdivou zprávu. Sami sobě by si potom museli vyčítat, že jsou samá modřina. Takových je tam ovšem daleko víc. Já vím, já se nemusím žinýrovat a všechny ty protinárodní elementy bych stejně jako Ringo Čech preventivně pozavíral.
Vy pane prezidente musíte brát ohled na demokracii. Jenže jak už jsem říkal, ona se ta demokracie, tak děsně ohýbá, skloňuje, vysvětluje, okecává, zaklíná, že už nikdo pořádně neví, co to znamená.
Taková ta hra na jako demokracii nevede k ničemu. Vždyť všichni se jí ohánějí a dnes nikdo pořádně neví, co se tím myslí. Pro tu zajímavost jsem si toto slovo vyhledal ve Wikipedii a světe div se? Ono i tam je mnoho výkladů, ale není tam nic, co by zakazovalo, aby se národ zbavil zlodějů, nekonečných kecalů, vižírků, kavárenských pravdoláskařů, pomlouvačů demokraticky zvoleného prezidenta. Podle mě STAN se za svou hloupou ukvapenost naprosto odrovnal. To vydávají za demokratický názor.
. STAN by měl být okamžitě rozpuštěn jako protinárodní organizace a všechny členové prověřeni za protistátní činnost. Je naprosto neslýchané dovolit si osočovat pana prezidenta jako to oni udělali. Všichni členové Pirátů, kteří souhlasí s vyjádřením o panu presidentu, by měli být kárně pozavíraní. To se ostatně vztahuje na všechny, kteří si dovolí vlastizrádně nařknout našeho prezidenta. To by se jim hodilo, aby našim lidem zvoleného presidenta vyhodili.

Je naprosto ke vzteku, když se ještě objeví dětičky těchto blbounů a notují jako jejich rodiče. Chápu rozhořčení ze zneužívání dětí, kteří ani nemůžou za svoje hloupé přesvědčení vytvořené jejich papá a mamá.
Mám však za to, že právě naopak by se měla postavit ohromná hráz dětí, kteří souhlasí s vaším úřadem. Podle mne je jich veliká většina, a ti kteří jednou budou u nás vládnout by měli mít i v mladém věku příležitost vyjádřit proč s vámi souhlasí. Ti, kteří chcou, by se měli angažovat ve prospěch národa. Děti by měli vědět, jednak proč jste byl zvolen do čela, hlavně co všechno pro národ děláte, a třeba že už jako jeden z mála těch na vrchu, pomáháte i těm klokánkům.
Nevšiml jsem si, že snad všichni vaši protivníci dělali aspoň něco podobného. Děláte to naprosto neokázale, ale asi je čas udeřit proti zmanipulovaným lidem a otloukat jim o hlavu, jestli oni vůbec něco dělají pro příští mladý národ, anebo jenom berou platy za to, že se hašteří na všech těch schůzích a klání.

Chtěl bych vidět takového "zkušeného" Bendíka, aby třeba i jen rozdával ty blbé koblihy našim dětem. To, co prohlásil Benda, který tam jen probendí tax peníze plátců, by měl být okamžitě právoplatně vyskočen z vlády. Smrdí tam víc jak dvacet pět let a zatím mimo zkušeného nic-nedělání, velkého smradu a vyjídání státní kasy po něm není nic vidět.

Nemohu ovšem souhlasit se vším co děláte, protože jako každý Čech i já rád kafrám, ale podle mne jste to nejlepší, co za dané situace máme za vladaře. Je naprosto pravda, že jste váženým prezidentem těch spodních několika deseti milionů ČECHŮ. Jen je škoda, že jednou měsíčně v každém městě nevyjdou do ulic na vaši podporu.

Máte dost nepřátel a zcela jistě se nedá všechny přesvědčit o správnosti vašich kroků. Ovšem měl byste s některými bývalými odpůrnými politiky zkoušet najít cestu. Já vím někdy to nejde, ale když se dívám na ty dnešní politiky jako je pan Dienstbier, Herman, Benda, Kocáb, ujetých novinářů jako Šafr, Štětina, Halík, Balík, Milan, a porovnám je s takovými lidmi jako je Babiš, Keller, Hájek, Havlíček, Macek, Sládek, Koller a právě Okamura, který je přes svou maminku kovaný Čech, tak jejich intelektuální myšlení je tak vysoko - nad, že by opravdu byli přínosem i pro váš kabinet.

Pan prezident Zeman nechal prověřit hlášku o tom, že Novičok pochází z výroby české republiky. (Ostatně nebyl Novičok původně jmenován jako VX látka vyrobená západními mocnostmi a teprve potom upraven v Rusku na Novičok? V podstatě je to jedna a ta samá látka). Ovšem Novičok zní hodně odstrašujíce …Rusky.
. .Navíc se ještě ukazuje, že ten naprosto ďábelský Novičok vlastně není ani ďábelský, ale nějak zpackaný. Nakonec ještě takhle zvrtaný útok by snad ani Rusové nebyli schopní provést. Vyhoštění ruského personálu se ukazuje jako nepodložené a v pravdě válečný megalitarismus. Nechci se zastávat samému vyhoštění. Špionů je v těch místech víc jak dost, ale zvláště západní mocnosti nějak straní tvrdé ruce, a válce.
Naprosto každý rozumný člen národa musí souhlasit, že prověření, jestli tato látka je od nás, je odpovědné rozhodnutí presidenta. I kdyby měl šlápnout na nejednu hlavu naprostých volů, tak to je zásadně rozumné. Není ovšem rozumné stranit kamarile pravdoláskařů, kteří i přes stále zřejmá fakta o vymyšleném útoku, neustále bojkotují Ruskou stranu. Podporují britskou versi, o které je stále více zřejmé, že to je chiméra vycucaná z prstu. Není však správné psát o Britské verzi, protože se jedná o pár ujetých individuí.

Co jiného říci, než že pane prezidente naprostá většina národa je s vámi, a všichni ti pravdoláskaři i fiškuntálkové více a více dokazují, že jsou volové. At tedy žije NOVIČOK.

Pan president Zeman nedělá nic než, že se snaží vyvažovat ten nespravedlivý hloupý válečný tah na ruské občany. Západní blbci to však nemusí ani dělat, protože Rusko má svých starostí víc jak dost. Rusové sice mají trpělivost, ale ta jim také může dojít. Strašná řež, vedoucí k zničení světa i k době kamenné bude neodvratitelný. Místo aby mocnosti zasedly u kulatého stolu dali si šampaňské, vodku, Mattonku, Polskou slaninu, Českou čabajku a skutečně řešili, kdo kde hřešil, tak oni se chcou prát, aby se sypali prašule zbrojařům. V tom pane Pelikáne a ostatní vašnostové nevidím nic konstruktivního.

Já, a se mnou spodních deset milionů Čechů přejeme panu prezidentovi ještě těch nejlepších třicet let pevného zdraví, ale mohu vzkázat těm blbcům, že kdyby umřel zítra, má v národním vědomí to nejlepší místo, hned po panu Masarykovi.
 


LÉTA O LETECH. V LÉTĚ 2018. ACH JO

30. března 2018 v 1:57 |  Bajaja07


a především ministři a vladaři. Jako by neměli na práci nic jiného než dvacet let se dohadovat. Ovšem to je jejich, kecat, žvatlat, hádat se do úmoru v potu tváře. Ve jménu tzv. demokracie a svobody projevu. Ovšem když to není podle jejich gusta, tak okamžite hnát před soud, zavřít, umlčet, zadupad do země. Že ano, kavárenská sluníčková sebranko. Včetně soudruhů z Romey a lačných, ziskově hrabivích, neziskovek. Pan Herman je nekulturní ministr kultury a rozhazuje miliardy tax poplatníků, stejně jako "kulturní" exministr Kocáb který se kulturně vyžíval s Lajlou, a tax poplatníky to stálo snad i miliardy taky.

Pana Kocába, kavárenští a sluníčkáře mám děsně rád. Toho pána bych opravdu nejraději sežral. Jeho neomezená hloupost přímo kapá ze stránek, které sviní svými hloupými vývody. Já nevím, proč to dělá, ale odhaluje tím nitro zabedněnce, hlupáka, nebo jen naprostého lháře? Nebo skutečně je tak nevzdělaný? Hloupý, až přiblblý? Daleko lépe by udělal, kdyby zůstal u kytary a zpívání. Strčili ho tam do křesla ministra kultury, ale měli ho strčit do elektrického. Průser se za ním od té doby táhnul jeden za druhým, a ještě si namastil svoji kapsu.

Naprosto souhlasím s paní Procházkovou, že by se měli debilové, blbci, idioti nazývat pravými jmény, a ne je skovávat za kouřovou clonou "ohleduplnosti." ...Jako třeba Herrnanové, Kocábové, Romové. Souhlasím s ní, že dost často mnoho idiotních občanů rozhoduje o naprosto důležitých věcech, které bezprostředně ovlivňuje nás.

Já se to tedy panu Kocábovi a spol. pokusím vysvětlit, ale nejsem si jistý, jestli házím perly sviním.
Jak se lidově říká. Doporučuji mu tedy, aby si pozorně a nezaujatě prostudoval materiály od pana M. Kollera, J. Kellera, M. Macka, V.Macíka, Gaudina, Olšera, Kristlika, Sládka, Vandase, Zemana, Macha, a mnoha jiných, jež se zajímají o kauzu Lety a její vznik soudruhy Romy, kteří ještě mají málo, a chtěli by daleko víc pumpnout docilní Čehůny, kteří si nechají líbit kdejakou nespravedlnost. Oni nemají tolik volného času jako cikáni a musí vydělávat na chléb jejich vezdejší, a většinou jim můžou být cikáni jaksi ukradení. To je ovšem jejich obrovská chyba, právě k jejich škodě.
------Vy pane Kocábe byste měl přečíst všechno co píše pan Okamura na subjekt cikáni aby jste se pořád tak děsně neblamoval jako školáček blbeček. Možná byste i zjistil, že on je daleko diplomatičtější než třeba pan Koller, Macek a další, kteří se s tím nemažou. Jestliže ještě máte ounci objektivity musel byste mu i vy sám dát za pravdu. Vy pane Kocábe jdete vědomě proti českému lidu, spolu s několika stovkami vyčuraných "pravdoláskařů," čistě proto, abyste si nahrabali prašulky a jakési body. Nakonec vám i ti cikáni dají přes hubu, stejně jako už něžná Lajla. Jestliže se vás Češi nemůžou jinak zbavit, měli by vás poslat jako velvysrance do Novaja Zemlja, Nunavut, na Kubu, nebo do Jižní Afriky. Tam studujte své počínání a snad jednou pochopíte, jak jste zrádcovsky protilidový.

Nejprve osočování pana Okamury. On asi soudruh Kocáb neví, že pan Okamura jednoznačně a dávno prohlásil, že čerpá informace od historiků, Wikipedie a ověřených pramenů. Takže jestliže má pan Kocáb nějaké výhrady proti tomu, ať se obrátí na historiky, a ověřené prameny a neotírá se lživě o pana Okamuru. To, co pane Kocábe melete, snad neudělá ani prase. Leč takové je vaše jednání. Měl byste si doplnit chatrné vzdělání a historie, pravdivost, nepodjatost by měli být na prvním místě. Momentálně a už hodně dlouho, máte co dohánět.

Výrok pana Kocába, že údajně pan Okamura řekl, že tábor většinou nikdo nehlídal, je opět výplod Kocábovi bujné fantazie. Pan Okamura totiž řekl, že tábor ani nikdo nehlídal. To je rozdíl jako když řeknete holinky, nebo to byly hodinky? V češtině je to myšlené jako občas. Pane ex ministře: propilujte si tu češtinu. Vždyť to je ostuda takto překrucovat význam. Pan Okamura se nedožadoval aby mu někdo něco vysvětlil, ale aby historicky zdůvodnil, že to bylo jinak než se uvádí v oficiálních pramenech. Zaráží mně rezolutnust pana Kocába. On není v žádném případě historik - a už vůbec ne nezaujatý.

Esesáci a gestapáci podle jeho slov nenechali absolutně žádný prostor bez ostrahy. No, a tady to máme. Vy si pletete hrušky a švestky. Stokrát je všude doložené, že tábor v LETECH byl pod českou kontrolou. ACHTUNG pane Kocábe! Téměř všechno, co bylo pod českou kontrolou, tak nebylo cimprlich akurátní, jako v Německých táborech. Nejenže tam někde byli díry, ale aspoň nějaký čas rodiny zjevně mohli volně do tábora přicházet, a nejspíš i odcházet. Kdyby měli cirkus, tak i se slonem. Pane Kocábe, chytněte se za nos!

Zemřeli tam vaši soukmenovci, a také tři čeští policisté, protože smrt a tyfus si ani tenkrát nevybíral. I moje babička zemřela na tyfus. Je pravda, že za zcela jiných okolností a rozhodně to nebylo nedostatkem toaletních zazíření, jak se to presentuje v táboře. Doba byla jiná než je dnes. Je naprostá pravda že tam chybělo noblesní vybavení, ale pane Kocábe i při vašem chatrném vzdělání přeci musíte vědět, že ještě dnes soudruzi cikáni se s čistotou nijak nemažou, a dokonce i padesát let po válce by proto mohli sami udělat daleko, ale opravdu daleko víc.

Pan Kocáb se čertí že: "Na podobné případy, kdy tohle někdo zpochybňuje, musí společnost reagovat, a to ihned... Jinak se za chvíli už nebudeme divit vůbec ničemu," Jenže to podotýká J. Macek také. Vůbec nic pan Kocáb nevysvětlil, ale jenom opakoval suchou statistiku, co už nakonec říkal před ním pan Okamura. Opakuje pouze statistiku a pár vět o jeho dojmech, pana Kocába. Mohu tvrdit, že pan Kocáb nikomu nic nevysvětlil, ale jen dokládá, že mermo mocí žádá, aby svět to viděl jak on chce. To ovšem není historický a nezaujatý výklad.

Ve věci Lety padlo trestní oznámení na Okamuru i na jeho stranického kolegu M. Roznera, který označil tábor v Letech za "neexistující pseudo-koncentrák". Pane Kocábe, vy kurvo prolhaná dvacet let se dokládá že tábor v Letech byl založený a operovaný ČESKOU VLÁDOU, že byl právě proto řízený jinak než Německý koncentrák. ŽE měl mnoho chyb, že tam četníci kradli jídlo je asi na bíle dni. Že hygiena byla tristní (ale i dnes cikáni hygieně moc nedají). Že je blbost vydávat četníky za SS a Gestapo. Že lžete jako baron Prášil, aby se vám tam vešli vaše představy. Že jste si vysnil mnohé představy, které zapadají do Osvětimi, ale ne do tábora v letech. Že nesouhlasím že židovští bratři v Osvětimi trpěli i jen stejně a život v táboře v Letech byl trochu snesitelnější. Už jen proto že to vedla česká komandatura a nebyli tam SS a Gestapo. Vy tu historii kroutíte podle svých zvrhlých představ.
Okamurovy výroky absolutně nezaslouženě také vedly některé lidovce k návrhu, aby byl odvolán z funkce místopředsedy Sněmovny. Ruku pro návrh hodlají zvednout například i Piráti, TOP 09, STAN a někteří zástupci ODS a ČSSD. Měli by se všichni za toto stydět. Jenže pan Okamura se nemá za co omlouvat a všechny strany, které navrhují jeho odvolání, pouze na křivé nařčení, by se měli velmi omluvit jemu.
Z tábora v Letech jste udělali z nějakého důvodu, po víc jak padesáti letech, obrovskou oblbovací bulíkárnu, a měli byste s vašimi kumpány nést přímou odpovědnost.

Podle mě se pan Okamura a ani pan Rosner se naprosto nemusí omlouvat za to co řekl o Letech. Nikdy nic netvrdil, že sežral všechnu moudrost, jako třeba pan Kocáb a několik propagandisticky zmanipulovaných jednotlivců (pod taktovkou několika představitelů časopisu Romy), ale že čerpá z historických pramenů. Dokonce především on doporučil, aby tedy historické prameny byly konečně jednoznačně a pravdivě propracovány. A to považuji, oproti vaším vysněným dohadům, oproti tendenčním vývodům vyčarovaným z nebe, jako rozumný naprosto fundovaný návrh. Tendenci upravovat si historii falešně, mají právě podivné charaktery jako Kocáb, cikáni - Romové, podivná individua jako Cempr a několik set dalších sluníčkových.

A nakonec to máte pane Kocábe v Anketě, kdo vlastně souhlasí s panem Okamurou v PL. To je docela dobrý průzkum veřejného mínění, který se dá aplikovat na celý národ. Pouze 5 procent souhlasí s vašimi vymyšlenými důvody. Ten "malý" zbytek devadesáti pěti procent nemá nic proti těmto pánům.
Chytněte se za nos - chytroušku.
Co by těch devadesát pět procent národa mělo udělat: být stejně razantní jako těch pět procent a jednoznačně hlupákům říci, že už toho bylo dost, a nenechat se bulíkovat lidmi, kteří se tímto maglajzem živí. Ukončit tohle hrůzostrašné dohadování o podružných věcech, a nechat vládu konečně pracovat na prioritách.

Tak jak pane Kocábe vidím vaše jednání, nutně mi vychází, že to děláte kvůli své slávě a jaksi a pouze mimochodem slávě "utiskovaných" cikánů, že také cítíte tu (opovržení hodnou) podporu tzv. neziskových institucí. Také sedmilháři na tak vysokých pozicích jako je ministr spravedlnosti, nebo (má ty prostoto) soudní ministr. Z těch pánů nepoctivost, ba zlodějnost přímo čiší. Oni nedělají, co je správné a spravedlivé, ale co je pro ně výhodné. Jejich kalkul, že budou stranit lživě romské skupině proti českým lidem, je nanejvýš politováníhodný. Musí nutně dosáhnout opovržení celého národa. Také ovšem opovržení i historiků, kdo znají skutečnou pravdu, jak se chová převážná cikánská menšina a je doslova nevděčná, co pro ni celý národ dělá.

Pánové sedmilháři, za dvacet let, kdy se dohadujete, schůzujete diskutujete, žvatláte o jednom a tom samým, jako by jste neměli nic lepšího na práci, tak by jste tohle dávno měli přenechat skutečným odborníkům, nezaujatým historikům a skutečně jednou už začít pracovat pro celý národ. Pan Babiš má naprostou pravdu, že vláda jde do kytek. Chtěl by skutečně pracovat, ale takový fiškuntálkové jako vy a ministr spravedlnosti (má ty prostoto) ho opravdu chcou utahat, mentálně orvat, zničit, že i kdyby sebevíc chtěl, nemůže začít pracovat pro národ. Přitom Kocáb a spol. doslova kradou - už jen těmi nezaslouženými platy. Jak se mohl stát takový zloděj a kurva lživá, jako soudruh Pelikán ministrem spravedlnost je mimo rámec chápání. I ten jeho nový zákoník. To by snad měl sám bezplatně předělat. Vy národní blbečkové nemáte nic lepšího na práci než panu Babišovi, panu Zemanovi, slušné vládě jenom házíte klacky pod nohy!

Jde jim hodně o prachy, a to prachy poplatníků. Už to, že pan Herman několikrát přeplatil výkup vepřína nesvědčí o dobrém hospodáři. Ovšem on neví, proč by měl být dobrý hospodář, když to neplatí ze svého, ale z peněz tax poplatníků. Ti by se měli za to zvednout a pomoci mu vidlemi na hnůj.

Návrh pana Macka, aby se to rozhodlo férově a ti co chcou v Letech vystavět super-velkolepý pomník a strašně pro to horují, tak aby přispívali na založené konto, a ti co nechcou, platili dál ČT a předraženou vodu, s elektrikou. On by snad dokázal uspokojit i ty cikány, a rozhodně by měl dostat příležitost se o to pokusit.

Pana Martina Kollera jsem považoval za velmi zkušeného dlouhou dobu už před tou aférou Lety. Proto nemohu než souhlasit s jeho velmi podrobným rozborem kauzy Lety. Stejně tak Jana Kellera, který je bohužel více opatrnický s ohledem na jeho nynější funkci. Pana Macka, který je přinejmenším nadčasový a jako ministr čehokoliv, by byl přínos národu. Mnohá jeho řešení by tu republiku narovnala. Pan Zeman i jako bývalý nesmiřitelný protivník, by měl zvážit jestli by měl vládnout takový Dienstbier, putička Benda, rambousek Kalousek, nebo pan Macek, který by rozvířil klidné vody vladařů a občas tam dal někomu pár facek. Jsou ted Velikonoce a dost si jich o to i koleduje.

To, že Romea vyskočí proti každému, kdo jen rozumně uvažuje, doplňuje, jak nízko je jejich mamonářské uvažování. Dělá to proto, že se snaží z toho vytřískat kapitál a pochybnou slávu pro sebe.

Dále jestliže si představenstvo Romey si vyskakuje na české poplatníky tak by měli nejprve nahradit tax poplatníkům všechny náklady za bydlení, které během trvání Republiky "vybydleli." Nahradit všechny výdaje spojené s jejich kriminální činností, včetně opulentních platů jejich právních zástupců, jejich prosektorů a soudů. Nechápu proč mají zadarmo takové výhody, zatímco právníci si to jinak vydolují ze skromných platů Čechů. Tax poplatníci platí na tak malou etnickou skupinu nepřiměřeně obrovské náklady. Měli by Romeovci zaplatit také polovinu vězenství, včetně budov, protože ty dvě procenta etnika okupují neustále padesát procent tohoto systému. Používají vězenství stejně jen jako rekreační zařízení. Měli by zaplatit všechny náklady, které vysávají nezaslouženě od tax poplatníků a potom ať si vyskakují a stěžují na ty "nevděčné Čehůny" v Bruselu a jinde. Do té doby by měli se chovat daleko, daleko slušněji vůči těm kdo je živí.

Jestli se jim nelíbí u nás, jak bolševicky okrádají náš lid, nikdo je přeci nedrží, aby emigrovali do Bruselu a jiných zemí, kde přeci létají pečené holubi přímo do jejich pusniček. Jestli preferují náš benevolentní systém, tak bych je něžně prosil, aby si nekoledovali, aby je náš lid ještě víc nenáviděl. Jsou mezi nimi dobří lidé, ale jako celek je s nimi potíž. Já už opravdu neumím být víc diplomatický a něžný vůči nim.

Vždyť ukradly i celý železniční most a dali ho do šrotu. Nemluvíc o radiátorech topení, o měděných drátech, trubkách, okapech i všeho možného. Na to, že je jich pouze dvě procenta mají reputaci jako hrom. Jejich je kriminalita víc jak padesát procent v celé zemi. Nechápu proč se to z vládních míst tak tutlá. Především před Bruselem a všemi kdo by měli znát pravdu. A jak říká paní Procházková musí se to všechno obcházet a neříkat, že kradou, ale pouze odkloňují? Že ano pane ministře spravedlnosti a soudů. Vypadá to tak, že čím víc nakradou, tím víc na tom vydělají tyhle prodejné Judr. A soudci. Paní Procházková, já už to také nechci, a taková přetvářka mně hýbe žlučí. Jestli se jim u nás nelíbí, pěkně prosím, jděte jinam.

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ považuji činnost pana Kocába, jemu podobných, nespravedlivého ministra spravedlnosti a ministra soudců, nekulturního ministra kultury, za nepřijatelné fiškuntálství, obcházení pravdy, vědomého mlžení, a tedy na hranici vlastizrady. Měli by být odejiti, či vyskočeni ze svých funkcí. Vždyť u pana Kocába už jen to, jak se nechal nachytat soudružkou cikánkou Lajlou, ukazuje na neschopnost střízlivého a rozumného uvažování. To, že celý národ musel zaplatit obrovsky za jeho milostnou trystu je další kapitola.

Lide ČESKÝ, nenechte si pořád srát na hlavu, zvedněte zadničky a nakopejte kavárenské sluníčkáře, ministrantské sedmilháře do prázdných mozečků a vidlemi je vyžeňte tam kam patří - na hnůj. Podporujte ze všech sil vaši vládu jako jsou většinou Zemanovci. Sami jste si je zvolili, oni pro vás udělají i daleko víc, když budou cítit za sebou vaši podporu.
. . ------- . .AT ŽIJE SKUTEČNĚ SVOBODNÉ ČESKO I SLOVENSKO, POD VEDENÍM PANA PRESIDENTA ZEMANA,
. . ----------------------------- . .A SLUŠNÝCH I ROZUMNÝCH ODBORNÝCH LIDÍ.

Už léta běží diskuze o Leta

19. února 2018 v 8:28 | Jamesmacík |  Bajaja07
OTEVŘENÝ DOPIS NĚJAKÉMU PANU HAUEROVI který dělá haura a snaží se ovlivnit zabarvenými "pravdami." . . . . . . . . . . . . . . . . 19/2/ 2018

Jan Hauer

Vážený pane Jane Hauere

. Viděl jsem vaše vitriolické svědectví o táboru v Letech. Mohu se vás jen zeptat, zdalipak jste tam také byl a pamatujete si ty pistole, pamatujete si ten pro vás obrovský plot. Zdalipak si pamatujete na ten kamenolom, kde cikáni museli tvrdě pracovat - obzvláště ženy. Nebyls jste snad na silnicích a lesích, kde soudruzi cikáni pracovali za žvanec na pozemcích pana soudruha Schwancerberga? Jak vy sám to všechno víte? Nebylo to tak, že vám tohle všechno napovídali z vaši z rodiny, příbuzní, a nakonec známí, či kamarádi kteří tam byli?

. Z pohledu nezávislého pozorovatele je vaše svědectví právě velice moc ovlivněné pohledy vašich příbuzných. Že právě ty jejich pohledy jsou zabarvené účastněnými, jsou pochopitelné, a jsou na bíle dni. Nechci zlehčovat utrpení cikánských příslušníků, ale je neoddiskutovatelné, že většina příslušníků národa posuzovala cikány jako parasitní bandy, které dělali všechno možné vyhnout se práci. To nevyvrací fakt, že mezi cikány byli i tvrdě pracující a slušní lidé.Ovšem z osočování pana Okamury a vašeho zaujatého šíření lží, usuzuji, že to není váš případ.

. Že nazýváte pana Okamaru jako člověka do Bohnic, je však nepřijatelné. Mohu vám říci proč. Pan Okamura si nedělá nároky na pravdu, jmenovitě o táboru v Letech, ale naopak říká, že čerpá informace o Letech z několika nezávislých zdrojů. Dokonce nabádá historiky, aby pořádně zhodnotili tuto dobu, aby se konečně nikdo neblamoval. Velice důrazně nabádá aby v tom historici udělali jasno a vaše nařčení je nepravdivé a křivé.

. Z dobových fotografii jasně vyplívá, že čeští policisté aspoň někdy nenosili pistole. Zrovna tak plot na dnešní maketě vypadá impozantně, ale fotografie tomu nenasvědčují. Maketa tábora také vypadá impozantně, ovšem vy přeci musíte vědět tábor nebyl německého vzoru, a mnohé nedostatky, v tom prostředí, včetně pořádku byli více než evidentní. Maketa je sice impozantní, ale neodpovídá pravdě. Je to evidentně paskvil skutečného tábora.
Zároveň, že příslušníci rodin vstoupili do tábora dobrovolně, je zdokumentované. Jestli mohli opustit kdykoliv tábor je pravděpodobné. Tato dobrovolnost ukazuje že v plotě střežení tábora byly určité trhliny. Dobrovolnost vstupu také ukazuje, že podmínky v táboře nebyly zase tak nepodobné podmínkám života mimo tábor této ehnické skupiny.

Kdyby pan Okamura neměl jiné starosti, jako vy nebo pan ministr spravedlnosti, musel bych panu Okamurovi doporučit, aby vás zažaloval na cti utrhání, protože to skutečně činíte a musíte i vědět z různých zdrojů, že situace tábora v Letech nebyla tak jednoznačná, jak se snažíte lživě presentovat. Protože pan Okamura ani nemůže a nestojí mu za to vás žalovat, udělám to já.

. Musím vám tedy objektivně a bez předsudků napsat, že maketu tábora, která je mis-representací, si laskavě strčte do prdele. Podrobně prostudujte dobové fotografie z tábora. Nesnažte se lživě přirovnávat utrpení cikánů, s utrpením židů ve vyhlazovacích táborech. Spojte se s historiky, kteří klasifikují tábor jinak, než je vám milé, a pravdivě i velice objektivně je opravte. Zde bych vyzdvihl snahu pana Okamury, aby historici to tak i presentovali.

. Nejen pan Okamura, ale i pan Macek si všímá, jak vyřešit problém s táborem v Letech. Pan Macek je naprosto racionální, a vedla by ke spokojenosti všech (V uvozovkách). To ukazuje, jak rozumně uvažuje oproti třeba mnoha jiným - ne zrovna racionálních lidí, jako je ne zcela kulturní ministr kultury, soudruh Herrman. Přečtěte si Mackův článek řešení problému památníku v Letech - a hlavně vy, pane ministře spravedlnosti, chytněte se za nos!!! To, že jste káral pana Okamuru, ale už ne Herrmana a třeba tady toho haura (i podobný) dokazuje, že jako ministr spravedlnosti jste aspoň někdy zcela nespravedlivý.

. Nechte se vy pane Hauere vyšetřit lékařským týmem z Bohnic a přestaňte obtěžovat národ vašimi lžemi. Naprosto musím souhlasit, že vy nejste idiot - blbec, ale jste chytroušek, fiškuntálek, který podvědomě ví, že by to opět mohla být "malá domů."
Jestli máte špetku charakteru, jako skupina vraťte ze svých nemalých zdrojů ty peníze za předražený vepřinec české vládě, aby je investovala do rozumnějších věcí celému národu, a nejenom jedné skupině. At se soudruh Herrman také chytne za nos.
. Také nebourejte ten vepřinec, ale právě vy začněte tam (hlavně pro svoje lidi) vyrábět, podle starých předpisů šunku, čabajku, a i tu dobrou cikánskou pečeni.

. Vážený pane Hauere, přestaňte dělat haura, a až bude hotový ten váš pomník, udělaný vašimi lidmi, podle vašich představ, za vaše peníze, tak vezměte lopatu a tam sázejte hezké kytičky na památku vašich předků, kteří tam ovšem nezemřeli. Jak sám píšete, rodina pro vás moc neznamenala. Je mi to líto. Zemřeli tam vaši soukmenovci, a také tři čeští policisté, protože smrt a tyfus si ani tenkrát nevybíral. I moje babička zemřela na tyfus. Je pravda, že za zcela jiných okolností.

Nakonec jednu malou radu: Co tak navštívit soudruha pana Schawncerberga, než ještě umře, a zeptat se jeho, jestli by on nepřidal na památku vašich soukmenovců, když tam právě na jeho pozemcích plahočili a otročili. Je s podivem, že jste nežádali malou náhradu na něm už před dvaceti lety. Je tedy pravda, že tenkrát se bohatě mohlo krást i z jiných zdrojů. Trošku pumpnout toho dědu by snad by byla nejadresnější památka na Lety. Bylo by to vhodnější než zase ždímat celý národ.

Se srdečným pozdravem, váš oddaný Jamesmacík

JAK TEN NÁŠ NÁROD DOSTAT, DOSTRKAT, DOTLAČIT, DO TOHO RÁJE.

13. února 2018 v 6:37 | Vlastismacík |  Bajaja07

.Všichni lidé by se měli mít u nás podstatně lépe - o sto, dvě stě procent.

. K článku pana Macka o řešení pomníku v Letech.
. . Již velice dlouho zastávám názor, že byl zbytečně "vyskočen" z vlády jeden z nadprůměrně chytrých myslitelů našeho národa. Jeho poslední glosa, kde si všímá, jak vyřešit problém s táborem v Letech, je naprosto racionální, a vedla by ke spokojenosti všech (V uvozovkách). To ukazuje, jak rozumně uvažuje oproti třeba mnoha jiným - ne zrovna racionálních lidí. Přečtěte si jeho článek řešení problému památníku v Letech - a pane ministře spravedlnosti, chytněte se za nos.

. . Už i jeho dávné řešení problému, kdy někteří fiškuntálkové si založili živnost z vyrábění dětí, o které se potom nestarají, tak takové zneužívání vybraných daní z pracujících, by zastavil razantním zastavením těchto příspěvků nad čtyři děti. Je to tvrdé řešení, ale nedá se to jinak, protože by se mohlo stát, že vlastně vyměníme za sudetské Němce, Romy, jako druhou většinu národa. Ovšem myslet si, že páni cikáni budou platit daně jako němečtí spoluobčané, o tom si můžete (páni z cimbuří), nechat jenom zdát. A to ještě v případě, že tyto velkovýrobce dětí nepředběhnou "turisti" z dálného východu. Uvažování takových vědeckých chytroušků, docentů, je přinejmenším slabomyslné.

. . Četl jsem životopis pana ministra spravedlnosti a musím se tedy přiznat, že mně nijak nenadchl. Snad jen to, že byl doporučen panem Babišem. Mám silný dojem, že přes svůj věk je nevyzrálí a natropí ještě dost blbostí, než uzraje. Předně jeho popichování pana Okamury je nemístné. Potom zapomene stejným způsobem popíchnout pana Herrmana a Romský club. Většina národa to nevidí cobi státotvorné řešení a příkladně pan Macek by tento problém aspoň částečně vyřešil a snad i ke spokojenosti pánů Romů.

. Ovšem Romská společnost by také se měla zasadit o řešení, a mám za to, že by měli vrátit lidem půl miliardy za předražený vepřín, a snad ho ani nebourat, ale nechat prosperovat za jejich vedení. Vyrábět tam pro sebe vepřový na řízky, třeba i čabajku a cikánskou pečeni podle starých předpisů a prodávat to svým lidem za babku. Uctili by památku otroků páně Schancerberga daleko víc. Ovšemže by i je to něco stálo, ale také by stoupla jejich všeobecná prestiž, a ne že pořád chcou rabovat či tunelovat pracující lid.
. . Z výtěžku by také mohli financovat pomník hned vedle, a podle svých představ, když ten za státní peníze se jim zdá ne tak důstojný. Jinak v celku nemám nic proti mladému ministrovi spravedlnosti Pelikánovi, i když mám za to, že by ten post měl zastávat někdo skutečně zkušený.

. . Vůbec většina právních členů se dost odděluje od národa. I ti starší by měli dělat zkoušky života a netvářit se jako nadutí idioti. To co provedli s naším státem jim na cti nepřidává. Právě naopak. . Už jen tím, že snad ani jeden se neozval proti podrazu národa, kdy i dnes nenarozené děti budou muset platit za chyby komunistů, kapitalistů a vlastně i císaře pána, který znárodnil majetky církví. Nejsem docent, Judr., ale připadá mi, že to je "travesty of Justice" na celém národě. Zvláště na těch, kteří upřímně věřili a svou vírou nenápadně podporovali v době temna církve a dělili se s ní o živobytí, o topení, o peníze a vším možným. Většina už dnes zemřela, ale právě takovým lidem by stát měl postavit pomník, a ne jejich děti zase zotročovat knutou dluhů, a podřízenosti bankéřů a církevním hodnostářům.

. . Dejte si pozor právní smetánko, aby se vaše mlčení k této nespravedlnosti nevrátilo vám jako bumerang!!! Mladší generace nejspíš nebude tak docilní a tolerantní k vašim hříchům, jako naše generace mamonářských ateistů. Vaše zkázonosné exekutorské manýry, vaše nabubřelá nadutost, vaše nezasloužené opulentní platy se mohou dočkat zasloužené odplaty.
. . V té stejné linii - velká aktivita znova přepracování nového služebního zákona - třeba pana Pelikána, nesvědčí o dobré práci. Všichni sice chodí okolo tohoto zákona jako kocour v botách, kolem horké kaše, ale ještě než vyšel v platnost, byl odborníky hodnocen jako nedokonalý, a tak děravý, jako cedník. Už tenkrát, a ještě několik let se bude pracovat na jeho přepracování. Ovšem selský rozum nabádá, že by ho měli předělat všichni, kdo na něm pracovali a ve své režii. Ne aby to zase platil tax poplatník, jak to lavice právníků má naplánováno. Ovšemže to je rouhání, ale ve spravedlivém státě by to tak mělo být.

Ještěže máme toho rozumného presidenta a je naprosto škoda, že se nemůže nějak chytře domluvit s panem Mackem a vyměnit jím třeba ministra spravedlnosti, nebo v rezortu, který by si vybral. Už jen to, že by tam byl, byla by záruka spravedlivějšího rozhodování. Tomu chlapákovi to pálí nadprůměrně a jeho návrhy na řešení jsou naprosto reálné. Rozumní a slušní občané by měli už pochopit, že zbavit se takového vysávání peněz, jim vláda nepomůže, protože to nedávají ze svého, ale z tax poplatníků, o kterých jsou přesvědčení, že jsou volové, a tudíž musí i takto pracovat. Jedině ti "volové" je musí dotlačit k rozumnému jednání s jejich penězi. Okamuru na ně!!! Dejte na pana Macka a všímejte si, co radí.

. . Panu presidentu Zemanovi, kterého mám naprosto rád, bych doporučil, aby už zakopal válečnou sekyru s panem Mackem, ale i s panem Sládkem, a dokonce i Dělnickou Stranou. Taková aliance by byla to nejlepší kladivo na úchylné politiky. Musím s ním souhlasit, že ve vládě jich pořád máme pořád víc jak dost.

Vladaři národ sice vedou do ráje, ale zatraceně velkou oklikou. Ulevilo by národu, kdyby aspoň neziskovky, které dostávají peníze zadarmo od vlády, byly znárodněny, a museli by národu vykazovat jejich užitečnost a výdaje.

Líbí se mi, že přinejmenším někteří kavárenští uznávají, že pan president dává část platu na klokánky. Ovšem překvapuje mně, že kavárenští bolševici i přes takový příklad, ho nenásledují. Jaksi je pod jejich úroveň ze svých opulentních platů pomáhat méně šťastným. Zde bych vyzdvihl všechny, ale především pana Bendu. Nejen, že tam upíruje bezmála třicet let, a probendil obrovské peníze národa, ale ještě kdysi prohlásil, že by ani nevyžil z "chudého" platu sněmce.
. . Zahřívá prdelí nejen židle ve sněmu, ale i v mnoha komisích, aby měl chudák jeden, na chleba. Hřeje mi jen. že snad někde někomu dal tu koblihu. Máte se však pane Bendo ještě hodně co učit od pana Babiše.

. Nevím, jak dobře je školená ve vojenství paní soudružka Šlechtová, ale to vím, že panu Martinu Kolleru, i přes její vzrůst, se nemůže rovnat ani po prsa. Ten člověk má vojenství v malíčku, a navíc zdravou a bystrou hlavu. Ministerstvo obrany by vedl jako žádný před ním. Ovšem za předpokladu, že ministerstvo obrany bude skutečné ministerstvo obrany, a ne součást útočné aliance. Je k pláči, že tato původně obranná, ale dnes útočná aliance nebrání Evropu, tak jak by měla i patřilo se. Pořád "špekuluje" jak ty Rusy nějak donutit do nějaké války. Snad to opravdu považují za velkou srandu, či mají nutkání nějak už ty svoje nové zbraně vyzkoušet, aby bylo veselo a prašule na zbrojení se zase sypali. Se změnou obranné NATO na útočnou složku by se měly změnit naše "nerozlučné bratrské vztahy" - a na to NATO se jaksi ...tento, ...vytento, pokavad se nevrátí do sjednaných smluv. Ne mi, ale oni by se měli umravnit.
. . Je pravda, že se říká, že nejlepší obrana je útok, ovšem mnoho vzdělaných lidí považuji za lepší obranu diplomacii, a raději pozvat deset dědků na pivo s čabajkou, než dělat z lidí kanonfuther a osvícený prejt. Nakonec i UFÍCI by neuvítali, kdyby byla ta celá naše zeměkoule přesycená stronciem a radioaktivními odpady. Přelidněnost světa by se dala řešit i jinak než válkou.

. Jsou tací, kteří vám pane presidente předvídají, i přejí, že jste nemocný. Nic naplat, máte léta, a I kdybyste zemřel zítra, tak jste zapsaný v duši národa zlatým písmem. At jste nemocný nebo ne, je mi osobně ctí. Děkuji také tímto příteli Pácovi a několika jiným kamarádům - něco kolem sto tisíc, kteří mně poslechli, že jste byl zvolen do dalšího termínu.

. Mám za to, že už dnes jste po Masarykovi náš největší president. Teprve s odstupem času se to spravedlivě ocení. Já vám ovšem přeji další dlouhá léta, kdy budete moci pracovat na zlepšení základů našeho státu. Kdy i vaši protivníci pochopí co děláte pro náš stát a lid. Přestanou vám házet klacky pod nohy, aby jste ještě několik projektů mohl zdárně dokončit a váš post mohl převzít pan Ovčáček, nebo dokonce velký národovec pan Okamura.

Jednou, až budeme dávno mrtví, i ten Brusel a celý západ ocení činnost našeho pana presidenta, při sehrání role k vyvážení choutek na válku s Rusy. Nebýt jeho, Putin by už dávno praštil do stolu a zařval: "Už toho mám dost!!! Tak a jdeme." Jaksi nevidím nic osvěžujícího z jakékoliv zbytečné jaderné války.
Díky pane presidente.

Vím, že jste ateista, ale právě proto volám: "S pomoci Boží, mladou generací, Ringo Čechem, Ovčáčkem, a slušnými lidmi, snad konečně do toho ráje nějak doklopýtáme."

MY VZDĚLANÍ, MÁME TĚCH BURANŮ DOST

10. února 2018 v 4:50 | J. V. MACÍK |  Bajaja07
Není nic příkladnějšího než niterné svědectví paní kavárenské novinářky Petry Procházkové, která toho má dost. ¨Musím ocitovat celý její článek, aby se v celé nahotě ukázal její nadutý velikášsko-kavárenský přístup. Od teď prý už odmítá přistupovat smířlivě k hlupákům, blbcům a debilům. Odmítá totiž přistupovat na to, aby o její budoucnosti rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky. "Takže, končím s korektní tolerancí hlupáků a blbců.
. Že se nesmí o lidech méně inteligentních až debilních říkat, že tací jsou? Tak to ne. Nechci, aby o mně rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky," napsala známá novinářka na sociální síti Facebook.

. Obratem dodala, že věnovala dost peněz i úsilí tomu, aby vzdělala sebe i své děti. Odmítá smířlivě přistupovat k lidem, kteří se nenamáhali s nějakým sebevzděláváním, vyhledáváním informací, ověřováním zpráv a tak podobně. Sama čte zprávy v angličtině, ruštině a poslouchá perskou televizi. I svým dětem neustále opakuje, aby si všechno, co čtou, ověřovali a aby nečetli pochybné zdroje. A proč tohle všechno Procházková zdůraznila? Kvůli debatě o referendu.

. A v referendu má mít můj hlas stejnou hodnotu jako někoho, kdo tráví veškerý svůj volný čas sledováním Barrandova, nebo u piva, učit se nechtěl nebo na to neměl a v anketách typu koho budete volit odpovídá: "Nó ... já vám nevím, já nikoho neznám... tak asi Zemana nó...." Klidně ať si takové bidlo rozhoduje v místním referendu o tom, zda chce raději cyklostezku nebo novou střechu na obecním úřadě. Ale o vystoupení z EU ne!" doplnila nekompromisně.

. Pokud má mít hlas hlupáků stejnou váhu jako hlas Procházkové, tak musí tito lidé o EU aspoň něco vědět - kdy vznikla, proč vznikla, jaké má orgány, jak tyto orgány fungují a tak podobně. Pokud se lidé nedovzdělají, neměli by rozhodovat o zásadních otázkách v referendech.

Procházková se ve svém provolání obrátila i na Piráty, aby si nehráli s ohněm referenda. "Piráti! Vzpamatujte se! Tohle není transparentní svoboda, co předvádíte, ale totální hazard a nezodpovědnost. Už už jsem vás chtěla příště volit... ? teď si tady klidně piště, jak jsem nafoukaná a nadřazená," uzavřela dáma.


ODPOVĚD OBČANA NA TENTO NAFOUKANÝ a NADŘAZENÝ PŘÍSTUP DÁMY

Vážená paní.

Naprosto s vámi souhlasím, že je nezřízené, aby kdejaký buran měl stejný hlas v referendu jako mi "zdělání" lidé. Mělo by se to odstupňovat, aby nějaký pasáček vepřů, zametač cest, či člen buranů měl pouze tak čtvrtinu hlasu než mi vysokoškolsky zdělaní. Už vůbec nemluvím o těch polo-alkoholicích, kteří vysedávají v hospodách a mají tím vypité, zakouřené mozky.

Naprosto souhlasím, že by se měli debilové, blbci, idioti nazývat pravými jmény, a ne je skovávat za kouřovou clonou. ...Jako třeba Romové. Milá paní souhlasím, že dost často mnoho idiotních občanů rozhoduje o naprosto důležitých věcech, které bezprostředně ovlivňuje nás.

. Vemte si takového Topolánka, Už když rozhodoval o RADAR základně v Brdských lesech, tak se podivoval, co lidé jančí, když takový radar může mít snad jen několik desítek obsluhy. Byl to také on, kdo si vypůjčil z důchodového fondu téměř vše, ale nějak mu uniklo to tam vrátit. Také on propagoval vehementně podepsat Lisabonskou smlouvu, aby za pár let pan president a národ zjistili, že to byla kapitální blbost. Solární baroni mu také na cti nepřidávají.

. Vemte si také toho nekulturního ministra kultury, soudruha pana "Herrmana." Mimo propagování strýčka, taky propaguje odkup vepřína v Letech za vícero násobek odhadní ceny. V tom nevidím žádnou moudrost, ba jeho uvažování se často projevuje demencí. Ani nemluvíc o nákladech zbourání vepřína a postavení mnohamilionového monumentu - ne zase tak opory národa. Podle mě všech padesát míst táborů by si zasloužilo stejný monument. Tak si spočítejte, kolik by to stálo peněz, a kde bychom potom ještě mohli pěstovat vepře a zemáky. Napadá mně, jestli pan Herrman chce stavět hlavně pomník sobě, a ne cikánům. Osobně si myslím, že už dnes má národní pomník nebývalých rozměrů. Čest jeho památce.

. Bývalá exministryně obrany, která byla vecpána do své funkce, a kterou si jinak vážím, taky prokázala, že zrovna nepatřila, aby ona rozhodovala o CASA letadlech anebo o jakýkoliv letadlech. Její protěžovatel není primitivní nevzdělaný pivař, i když holduje lepšímu šnapsu, ani není "bidlo," avšak zaručeně je "fiškuntálek," který proplul nejednou vládou a velmi ošemetnými případy.

. Pan Halík je vlastně balík s podivnými kurikulum vitae, a ještě podivnějšími nápady zaslouženého člena bohnického ůstavu.

. Pan "filosof" Kohout je taky-inteligent, který se podle přiznání ukájel do svěcené vody, aby ukázal, jaký jsou Křesťani primitivové. No nevím, kdo v tom případě je primitiv, ale mohu souhlasit s vámi, že to tedy je "výkvět národa." Nám inteligentům zůstává rozum stát, že se i jenom veřejně ucházel o post preidenta. Paní Procházková, už ta krásná představa, že by vám takový idiotský buran mohl být presidentem.

. Pan Klaus, jehož si dnes vážím za aktivitu napravit co ještě může, který však měl v pravdě zemědělskou školu v ekonomii, kyksnul semhle, a kyksnul támle. I jeho svérázná representace národa za světel kamer, odkloňováním i tužek mu nepřidá. Jeho novátorství v ekonomii se neosvědčilo, až bylo na pokraji bankruptcy. Takové výsledky jsou srovnatelné jedině s Generalissimem Stalinem. Jeho amnestie se prezentovala ukázkově buranská, snad jen aby zaměstnal více policejní aparát, o kterých si myslel, že si sedí na rukách. Zlé jazyky dodávají, že to udělal, protože i sám předpokládal, že nová vláda ho nechá zavřít, a on by nerad Na Borech stál ve frontě na sprchy.

. Nebo náš naprosto drahý pan Drahoš, který měl naslouchátko v brýlích, aby údajně se neukecnul, a mohla mu našeptávat a radit jeho velice drahá Drahošova paní. Z mnoha náznaků vyplívá, že tento pan Drahoš by stál národ hodně draho.

. Už vůbec není třeba mluvit o panu ministrovi spravedlnosti, který si dost často plete spravedlnost, s nespravedlností. Nezašel bych tak daleko, že má fašistické sklony, jako to nadhazuje paní Procházková. Ovšem za to, co napsal panu Okamurovi by snad měl být souzen (spravedlivým soudem) a "vyskočen" ze sedla. Protože to jednak smrdí tou nejhorší cenzurou a potom jaksi jednostranně zapomene něco podobného napsat soudruhům z Romey a panu Hermanovi, který zcela frivolně rozhazuje naše obrovské peníze (tax poplatníků), rozdmychává zášť proti pracujícím, kteří mají výhrady rozhazovat peníze jako baron Prášil, a chová se jako nadřazený nadutec všem poplatníkům. Snad se najde nějaký ten zdělaný právník, který panu ministrovi připomene zákoník a zákony této země. Je tedy pravda, že těžko, protože všichni ministři spravedlnosti se starají o právníky jako kvočna o kuřátka a nedají na ně dopustit i kdyby měl zmasakrovat celý národ.

. Potom máme bývalou plzeňskou průmyslovku, či dokonce fakultu, kde i primitiv a naprostý blbec, - jak říkáte, si může koupit doktorát.

. Ohledně Pirátů: Nemohu než souhlasit s paní Procházkovou, že by se měli vzpamatovat, dokud je čas. Jsou mezi nimi i vzdělaní, rozumní lidé. Není třeba být v opozici za každou cenu, a uznat co je dobré, je dobré. I jejich vedoucí mají kapacitu pochopit, že stejně jako pan Okamura musí být objektivní.

. Za nejvýše objektivní považuji zařadit se do šiku pana presidenta Zemana. Vy přeci vidíte, co dělá pro národ pan Zeman, který sjednocuje národ a pouze odděluje koukol od pšenice. To oproti nadutým kavárenským, kteří by si chtěli většinu národa podřídit jako povl, a hojit si na nich svoje naduté a pokřivené ego. Že ano paní Procházková.
. Rád bych vám připomněl, že jsou i tací lidé, jako třeba pan Anštajn, Havlíček,Tesla, Nobel, Bell, Dubček, Smrkovský, Macek a další, kteří by vás i při vašem vzdělání, považovali za naprostého nevzdělaného blba. Nebojte se, oni vám to nebudou mlátit přes hlavu.

Ono je těch buranů nekonečně víc, jako pan Gross, ministr Kocourek, doktor Rath, a štrůdl podobných individui co měli nenechavý ruce a mozeček tuneláře, ale obrovské ego soudruha Musoliniho.

. Tak stejně jako vy, takové ignoranty také nemusím. Ona ta vaše idea je dvojsečná zbraň. V každém případě si naši lidé zaslouží lepší, rozumnější vedení a máte naprostou pravdu v jakémkoliv referendu by vašnostové, - včetně vás, měli lidem, kteří vás defacto živí a jsou někdy primitivnější, antož museli pracovat na živobytí - a živobytí naší smetánky, a ano, někdy jsou i lenivý, tak by jim měli velice jasně vysvětlit o co se v každém referendu vlastně jedná. Holt budete muset do hospod a putyk to vše těm "primitivním blbcům" se zdravým selským rozumem, vysvětlit.
Ne oni, ale u vás jako "zdělané" ženy a naduté inteligence, je ta větší chyba.

Vážená paní, se soudružským pozdravem váš Vlasti Macík

Pojďte volit Zemana, a ne ty polovoly.

17. ledna 2018 v 5:47 |  Bajaja07
Článek od pana Martina Kollera je dlouhý, ale přesto mě zaujal svou věcností a odhalováním tajů politikaření. Každý by měl číst jeho jasné argumenty. Proto celý článek rozšiřuji - po několika zkrácených pasáží. Především kavárenští Drahoš, Kalousek a celá "Pražecká" smetánka by měli číst a zírat!!! .

.
Pár dnů po volbách prezidenta, a pár dnů před volbami druhého kola.
Při sledování zuřivého tažení proti Andreji Babišovi jsem si vzpomněl na událost před několika lety. Měl jsem rozhovor s dvěma příslušníky nejmenované české tajné služby. Za spolupráci mi nabídli jakoukoli bezpečnostní prověrku a zneviditelnění mojí složky z období práce pro vojenskou kontrarozvědku. Už to ukazuje úroveň a smysluplnost slavných bezpečnostních prověrek.
Konec konců ji dostal i současný zaměstnanec ministerstva vnitra Jakub Janda. Protiruský demagog bojující za takzvané evropské hodnoty, z nichž se slušnému člověku zdvíhá žaludek, musel předčasně ukončit úspěšné studium na Univerzitě Karlově za podivných okolností. A podobných prověrkářů je na české politické scéně, ale i ve státní správě plno. Stačí připomenout bývalého ředitele licenční správy MPO i jiné tamní pracovníky.
.
Neuvěřitelná arogance a evidentní diletantismus novodobých estébáků vedly k tomu, že jsem jejich nabídku rázně odmítl. Mimochodem, velmi mi připomínali dvojku pánů z pražské rezidentury americké CIA, kteří vynikali byrokratickou omezeností, s nimiž jsem měl možnost hovořit na obdobné téma. A tak trochu se podobali policejním aktérům ozbrojeného přepadení řidiče v gangsterském stylu poté, co upozornili státní zaměstnance (!) blikáním na to, že porušují pravidla silničního provozu. Dost ubohý výsledek 27 let svobody, lidských práv a demokracie. Například v USA po zkušenostech s tamní policií si něco takového nedovedu vůbec představit.
.
Tím jsem jen chtěl na úvod připomenout, následnou intelektuální diskuzi plnou nadávek, avšak postrádající argumenty, že jsem nikdy nepracoval pro předlistopadovou StB (spolupráci odmítl), stejně jako pro ni nepracoval například Andrej Babiš bez ohledu na to, co na něj ještě účelově vyrobí.
Zato jsem byl první důstojník na straně OF, svědkové stále žijí, a pracoval jsem pro BIS na několika bezpečnostních kauzách. To vše výrobce špíny, v jiných případech i lží na objednávku politruků z ministerstva obrany a jejich předlistopadový soudruh, tehdejší redaktor Echo 24 Pavel Baroch (údajně časopis Týden) zapomněl, když proti mě zahájit mediální štvanici a prodával na internetu části mého spisu, které mu k tomu poskytli pracovníci ÚSTRu. Jiní se nechali vydírat, podepsali, jsou hrdiny současné demokratické politické scény, v Bruselu i v ČT rozdávají rozumy a jako kandidáti na všemožné politické funkce bojují o hlasy voličů.
.
Obecně lze konstatovat, že letošní volební kampaň je extrémně špinavá, protože jde o mnoho. Pokud se podaří na základě kriminální kauzy vyrobené na objednávku odstranit Andreje Babiše, stane se ANO filiálkou TOP 09, Merkelové a Bruselu řízenou pražskou havlérkou a jejím reprezentantem Stropnickým, který předal polovinu naší armády Bundeswehru, Merkelové a sudeťáků. Pokud někomu nedochází, či nechce docházet, co Stropnický provedl, tak především plivl na naše odbojáře v době první i druhé světové války. Zde bych připomněl nejen otázku napáchaných škod a morální viny jak Německa obecně, tak především sudeťáků, ale další zásadní fakt. Naše republika požadovala po válce vydání 1500 válečných zločinců, ale poválečné, údajně demokratické Německo podporované z USA nevydalo prakticky žádného. Část z nich tam nebyla stíhána vůbec, další odešly s tresty, které jsou výsměchem spravedlnosti. A tak vypadá v praxi celý přístup Německa k naší zemi. Je to arogantní a pokrytecké kořistnictví s podporou EU. Stropnický vrátil dějiny o sto let zpět do doby, kdy naši vojáci museli bojovat i v rámci nejen rakušácké, ale i německé armády v Palestině, a na západní frontě a české vlastence kati těchto armád věšeli. Podřízení poloviny pozemních sil Německu a jejich zařazení do 10. tankové divize Bundeswehru není spolupráce. A prý dostává naši armádu do kondice a modernizuje ji bez korupce. Až na velmi podivný start výběrového řízení na bojová vozidla pěchoty, kde je už předen určený německý typ Puma, který je nejdražší a nejméně vhodný pro naši armádu. Zato se jedná o zcela jistě nezištnou přihrávku zemi Merkelové a sudeťáků.
.
Další ukázkou je z tohoto hlediska známý nezištný vlastenec Telička, který nejprve získal koryto jako přítel v ČSSD, poté u společnosti Volkswagen, následně u kamaráda ČSSD a OKD Bakaly, a nakonec s pomocí ANO v Bruselu. Najednou mu Andrej Babiš, s jehož pomocí získal plat europoslance, nevoní, a jako záminku k pravděpodobně opět nezištné dezerci používá jakési spojení Babiše a prezidenta Zemana. A takových opor českých národních zájmů se v ANO najde víc, zatímco vlastenci v ANO typu poslance Chalupy se dostávají v kandidátkách na nevolitelná místa. Naštěstí lze kroužkovat, na což by voliči ANO neměli zapomínat.
.
Další obětí špinavé propagandy je Tomio Okamura. Když ho nelze obvinit z nějaké zlodějiny a zpronevěry, protože se 27 let nepodílel na budování české demokracie, vytáhne se univerzální ruská karta a je z něj pomalu Putinův špion. A kdože ji nevytáhne jako jeho bratr? Sice sám říká, že nemůže nic dokázat, ale poháněn pravděpodobně nekřesťanskou závistivostí aspoň pomlouvá. Raketově rostoucí lidovec a údajný křesťan Hayato Okamura vstoupil do partaje přede dvěma lety a je již na pátém místě kandidátky. Pokrytecky podporuje migraci a bez váhání by svěřil malé děti opatrování dvojicím homosexuálů. Měl by začít svými, ať už čtyřmi svojí manželky, nebo jedním společným. Pravděpodobně nikdy nečetl Bibli, a především příběh o Kainovi a Ábelovi. V boji proti vlasteneckým politickým stranám je však každý dobrý.
.
V neposlední řadě můžeme jmenovat reprezentanta strany svobodných Macha. Je to vedle Okamury a některých reprezentantů KSČM jediný politik, který má stále stejné názory, jimiž podporuje svobodu naší země a v naší zemi, a především odchod z EU korupce, totality a parazitů. Vzhledem k tomu, že má rovněž minulost bez evropských projektů a podobných odklánění peněz, snaží se média aspoň minimalizovat jeho prezentaci. Poté, co shromáždění jeho příznivců napadlo jakési individuum, vytvořili teorii, že prohnaný Mach si tuto akci zaplatil proto, aby se zviditelnil. Ještě že mu v tom nepomáhal prohnaný Putin. Svobodní by si určitě zasloužili silnější podporu. Podporu by si zasloužili rovněž Soukromníci, ale ty média rovněž přehlížejí, přesto, že reprezentují tvůrce značné části hrubého domácího produktu. Soukromníci se bohužel příliš úzce zaměřili na boj proti EET, kterým se v současnosti ohání kdekdo. Prakticky umlčet a odsunout z mediální prezentace se rovněž podařilo vlasteneckou stranu SPO, která podporuje prezidenta Zemana a má řadu dobrých odborníků a programových řešení.
.
Další stranou trvale pronásledovanou médii je KSČM, především její nejaktivnější reprezentant historik Skála. Nicméně rovněž předseda Filip má za sebou řadu velmi dobrých vystoupení, s nimiž je obtížné polemizovat pomocí argumentů. Komunisté se evidentně vydatně poučili jak z chyb předlistopadové minulosti, kdy ztratili důvěru občanů, tak i podlézání cizím zájmům. Za 27 let se pravděpodobně dokázali nenamočit do žádné aféry a penězotoků, v nichž zmizely stovky miliard. Nebýt některých výroků soudružky Semelové mávající vyčpělým praporem stalinismu a potrhlých nápadů nemnohých jedinců označujících nepochopitelně Zelené a Piráty za novou levici, těžko bychom mohli komunistům něco vytknout. I mnozí předlistopadoví antikomunisté znechuceně konstatují, že vystoupení současných reprezentantů KSČM bývají mnohdy smysluplnější než většiny jiných politiků. Vtip je v tom, že komunisté brzy nebudou třicet let u moci, takže odvolávat se na jejich chyby začíná být směšné. Pomalu by bylo načase, aby se z vlastních chyb začali učit i jejich kritici a protivníci. Bohužel něco takového není moc vidět. Reprezentanti velkých zavedených partají jsou evidentně přesvědčeni, že vládli výborně. Pravděpodobně hodnotí situaci podle svých kont.
Na jedné straně máme hnutí a strany, které jsou všemožně umlčovány a napadány, a na druhé jiné, kterým se dostává všemožné masivní podpory. V první řadě se jedná o Piráty, kteří se tváří pomalu jako vlastenecká strana a média je v tom všemožně podporují. Přitom Piráti, jsou odnoží německé strany stejného jména. Pirátskou stranu lze jen hodnotit jako podvod na voličích a dýku do zad všem vlasteneckým stranám a politikům, kterým mají s pomocí masivní mediální kampaně, lží a pokrytectví sebrat hlasy.
.
Strana zelených, která se kdysi zabývala ochranou přírody, je dnes stejně ekologická jako lidovci křesťanští a sociální demokraté levicoví a sociální. Zelení se ukázali jako největší podpora islámu v EU, takže jsou prakticky nevolitelní. Nicméně i tak mají mediální podporu. Dnes se tématu islamizace a migrace vyhýbají a schovávají se za ekologii, z níž si udělali miliardový kšeft a tunel cestou solární, větrníkové a řepkové zlodějiny. Nejlepší je komedie jejich vůdce, který obviňuje svého otce ministra obrany z toho, že podporuje Babiše a dokonce proti šéfovi ANO v médiích vystupuje. Přitom ANO dlouhodobě zelené podporuje. V boji o moc a peníze není žádná komedie dost špinavá.
Kromě Pirátů si platí maximální propagandu ČSSD, včetně vhodně upravených předpokladů výsledků voleb, samozřejmě směrem nahoru. Z kandidátek byli odstraněni všichni, byť jen trochu vlastenečtí politici typu Humla, nebo Škromacha, kteří se kdysi živili na rozdíl od současného vedení ČSSD poctivou prací mimo politiku. Poté, co byl trochu do pozadí odsunut trapný Sobotka, který příliš podlézal EU, předvádí nám svoje divadelní číslo ministr zahraničí. Tu ho rybáři plácají přes zadek, jinde poskakuje v čele demonstrace, a především rozdává nesplnitelné sliby. Je z něj najednou největší bojovník proti levné práci. ČSSD je v politice čtvrt století a za tu dobu neudělala proti levné práci v cizáckých robotárnách nic. Najednou dělá přesný opak? Stejné je to s heslem o důstojném stáří. Proč ČSSD neprosazovala dřív nápravu výpočtu důchodů, které plošně snížila dvojka Zaorálek-Drábek. Pár stovek nevyrovná ani inflaci, kterou vyvolat guvernér národní banky s následným růstem cen. Přišli jsme zbytečně o stamiliardy a vedení ČSSD tomu kývalo. Stejně kývalo na OKD a krádež lithia.
PŘEDEVŠÍM DŮCHODCI BY SE MĚLI PŘED VOLBAMI ZAMYSLET. Mají zkušenosti, takže by neměli naletět na stále se opakující propagandu. To ostatně platí pro všechny. Každý by měl jít k volbám a hájit svoje zájmy, nikoli EU a všemožné protinárodní projekty-tunely. Každý by si měl uvědomit hlavní nebezpečí, která nás ohrožují.
.
Obecně největší nebezpečí představuje Evropská unie. Představuje kombinaci nesvobody, korupce, byrokracie, parazitování, rasismu a agrese. Je zaměřena na totalitu, rozbití států a ožebračení jejich občanů. Poté, co evropské velmoci ztratily kolonie v Africe, vytvořily si je ve východní a jižní Evropě. Ze současné EU je žalář národů. Slouhové EU se nám stejně jako kdysi rakušácká, nacistická a sovětská propaganda snaží namluvit, že bez nich nemůžeme existovat a že nás musí chránit. Je to drzá lež. Nejlépe na tom naše republika byla mezi světovými válkami, když jsme se zbavili rakouské okupace. Udělali jsme ohromný krok vpřed v demokracii a modernizaci státu. Za 27 let jsme se dostali do stejně ubohého postavení jako před říjnem 1918. Bez německé EU můžeme žít lépe, protože oni potřebují nás, naši práci, suroviny a produkty, a ještě nás vyžírají a urážejí. Celá Evropa má Merkelové, Schulze a hloupé germánské hrabivosti a nadutosti plné zuby.
.
Z EU vychází většina ohrožení naší země a národa. Snaží se naši zemi rozbít a udělat z ní bezprávnou kolonii, zničit národ a ožebračit. Typickým důkazem je právě důchodová politika. Důchodci jsou doslova systematicky ožebračováni. Cíle jsou dva. Především ušetřit peníze na všemožné projekty od vytunelovaných staveb po podporu afrických migrantů a povalečů v neziskovkách. Zde je neuvěřitelné, že migrant může bezpracně dostat podporu ve výši téměř dvojnásobku českého průměrného důchodu. Už v současnosti! Ve druhé řadě je cílem ožebračení důchodců vyvolat strach mladší generace a donutit ji spořit do soukromých fondů. Ty budou následně vytunelovány. Stačí se zeptat, proč nikdo z bojovníků za důchodovou reformu neprosazuje státní garantovaný důchodový fond, ale všichni soukromé tunely a milionová bezpracná koryta v nich, včetně ministra Pilného. Dokladem úrovně jakéhokoli politického systému je to, jak se chová ke svým starým a zasloužilým občanům, na jejichž práci dnešek staví. U nás se má kdejaký parazit lépe než lidé, kteří celý život pracovali, takže hodnocení je evidentní.
.
Mohli bychom mluvit o rozvrácené armádě, kde rostou pouze platy, avšak kondice nikoli (dokladem je nedávný "odborník" s granátem ve Vyškově), o juvenilní justici, která se připravuje brát heterosexuálním rodičům děti a dávat je do "výchovy" pedosexuálům, o ilegálním pašování migrantů na naše území nevládními organizacemi, které přiznal bývalý premiér Sobotka, o školství, které ničí inkluze a ovlivňují nevládní organizace propagandou islámu, o nevládních či neziskových organizacích, které dostávají miliardy za to, že škodí naší zemi a národu, a to i z našich daní, o vytváření syndromu viny bílých, civilizovaných a pracujících, o snaze měnit historii podle zájmů EU a vytlačit pozitivní historické vzory ze škol, o migrantech, kteří přinášejí do Evropy záplavu nakažlivých nemocí, primitivismus, agresivitu a zátěž pro sociální systém, o snaze zlikvidovat hotové peníze a tím jakoukoli, byť minimální platbu mimo elektronicky kontrolované toky peněz, tedy bankovní fízlování a koncentrák, o demotivujícím systému sociálních dávek, které dostávají především ti, kteří nikdy nepracovali a pracovat nechtějí jako negativní vzor pro všechny ostatní, o žebráckých důchodech, o tolerování stále rozsáhlejší konzumace drog a obchodu s drogami, které ničí především naši mládež, o nahrazení pravdivých informací a zpravodajství v médiích propagandou a politickou korektností, o snaze vyvolat jadernou válku s Ruskem, o podpoře zfašizovaného režimu na Ukrajině, který přivedl zemi do občanské války a stále větší chudoby a v neposlední řadě o zuřivému odporu k tomu, aby se u nás referendum stalo vyjádřením vůle a zájmů občanské většiny jako ve většině civilizovaných zemí. Témat je mnoho a neměli bychom rovněž zapomínat na snahu zabavit našim občanům postupně legální zbraně.
.
Připomeňme si před volbami, co nám různí politici říkali nejen před týdnem, ale rovněž před rokem, dvěma či pěti. Co která politická strana pro každého z nás doopravdy udělala a co říkala. Mnozí pouze slibují před volbami a dělají to už 27 let. Volme takové, kteří jsou vlastenečtí a snaží se zabránit evropské totalitě, ať se k nám snaží proniknout pod jakoukoli rouškou a pomocí jakéhokoli podvodu a propagandy. Nebuďme líní se před volbami zamyslet, protože jde o mnoho. Nedávejme hlasy pidipartajím a všemožným fýrerům, kterých se objevily desítky před několika měsíci, někdo jim zaplatil za likvidaci hlasů, které propadnou. Nanejvýš jim jde o získání státního příspěvku za více než 1,5 % hlasů a tím koryt s pomocí volebních lístků nemyslících voličů, které z hlediska výsledku voleb propadnou. Jeden se oprávněně ptá, kde berou peníze na svoje kampaně.
.
Volte svoje, nikoli cizí zájmy.

VOLTE NÁRODÍHO PRESIDENTA

15. ledna 2018 v 2:41 |  Bajaja07
TÉMĚŘ ČTYŘICET PROCENT NÁRODA NEPŘIŠLO K VOLBÁM.
Jsou lidé, kteří gratulují panu presidentu k jeho úspěchu. Dostal necelých čtyřicet procent. Je to hezké, ale je to zároveň ostuda, že dalších čtyřicet procent ho nechali jaksi plavat.
. . . . Situace je taková, že se bude rozhodovat mezi panem Zemanem a Drahošem. Je třeba vybrat z těch dvou vhodnějšího presidenta. Dvacet procent voličů, co volili jiné kandidáty, by teoreticky nakonec mohli pana presidenta Zemana přebít a do čela národa by se dostal neověřený, polo-vyučený pan Drahoš, který by národ přišel hodně Draho - jako pro-muslimský, pro-Bruselský, rádoby-vlastenecký, havloidně-kavárenský intelektuál, který snad i v dobré víře šel na ruku Bruselským korupčním pomateným sluníčkářům a rozbil by křehkou alianci s rozumnými - jako je Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rakousko i dalšími, kteří by konečně prozřeli a postavili hráz zkáze, která se valí na celou Evropu.

. . . .Je naprosto důležité prosadit současného pana presidenta a spolu s Amerikou, vedenou panem presidentem Trampem, změnili plány globalistů na vytvoření poslušné, lehce ovladatelné šedé masy zmixovaných podprůměrných, poddajných národů. Klimatické a mnohé jiné pohromy se blíží i bez tohoto promixování a přelidnění národů. Pokud nebudeme prosazovat potřebné změny a nebudeme bránit náš životní prostor, vlastní děti nás proklejí za hazardérství, kterého jsme dnes svědky. Brusel se svými nadutými rádoby-právy je dnes naprosto zdegenerovaný, a Evropské národy bud donutí toto vedení změnit politiku na jejich původní rozumné ideje, nebo rozpad této podoby Evropy je neodvratný.
. . . Národ pořád doufá, že tito samí tzv. "intelektuální šustrníci," kteří nastavili tento systém ničení států, z ničeho nic začnou pracovat zodpovědně, že zmoudří a vyvedou země z bahna močálů, do kterého především oni národy zavedli. Po čtvrt století jejich řádění by jeden mohl říci:
. . . . . . . . . . "TO JE ODVÁŽNÁ MYŠLENKA!"

Roztříštěnost a nejednota je další způsob, jak nás ovládat. Aspoň při volbách musíme sestavit hráz stejných principů, přijatelné pro většinu a tato využitá síla by změnila pozitivně náš svět. Pravda je, že jako náš president pan Zeman je to nejlepší, co máme…….
. . . . Možná, že není úplně to pravé ořechové, ale opět musím zdůraznit: Je to nejlepší, co máme. Pravda, rád se napije - jako většina Čechů, občas prohodí sprosté slovo, když to situace vyžaduje, je někdy tvrdohlavý jako mezek, trochu mstivý na své nepřátelé, kterých bohužel nemá málo, ale je to veskrze národovec a dělá pro národ co je v jeho silách. Za jeho vlády se dosáhlo dobrých výsledků. A věřte mi, kdyby mohl a mnozí taky-kolegové mu neustále neházeli klacky pod nohy, ty výsledky by byli ještě lepší.
. . . Teď, když prošel tovaryšskou presidentskou čtyřletou školou a vystudoval za dané situace s těmi nejlepšími výsledky, měl by dostat příležitost, aby rozvinul svoje ideje a rozvinul i netušené možnosti našeho národa. Není, prostě není někoho lepšího, který by jako maják vedl náš národ tímto rozbouřeným světem. Drahoš, Topolánek, Fischer by snad mohly i být dobří presidenti, kdyby ovšem nebylo lepšího pana Zemana. On je pro všechny Čechy přínos jako (bohužel) nikdo. Znám Čechy, kteří by mohli i být lepší vedoucí národa - jako pan Ovčáček, nebo Okamura, který je sice poloviční Čech, ale i pan Jeník Masaryk nebyl zrovna stoprocentní, a přesto vynikal nad politikařením. Pan Keller, pan Macek, pan Havlíček, pan Petr Hájek, pan Sládek, pan Ringo Čech, nebo i pan Vandas, který dokazuje, že i přes trnitou cestu životní kavalkády, má nakonec pravdu (viz vlna tsunami, za kterou jako jediný byl odsouzen poloslepými soudy) a celá škála podobných případů. Je tragédie národa, že tito vynikající mozky se nemohou prosadit díky neinformovanosti obyčejných lidí a vzájemné řevnivosti.
. . . . Náš lid má už zkušenosti a je opatrný. Navíc naprostá většina slušných lidí je apatická až lhostejná, přesně jak to píše pan Sládek, Kotrba, a mnoho jiných. Point je: Mnoho lidu se může nakonec vzepnout k činu, ale záležet bude pořád na lidech, kteří pracují houževnatě a cílevědomě. Měli byste vybrat člověka z opozice, - národovce, který je aspoň trochu viditelný a přijatelný většinou lidu. Taková jednota opozice by strhla i tisíce nerozhodných lidí. Pan Zeman je sjednotitel lidu a pouze odděluje koukol od pšenice.

. . . . Zvažte dobře, jestli pro národ je dobré vést do posledního dechu vzájemný boj o prezidenství a mít tam opět polo vyučeného dinosaura Drahoše, nebo se spojit, mít tam jednoho z vás a mít možnost z pozadí ovlivňovat celé to státní dění. Povinnost státu je poskytovat základní životní potřeby - a ne zabezpečit nejvyšší možné zisky kapitálu. Tento princip by měl objímat postoj nové vlády spolu s mnoha velkých mravních otázek, jestli národní ekonomie nechce být pouhé vykořisťování národa a všech bytosti. Je jisté, že musíme spolupracovat s EU, ale ne na náš úkor a obnova státní suverenity a soběstačnosti výživy je zřejmě prvořadá. Lidé zdola se musí postavit tyranii, jinak zahynou. Pan Zeman, vlastně říká naprosto to samé. Mělo by se konečně přiznat, že rázná opozice měla celou tu dobu pravdu, jenže se to tenkrát nenosilo a hrdopyšně odsuzovalo. Teď se rozdíl v názorech víc a víc uzavírá.
. . . . Kalkulace, že nepřijde většina národa na volby, až na hodně těch, co budou volit pana Drahoše, jsou pouze šance, v které doufá skupina namyšlených kavárenských sluníčkářů. Doslova všichni by se měli poctivě zvednout a jít volit kandidáta, který by dostal zaručenou šanci se s vaší pomocí stát i vaším a skutečným representantem. Zvolit pana Zemana a udělat mnoho užitečného. Není to asi perfektní kandidát pro všechny, ale zastupuje a vyznává všechno výše uvedené. Je silná, velice houževnatá osobnost. Čerstvý vánek nezatížený nadutostí a už dostatečně zkušený. Jeho znalosti mnoha problémů jsou nadprůměrné, známé, a je znám svými názory, které jsou z velké části ve shodě s většinou národa. Je z gruntu lidový, dostupný všem a důstojný representant celého spektra národa. Mimo několika novinářů a několika ne zrovna chytrých právních taky-politiků se nepovyšuje nad národem.

PAN ZEMAN JE ZA TÉTO SITUACE TO NEJLEPŠÍ, CO NÁROD MÁ. JE DŮSTOJNÝ REPRESENTANT NAŠEHO STÁTU A NÁS VŠECH. Je třeba jeho prosadit v druhém kole. Pod vedením pana Zemana i opoziční strany mohou dosáhnout i ryze jejich cíle.
. . . . Všichni, kdo věří v národ, v pravdu, slušnost a rozum by se měli postavit za pana Zemana - bez rozdílu stranickosti. Podívejte se na volební mapu prvního kola. Mimo Prahu, kde vévodí soudruh Drahoš, celý národ volí a stojí za panem Zemanem. Je však nebezpečí, že malá klika nelidů a jakýchsi bohémů se uchopí moci, jestliže se každý bude spoléhat na druhé. Je třeba aby se doslova každý zvedl a volil pana Zemana. Já jsem sice rodilý "Pražec" ale budu stát za panem Zemanem, protože nadutí bohémové povyšující se nad národem, mě silně krkají.

VOLTE A DEJTE PANU PRESIDENTU MANDÁT JAKO NIKDY PŘED TÍM. A JAKO JEDEN NÁROD ZAJISTILI JEHO ZASLOUŽENÉ VÍTĚZSTVÍ.

EVROPA NEMÁ DOBRÉ VEDENÍ

1. ledna 2018 v 10:08 | Jamesmacík |  Bajaja07


Článek není o tom, že jiné státy rozvrtají tyto Evropské země, a odskáčou to poddaný a poddajní. Je o tom, že:
. . . .CELÁ EVROPA MÁ VEDENÍ, KTERÉ NEVEDE,
. . . NEREPRESENTUJE, NECHRÁNÍ ANI NEPOMÁHÁ - SVÉMU LIDU,
ale pouze bezostyšně vykořisťuje svoje národy, a naopak jako pštrosové strká hlavu do písku, a mimo pobírání nehorázných platů neumí nic - pro jakékoliv řešení, protože jsou jednak těmi platy naprosto zkorumpovaní, neschopní, hloupý, státnicky nepředvídavý, nepružní - až lenivý. Celá Evropa by se měla vzbouřit takovému vedení a všechny ty nepřizpůsobivé lenivce shora dolů vyměnit. Poslat je do pouštní Sýrie, spolu se všemi nevděčnými cestovateli-za-lepším. At si to tam vyřídí, sami mezi sebou. Ano, je v tom výzva, aby se Evropským úředníčkům okamžitě drasticky snížili platy - a až začnou rozumně jednat, státnicky pečovat o Evropu, tak jim navýšit platy - až na polovinu dnešní úrovně.
. . Oni totiž žijí moc vysoko nad Evropou a nemají s ní už žádný přirozený styk. Jejich neschopnost velmi dobře ukázala tato muslimská invaze a měli bychom za to muslimům poděkovat, neboť neumíme, nechceme, nemůžeme a jsme lenivý, si toto sami rozpoznat, neřkuli vyřídit. Nesmí se opakovat taková neschopnost jakékoliv Evropské vlády. Přitom jsem za sjednocenou Evropu. Ovšem na základech začínající spojené Evropy - než jak se praktikuje v dnešních temných hniličkových časech. Všechny státy budou dobrovolně pracovat pro blaho Evropy, nikoliv plnit jakési paskvily v zájmu šedivých eminencí. Plány budou otevřené lidu a nikdo se nebude povyšovat nad druhé. Bud tak bude sjednocená Evropa, nebo ať si každý ochraňuje svůj stát.
.
Muslimské národy mají pravdu, že naše Evropské vlády jsou tradičně prolhané, kážou vodu, ale sami chlastají víno (i francouzské konaky), prodají za šesták i svoje přátelé a často rodinu, jednají podle. Banky a právní smetánka odírá z poctivých lidí doslova kůži. Ztratili jsme víru našich předků a křesťanského způsobu života, kterou jsme vyměnili za ateistické pohodlí. Nemáme čas na bibli a rodinu, protože jsme zaneprázdnění televizí, která většinou nedělá nic, než nás frustruje přiblblými programy. Zhusta nemáme ani jeden den v týdnu, věnovat se rodině. To všechno jsou pouze hlavní důvody, proč muslimské národy námi opovrhují. Je třeba přiznat, že mnohdy mají pravdu a především mi, bychom měli vyvodit důsledky z této vědomosti. To ovšem neznamená, že bychom se měli vzdát a nebránit se ještě většímu zlému.

Evropa údajně stojí na křesťansko-židovských základech. Však k čemu jsou nám kostely, když víra upadá, k čemu jsou nám zbraně, když nemáme muže, kteří by byli ochotní je zvednout pro svou víru a svůj stát. Je mnoho pravdy ve slovech pátera Pithy, v jeho projevu v kostele Svatého Víta. Je mnoho pravdy abychom se rozhodli, co vlastně chceme, a eventuálně posílili naši víru. Víru našich otců a předků. Především naší vlastní vírou můžeme odrazit zábor naší země jinověrci. Zrovna tak jako byla odražena vlna Tatarů, a Turků. Jestliže chceme, aby tato zem, - naše zem, patřila našim dětem a vnoučatům, musíme se bránit. My se dnes musíme postavit jinověrcům. O to více, o co je národní vedení na hniličku a nemá potřebnou páteř napravit protilidové jednání vladařů. Mám problém s prodejnými zrádci, kteří propagují jakési naše vlastní míšence, aby naše ženy obcovali s muslimy, jen proto, aby tito vladaři měli dost poddajných otroků. Aby se jim skrze daně sypali prašulky do jejich nenažraných tlamiček. Jako bychom mi Češi nebyli už dost poddajní!
.
Evropa se musí vzchopit, vyhodit pitomce, kteří vítají invazi jinorodých národů, kteří jsou připraveni násilím změnit naši zemi, naši kulturu, naše vlažné vyznání, včetně buržoazního ateismu a nastolit v naší zemi cizorodou věc. Někdo říká, že i Ježíš byl vlastně přistěhovalec. Já nemám nic proti vystěhovalcům, kteří se vstřebají do národa, a je jich jedna, nebo dvě rodiny, je jich i víc - třeba sto nebo i tisíc. Snad i desetitisíce a několik set tisíc. Ale milion nebo deset, to je i na Evropu trochu moc. Nemám nic proti přistěhovalcům, kteří jsou zničení válkou, a nemohou se bránit - hlavně ženy a děti. Mám, ale absolutní výhrady, když přistěhovalci si Evropu pletou za jakési Eldorádo, kde si vejdou jako hotelu, či bordelu, bez nijakých dokumentů, bez slušného dovolení, a chovají se jako dobyvatelé bez nejmenších ohledů na Evropské obyvatele. Když Evropu dobývají jako mračno kobylek a Evropu pouze vyžerou. Evropa má limit a kapacitu, kdy může pomáhat. Ne, že je bez-limitová. Proto zastávám tvrdá opatření proti této zlovůli. Proto je třeba důležité provést prověření, koho si mezi sebe vezmeme a jestli vůbec nebude lepší hranice prostě uzavřít před touto hordou nezvaných hostů.
.
Někdy je humánně lepší potopit několik desítek lodí i s jejich organizátory než stotisíce lidí uvést v neštěstí a zničit je pomalu. Evropští představitelé s jejich opulentními platy a vypasenými břichy jaksi zapomínají, co to znamená vést správně národy. Odpovědnost vůči národu někdy není radostná a musí být i krutá. Můžeme pomáhat, ale pouze z přebytků Evropské produkce. Také pomoc jedině za hranice Evropy, aby se nezničila integrita našich národů. Upřímná pomoct bez hranic je sice krásná a idealistická, ale zhusta na ní i neočekávaně doplatíme. Předvídavost by mělo být jedno ze cností dobrého vedení.

PASTÝŘSKÉ LISTOVÍ

31. prosince 2017 v 15:55 | Jamesmacik |  Bajaja07

Nejprve mi dovolte popřát všem klidnou pohodu, křesťanské sblížení národa, lepší sousedské vztahy a větší upevňování základu státu - jakou je rodina. Souvisí s tím i početnější rodina, která oprávněně očekává podstatně lepší podporu státu. Mám zde na mysli zvýhodňování nejen zahraničním přistěhovalcům, nepřizpůsobivým elementům, a dlouhodobě nepracujícím, ale lidem, kteří tvoří kmen tohoto národa.
JE NA BÍLE DNI, ŽE STÁT MÁ V TOMTO SMĚRU, CO DOHÁNĚT.
.
Tento Novoroční projev se vlastně opakuje, protože pořád: jedeme močálem černým, kolem bílých skal - jak říkával náš dobrý vůdce pan Werich, cobi naše svědomí a přirovnal dění, nebo nedění, našich vladařů. Jejich je krédo, že ono se to: "nějak samo vyřeší" …a zatím si nahrabou. Jednak to nepracuje, jednak je to zavrženíhodné jednání.
Minulý rok 2017 se opět hýbala Evropou a naším státem vlna tsunami - ekonomické emigrace z Afriky a Blízkého východu. Já to tedy můžu odpovědně říci, protože dnes se to už může, a protože nejsem nákej Vandas, kterému je to zakázaný i dnes, neboť by mu zakázaly nejraději jakoukoliv svobodu projevu a lidský práva, jenom protože je krká. Co je dovoleno pánovi, nemusí být dovoleno kmánovi. To vše už říkalo i naše svědomí národa, vážený pan Werich, že za pravdu se vždycky platilo mezinárodní měnou - kopanci do prdele. Vladaři a nepodaření sudí by se mu měli omluvit i odškodnit ho, protože dnes už to říká kde kdo, a jaksi to z těch jiných úst není trestné.

Co se vlastně minulý rok událo k lepšímu ve státě?
Nic, nic se neudálo a pořád se jen kecá, sněmuje, schůzuje. Za třicet let toho samého bahna, je to víc jak dost. Pouze svitla naděje - jakási jiskřička, že překopaný ČESKÝ SNĚM bude vládnout - ne lidu, ale pro lid. Je to třeba ve vládě všechno vyčistit, vybílit, přehrabat, a dosadit konečně idealisty, jezuity, českobratrskou církev, skutečné katolíky, samuraje, aby nastolili rozhodnost, odpovědnost vládnoucích, a přísnost za poklesky všech těch nahnilých vedoucích. Pořád se tam vysoko motajů podivná individua jako pan Dienstbier, Bendík, Herrman, Štětinů, Ferenců a podobných kecalů, že to svět neviděl. Vládní zloději, kteří kradou už jen těmi nenasytnými platy a za to hovno, co odvádí všemu lidu. …Voda teče, čas plyne, umělci si žijí, mladí stárnou, čerti se žení, politici kecajů …a pořád se nic neděje. No jo, ale to je země Kocourkova!
.
A je třeba si skutečně uvědomit, že jsme na pokraji zlomu, kdy křesťanské ideje (a zdůrazňuji: naše ideje), jsou ohroženy tou obrovskou vlnou tsunami, která většinově neutíká před válečným nebezpečím, ale jde jako mračno kobylek vyžrat Evropu. Oni v podstatě nenávidí Evropu, ale zároveň závidí výhody vytvořené křesťanstvím. Bohužel to je, co otevřeně propagují a jenom naprosto slepé vedení nevidí ten rozdíl mezi hosty - a invazní armádou. Pouze hluboké znovuzavedení křesťanské víry by mohlo postavit skutečnou hráz. Mezitím striktně dodržované naše zákony se musí prosadit.
,
Skutečně nevím, co kdo má co, proti Rusku, které nechce nic víc, než aby mohly pokojně řešit své problémy (kterých také mají víc jak dost) a chce, aby mělo své místo v řadách světa, kterého se neprozřetelně samo vzdalo.
U nás je poměrně hodně takových sluníčkových Štětinů, kteří by nejradši usmažili Rusko ve vlastní šťávě. Obklíčili je raketami a nechali je, aby si lovili mamuty. Jenže to vědomě zabíjí jakoukoliv snahu odzbrojit, porozumění a spolupráce. Mi jim musíme umožnit znovu nabít hrdost a spolupracovat s nimi. To ovšem neznamená, že se položíme na záda jako jsme to udělali s muslimskou vírou a předchozí tzv. spoluprací se SSSR a Německem. Ne oni, ale naše vedení se předhánělo v servilnosti a lezlo jim do tunýlku nadbytečných surovin, že ani sami o to nestáli.

POLITICI
Je třeba se zastavit u našich politiků. Naprostá většina jsou přeplacení a tím pádem korumpovaní tlučhubové. Vladaři čím víc mají platu, tím míň pracují. To je ovšem přímá rovnice. Lid nemá valný zájem toto změnit, neboť si jednak myslí, že stejně nic nezmůžou a jednak je jim to v celku volné, - jak dědečkovi kšandy. Ovšem zde je jablko sváru. Především lid by měl razantně svrhnout nevhodné politiky. Tento nezájem a promyšlené dělení národa, drží tyto politiky nad vodou.
Pan president Zeman má pravdu, že zdegenerované manažerství je tak říkajíc k hovnu, kdy se 33 let staví sto kilometrů dálnici, a to ještě není hotová - a je to vlastně vedené nenasytnými tlamičkami a stojí to lid neuvěřitelně. To, že něco vůbec v Česku pracuje, je proti vůli takového vedení, a zjevně by národ byl na tom neskonale lépe, kdyby všichni tzv. "představitelé" šli do hajan, nebo i do prdele. Lidé by je měli zabalit do úhledných balíčků a poslat je rekomando do Sýrie, aby tam poté válce stát-ničili. Je naprostá neuvěřitelná řada vysokých politiků, kteří měli tu smůlu, že je ruka spravedlnosti zachytila, ale už ne spravedlivě potrestala, neb v těch kruzích platí zákon: Já na bráchu, brácha na mě!
Především policie a lid by měl od zdola pracovat na změně. Obyčejné desatero a selský rozum by měl nahradit právní tlučhuby, kteří se živí z neštěstí druhých. Dokonce i šedá vrstva národa - exekutoři si dávají metály s peněžní odměnou. - No to už slušný rozum nebere.
.
Celá řada ministrů, kteří se neslavně proslavili jako rozkradači národního majetku: Pan Dienstbier, Kocáb, Kocourek, Langer, Nečas, Nagyová, Sobotka, Rath, Topolánek, Benda, Bor a nekonečná řada podobných, jako byl i pan ministr vnitra (ale to byl jen začátečník. Považte, sám ministr vnitra), je jen povrch obrovského ledovce, který sužuje tento stát. Zloději si zařídili stát, kde se jim nanejvýše poklepe na rameno, ne že kradou, a kradli, ale že se nechali chytit. Na určitou dobu se ta benevolence musí změnit! Tvrdý postih je musí zachvátit a velký strach z jejich podvodů. Snad jednou přijde doba, kdy národ bude moci být benevolentní, ale třicet let jsme zaspaly dobu a nechaly šizunky planýrovat celou zem. To musí přestat - a hned!
.
Jedna z naprostých výjimek je pan Zeman. Fyzicky i psychicky mě bolí, že se vůbec najdou tací, kteří se zištných důvodů tvrdí, že on národ rozděluje. Jestliže něco rozděluje, tak je to koukol od pšenice. Naše zem je bohužel zaplevelená víc jak dost. Pan president dělá, co může, ale není jeho vina, že je sešněrovaný vším tím plevelem, hloupými zákony, závistí, zbabělostí a chtivostí druhých. On by udělal pro lid daleko více, ale právě ten obyčejný lid mu musí svou podporou vytvořit prostor.
At chce nebo nechce, on je maják uprostřed bouře a jeho světlo ukazuje bezpečný přístav našemu národu. Není svatý, ale je to vůdce! Vůdce se vším všudy, který vede a říká pravdu, ať se to někomu i nelíbí. I já nemohu se vším souhlasit, ale je naprostá hloupost, že národ se za ním nesjednotí a nepomáhá mu prosadit jeho ideje, které jsou tak blízké naprosté většině lidu. Masové demonstrace je to nejmenší, projevit mu úctu a podporu. Pomoci mu zbavit se těch výše uvedených a usadit je do výslužby. Usadit je kamkoliv, aby už nedělali takovou škodu národu, cobi "politikáříkové". Národ trochu prosperuje i přes houževnatý odpor Kavárensko-sluníčkových politiků. Mělo by se spravedlivě říci, že bez nich by národní cesta byla daleko příjemnější, a ne tak trnitá. Právě proto je třeba aby většina národa se zvedla a podle svého přesvědčení a jako jeden muž volit pana Zeman, který je opravdovým garantem, že se jednou naše spálená země tzv. "dnes rozvojová," zase zvedne z popele. Ostatní kandidáti to i mohou myslet dobře, ale jsou nezkušení a často nadutí idealisté.
.
V souvislosti s rozhazováním peněz, státem vybírané (a jež mizí jako cedníkem neznámo kam, by se mělo konečně přistoupit ke změnám, aby národ jako celek z toho měl užitek). Je však třeba vědět, že náš stát prostě nemůže vytáhnout celý svět z chudoby. Nemůžeme pomoci každému, kdo to potřebuje.
. Právě proto bychom měli začít ve vlastním státě. Pomoci nemocným, pomoci chudým, pomoci důchodcům, pomoci studentům a vyzvednout z bídy ty, kteří důvěřivostí ve vedení, naletěli podvodníkům, bankéřům, právníkům a exekutorům, kteří v naprosté většině nemají nejmenší zábrany zruinovat vlastní lid. Jsou to oni, kdo zneužívají tzv. Svobody, Práva (na okrádání bližního) a Demokracie. Pouze naprosto tvrdá přísnost by je vyléčila. Přísnost slušného státu, když si nedají říct po dobrém. Pan president Zeman pravdivě tyto vyčurané, ale hloupé zloděje, - zatím něžně, … varuje.
.
Jednoduchá řešení se zametá pod koberec státu, jako návrh paní Šichtařové: Nedejte přivandrovalcům žádné peníze (a máte po problému). Ona převyšuje celý Brusel a nabízí řešení vlny emigrace, že zůstává rozum stát, že na to Brusel nepřijde sám. Pana Macka: podpořte výrazně kmenové rodiny do čtyřech dětí a máte tax plátců i vojáků, jako smetí. Pan Macek byl "odešen" jen proto, že byl zásadový. Je to nebývale bystrý, houževnatý, charakterní národovec a státník. Lid těžce doplatil na to, že byl "vyskočen" z vlády takovými hochštaplery jako byl pan Klaus a pan Langer. Dále máme pana P. Havlíčka: Snižte platy všem, kteří mají být stejně jenom pokorní služebníci lidu, a dávejte jim větší odměny až podle výsledků jejich práce. Pana Sládka: snižte administrativu na jednu sedminu a raději plaťte podporu či produktivněji je zaměstnejte - než toto umělé udržování zaměstnanosti.
.
Máme skutečné vůdce, byt i s chybami - jako je pan Konvička. Pan Keller, který má za to, že trochu zlidští bruselského molocha, pátera Pithu, který říká do očí všem, tvrdou pravdu.
Dokonce i pan Okamura, kterému je vyčítáno, že je jenom poloviční Čech. Že je to náš český samuraj. Můžeme však být naprosto hrdí, že ho máme. Je v dobré společnosti polovičních Čechů, jako pan Kriegl, Dubček, Jan Masaryk, i jeho táta, který byl ovlivněný svojí ženou, Američankou. Žižka, který celý svůj život sloužil pro polského krále a mnoho dalších tzv. "polovičních" Čechů. Okamura je v dobré společnosti a celý národ může být hrdý na to, co už dokázal, a co ještě dokáže. A to i přes ten obrovský odpor hloupých, tzv. neskutečných politiků - ukecaných a mocných kavárenských sluníčkářů. Je to další maják našeho národa. Takových je u nás mnoho, a pomohlo by věci, kdyby se v několika bodech všichni sjednotili za panem Zemanem, když už nemohou se sjednotit, se vším všudy.
.
Naprostou pravdu má pan president Jedlička, z Liberlandu, že s odporem vzdycháme, když za nevolnictví, panská chasa diktovala poddaným tzv. desátky. Museli odevzdat jednu desetinu toho co vyprodukovali. Jaká to hanba takového režimu! … A sami dnes platíme šestkrát tolik. Víc jak polovinu, co výrobci vyrobí, odevzdají státním zlodějům. Neziskovky a přerozdělování peněz je svinstvo na národech.
.
Vyčistit naši zem nejen od nepřizpůsobivých emigrantů, ale především od všech těch parazitů a výše uvedených nešvarů, je dlouhodobý úkol nového roku, a přeji vám v tom pomoci Boží. Právě to by bylo ukázání křesťanského přístupu problémů. Přeji vám hodně zdaru v tomto nelehkém úkolu.

OHLEDNĚ TAKY-POSRLANCE Marka Bendy

27. prosince 2017 v 4:04 | Jamesmacík |  Bajaja07

Je až neuvěřitelné, že Parlamentní Listy označují pana Bendu jako zkušeného. Pan Benda je ve vládě téměř od sametové revoluce. To je tedy pravda. Ovšem titulovat ho jako zkušený je naprosto zcestné. On tam sedí pokuřuje, poslouchá. Jako velký úspěch, je mu tedy přičíst, že ve sněmu nespí jako jistí politici. Dále zplodil pět dětí, o které se nejspíš svědomitě stará a každé už dnes má jednu nebo dvě elektrárny. Je zabetonovaný ve sněmu za jakékoliv vlády, - ale napsat, že je zkušený politik, je prosím obrovská nadsázka. On tam sedí ve sněmu jako myška, a za to bere opulentní plat džingischána, a občas: "semo tamo," něco plácne z tvorby jiných myslitelů, které pochytil na chodbách, nebo pisoárů sněmovních prostor. Ovšem i jen napsat, že je zkušený, je obrovské zveličování. Jedině snad jeho zkušenost spadá do umění přežít v prostorách, kde se moc kecá a málo dělá. On je přijatelný snad všemi taky-politiky, protože je myška kavárenská, odkojená havloidními sluníčkáři, kteří se zasloužili o to zdecimovat náš stát. To, že tento stát je zdecimovaný z vrchu - není nadsázka. Zeptejte se pana Zemana a světové statistiky, které dnes staví ČESKO jako rozvojová země.
.
Zeptejte se vlády, kolik těch promarněných příležitostí, zeptejte se, kolik ubohých kiksů vláda provedla, a zeptejte se proč kdysi vyspělá republika je dnes oficiálně vedená jako rozvojová země. Zeptejte se pana Jana Kellera, proč produktivita práce vzrostla tisíckrát a plody této práce nedochází k lidem, kteří se především o to zasloužili. Zeptejte se, proč už aspoň osmdesát let se snažíme dohnat Německý stát, zdevastovaný totálně, totální válkou, a pořád se mluví o tom, že je doženeme za třicet let, tam, kde jsou oni dnes.

Už jen sama Bendova slova, že se stát má daleko lépe. Ono pane Bendo by bylo úžasně blbé, kdyby se i měl stejně - jako těsně po válce, anebo dokonce i hůře. Zjevně si pan Benda plete národ za těch několik vrchních tisíc, kterým se opravdu žije primově. Pane Bendo, že podle statistik náš stát v porovnání s Afrikou a Blízkým Východem vychází nejlépe? Ale pane Bendo? To, když porovnáte Káhirské slums s Československou republikou, tak to vyjdeme také nejlépe. Zrovna tak Cairo slum. Jaksi vám uniklo, že po první světové válce Československo zaujímalo jedno z předních míst kolébky civilizace - v Evropě. Dnes je Československo vedené jako rozvojová země. A je s podivem, že se u nás o tom vůbec nemluví, a vaše hodnocení o krásném žití u nás je spíš hodnocení sebe sama, a pár věrných blbounů.
.
Ovšem jak se dnes skutečně vede slušným pracovitým lidem vám jaksi uniká. Není se ani co divit, při vašich nezřízených platech těch několika stovek bonvivánů, kteří stejně jako vy si žijete vysoko v oblacích nad Českem a mudrujete. Vy snad ani nenakupujete v té "chudé" Praze, ale jezdíte do Bruselu, či Paříže.
.
Je mi líto, ale nejste srozuměn s životem českých lidí, nejste ani zkušený, ale sprostý vyjídač národa. Pan Babiš se podivuje nad vaším největším ůspěchem: Pan Benda - to je legenda této Sněmovny, 24 let tady sedí. To je neuvěřitelné! Jak jste to dokázal? Neuvěřitelné! Vím, že mám říkat Bendo. Ale říkám Benda - legenda. On vám po pravdě říká, že za čtvrt století "sněmce" jste udělal pro národ hovno.
.
Pana Bendu byste měli vyloučit ze sněmovny. Smrdí tam strašně dlouho. I kdyby to stálo trochu víc, tak by měl být vyskočen, - třeba do Bruselu, kde by skládal reporty třeba o Bangladéši. Anebo ho dát rovnou do důchodu. Stálo by to nějakou tu korunu, ale bylo by to pořád levnější, než když pořád straší ve sněmovně. Jeho ideje jsou většinou naprosto zvrácené.
.
Připomínáte mi multimilionáře pana "Schwancu," který vícekrát kdesi prohlásil, že lid by si měl utáhnout opasky. (Jako kdyby mu ještě nějaké dírky na opasku zbývali) a víc pracovat na novodobé otrokáře ve sněmu, vládě a tak. To ovšem říká člověk, kterému spadnul do klína roh hojnosti, o který se ani v nejmenším nezasloužil, a za odměnu sloužil věrně panu Havlovi. Je až neuvěřitelně zajímavé, že takovým blbečkům posluhují kavárenští sluníčkáři - jako příkladně pan Máca, Cempera, vypočítavý, a několik snílků odtržených od reality a Benda si sedí ve sněmu, a probendí kde co.
.
Kompletně neopodstatněné onálepkování DSSS je další příklad lživé politiky pravdoláskařů. Moc se dnes nemluví o tom, že pan Vandas byl odsouzen za to, že jako jeden s prvních prohlásil, že se na nás valí velká vlna Tsunami a měli bychom se bránit. Dnes to říká po pravdě kde, kdo, a nikdo za to není soudně stíhán. Věřím, že se jednou i soudci omluví panu Vandasi za křivdu, kterou mu provedli. Zrovna tak spousta, kteří odsuzují jeho hnutí, ani nečetli jejich program a stanovy, což by měli, když vydávají takové negativní lživé hodnocení. Je však pod jejich úroveň číst, a už vůbec říkat nestrannou pravdu.
.

Jestliže je spravedlnost, svoboda, spolupráce, sociální rovnost, zlepšení platů, důchodů, lékařství, pomoci rodinám, znárodněním neziskovek, které jsou sprostě ziskově chamtivé, znárodnění právní profese, aby přestala vykořisťovat vykořisťovaný lid, zakázání profitového systému exekucí, zavedení platů odpovídajících odměny za práci a ne žebračenkám, zmenšení příjmu bankám, a zvětšení příjmu malým živnostníkům, spravedlivější soudní systém, tvrdé dodržování našich zákonů všemi, přísnější a svědomitější dodržování zákonů ze strany policie, naprosto přísné prověření, kdo z emigrantů bude s námi žít, (a Bruselští vladaři by měli vědět, že toto je na našich lidech a ne Bruselu, kde žijí odtržení od našeho kraje a reality, vysoko v oblacích), zvýraznění finálních cen a ne nějaké navyšovací daně, ekologické příplatky, horské přirážky a bůh ví co ještě, kde si to zákazník musí sám připočítávat - tak to jsem i já NACISTA.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A NESTYDÍM SE ZA TO.

Další články


Kam dál