BOŽÍ DAR PRO ČESKOU REPUBLIKU

18. března 2017 v 20:32 |  Bajaja07

.... ČESKÁ REPUBLIKA BYLA VYJMUTA ZE SEZNAMU VYSPĚLÝCH ZEMÍ.
Banka JPMorgan ji zařadila do skupiny emerging markets. Výše příjmů se u nás
po tři roky drží pod hladinou vyspělých zemí. Důvodem jsou i tyto nízké mzdy.
Jde o vážnou zprávu a řeči, které se vedou v České republice, že mzdová hladina není rozhodující, nejsou pravdivé. My víme, že jsou rozhodující pro celou řadu věcí.

 

28 LET KRUTOVLÁDNÉ NESCHOPNOSTI

13. března 2017 v 0:51 | James Macik |  Bajaja07
...TOTO JE NÁZOR PRAVIČÁKA, TAKŽE NECHÁVÁM BEZ KOMENTÁŘE, NÁZOR SI UDĚLÁ KAŽDÝ SVŮJ, JAK JSEM KOUPIL, TAK PRODÁVÁM.......

. NECHUTNÉ ČTENÍ, ALE PRAVDIVÉ.
28 LET POSTKOMUNIZMU ...
Kde jsou Vaše světové výrobky, pánové?
Jsem antikomunista, ale zajímají mě jen fakta a čísla.

Nemůžu za to, že postkomunisté (Havel, Klaus, Karel S, .., ODS, ČSSD, KDU apod.) jsou při správě země a řízení hospodářství zjevně méně úspěšní a kompetentní než Gottwald, Zápotocký, Novotný, Husák, Štrougal a jejich komunisté.

Sám pocházím z rodiny "kulaka", mého dědy Stanislava Kopečného z Kelče, který byl komunisty perzekvován.
Prostě to byl HNUS!

Proto jsem komunisty rád neměl, po vzoru dědy jsem od puberty poslouchal Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Byl jsem antikomunista (dnes se tomu směji). Listopad ´89 mě zastihl v 21 letech, jako studenta elektrotechnické fakulty VUT v Brně. "Revoluci" jsem nadšeně prožíval a změny podporoval. Vzhledem k tomu, jak se Havel a spol. chovali, mně ovšem nadšení dlouho nevydrželo. K žádným podstatným změnám na škole nedocházelo. A ve společnosti to pod vládou Havla a Čalfy také moc dobře nevypadalo. Záhy přišel Klaus s jeho arogancí, a to už mě začalo vytáčet. Stal se ze mě tvrdý opozičník postkomunistů.

V devadesátých letech jsme ale byli "osamělí vojáci v poli". Většina obyvatelstva snila svůj sen o německé životní úrovni a podnikatelé a živnostníci o svém rychlém zbohatnutí. Ale ani my, kriticky naladění, jsme netušili, k jakým smutným koncům postkomunisté naši krásnou zemi a český národ přivedou.

Máme tedy 28. výročí podvodného "sametového" převratu.
Kdy jindy bychom se měli ptát nejen našich ( ? ) politiků, ale také podnikatelů, akademiků a novinářů na stav naší země. A samozřejmě bychom měli srovnávat dnešek s rokem´89, a celkově život po převratu s životem za reálného socializmu. 25 let (!!!) jsme utvrzováni jednostrannou propagandou o tom, že za "komunistů" bylo všechno špatné, měli jsme se "špatně", žili jsme "špatně" a na Západě bylo všechno lepší, dokonalé a bez chyby ( ! ). Jakékoli nedostatky postkomunizmu byly svalovány na dědictví komunizmu, na důsledek socialistického sytému. S touto zcela primitivní a úplně lživou propagandou vydrželi postkomunisté až dodnes.

V posledních letech ale lidé, zjevně pod obrovským ekonomickým a sociálním tlakem, přestávají této sprosté propagandě věřit. Zejména starší generace, už v důchodovém věku, a tedy drcená sociálně postkomunistickou zdražovací mašinerií, upouští od své dřívější obhajoby Klause a velebení režimu (údajné) svobody a demokracie. Mladou generaci toto procitnutí teprve čeká, ale nebude to trvat 20 let, jen několik málo roků příštích.

My, staří opozičníci, máme tedy jedinečnou příležitost zúčtovat s našimi úhlavními politickými i ekonomickými nepřáteli - postkomunisty. A je jedno, zda jde o politiky, novináře, podnikatele nebo akademiky, kteří všichni pomáhali (a pomáhají) dávno zkrachovaný režim udržet.

. A tak se tedy ptám, páni postkomunisté: Když komunisté dělali všechno špatně, socialistické podniky byly špatné, jaké jsou Vaše úspěchy za 28 let Vaší vlády? Kde jsou ty vzorové, vzorné a úspěšné (ale české, ne německé - viz Volkswagen) kapitalistické podniky, kde jsou ty světové výrobky, světové značky, moderní výrobní technologie, vývojová oddělení, zastoupení po světě?!
. Kde to všechno je??! ! Za 28 roků!!! Skutečností je, že za 28 let Vaší vlády a Vašeho podnikání, vůbec žádné takové úspěchy prostě ...
. NEEXISTUJÍ!!!
Za 28 let jste dokázali tak akorát všechno rozkrást, uplatit, zkorumpovat, zašantročit a přivést ke krachu! (té malé menšině slušných podnikatelů má slova určena nejsou).

Tak buďte tak laskaví a přestaňte nadávat (těm slušným a schopným) komunistům, když jste se za 25 let nedokázali dostat ani na jejich úroveň!!!
. A ptám se dál: jaké mají lidé v ČR platy a důchody, jsou solidní, umožňují slušnou existenci srovnatelnou se Západní Evropou a USA, jak Vaši představitelé Havel a Klaus v roce ´89/90 lidem slibovali?!
. A jaká je úroveň cen zboží? Je adekvátní příjmům? A jaká je kvalita výrobků od potravin až po domy? Je to lepší než za komunistů? A jaká je úroveň kriminality, je nízká jako za komunistů?
. Nebo se občané bojí vyjít večer na ulici? A co lichva a exekutoři, je to dobré, jsou s tím lidé spokojeni? A co mezinárodní postavení naší země, je důstojné?
. Nestali jsme se z kolonie Sovětského Svazu (bez diktátů), opět jen prachsprostou kolonií (s diktátem co můžeme a co nesmíme) západních zemí a USA?
. A co postkomunističtí politici, jsou lepší než komunisté, chovají se k lidem slušně, nejsou arogantní, plní své předvolební sliby, neberou úplatky a jsou kompetentní?
. A co zaměstnavatelé, chovají se k lidem slušně, nešikanují je, nevykořisťují, nediskriminují, je dostatek volných, adekvátních vzdělání, pracovních míst pro mladé i starší i pro ty co nemají tučné konta? !

Vy jste studovali za peníze komunistů a nevadí vám to???
Vyzývám všechny postkomunisty, od prezidenta až po posledního starostu, od finančníků až po posledního živnostníka, aby okamžitě odpověděli na mé otázky!
Máme toho dost! Vaší arogance, zlodějství, sprostoty a prolhanosti!! !

Netvrdím, že socialistická ekonomika byla lepší než ta západní. To v žádném případě. Ostatně kdo zažil socialismus i krátce, může si srovnání udělat sám.
Tvrdím jen, že socialistické podniky nebyly zralé na likvidaci, jen na reformu a obnovu, tak jako většina podniků, kdekoli jinde na světě, čas od času potřebuje. Něco zničit, pomluvit, očernit, přivést ke krachu je primitivní a dovede to každý hlupák, který má moc.
Ale něco vylepšit, zdokonalit, vybudovat - - - to primitivové, hlupáci a populisté - prostě nedokážou.

Tak jim jen zbývá "totalitními metodami" umlčovat kritiky (osočováním za komunisty, spolupracovníky STB, extrémisty apod.), jak se také od 90. let minulého století praktikovalo a praktikuje dodnes. 03.02.

. Přepošlete to prosím dál, ať se národ, a hlavně ti mladí, probudí!!!!

ČESKÁ REPUBLIKA BYLA VYJMUTA ZE SEZNAMU VYSPĚLÝCH ZEMÍ

3. března 2017 v 9:43
Předseda ČMKOS Josef Středula
ČESKÁ REPUBLIKA BYLA VYJMUTA ZE SEZNAMU VYSPĚLÝCH ZEMÍ.

Banka JPMorgan ji zařadila do skupiny emerging markets. Výše příjmů se u nás po tři roky drží pod hladinou vyspělých zemí. Co na to říkáte?
Důvodem jsou nízké mzdy.

Jsou to hlavní, co nás ze žebříčku sesadilo?
Odůvodnění je širší, nejen nízké mzdy, ale mzdy sehrály významnou roli. Jde o vážnou zprávu a řeči, které se vedou v České republice, že mzdová hladina není rozhodující, nejsou pravdivé. My víme, že jsou rozhodující pro celou řadu věcí. Zpráva Morgan pro nás není překvapující, bohužel.

Takže jste očekával, že k tomu dojde, že nás nízké mzdy nakonec vyřadí ze seznamu?
My jsme tyto zprávy očekávali, protože situaci dlouhodobě sledujeme - jaká je úroveň v České republice ve srovnání s okolím a Evropskou unií i ve světovém měřítku. Podobné zprávy o tom, že v Číně se blíží, či dokonce překračují mzdovou hladinu České republiky. My to říkáme sebevědomě, nízké mzdy jsou obžalobou českého způsobu transformace české ekonomiky od roku 1990.

Kde se po revoluci stala chyba, že to takhle dopadlo?
Chyb bylo více. Jednak privatizace bez peněz, kupónová privatizace nepřinesla finance, ale firmy se kupovaly na dluh firem samotných. Volné zdroje se využívaly na to, aby lidé směřovali k rychlému zisku či bohatství, což zaplatili zaměstnanci. A vlády nepodporovaly růst minimální mzdy, nestanovovaly spodní hranici příjmů v akceptovatelném pásmu. A tak jsme se postupně dostali do situace závislé ekonomiky, nebudovali jsme vlastní průmysl, výrobu jsme začali rozprodávat a výsledkem bylo, že jsme se dostali do pozice těch, kteří jsou subdodavateli, ale i subdodavateli třetího řádu, tedy subdodavateli subdodavatelů subdodavatelů. V takovém případě nemůžeme cenu tvořit, ale cena je nucena, takže případný hospodářský výsledek je vytvořen na úkor zaměstnanců. Navíc v roce 2013 přišla manipulace s kurzem české koruny, a aby náhodou nedošlo k protestům, tak hned na začátku transformace samozřejmě snížili práva odborů. Jsme dalece vzdálení právům, které mají zaměstnanci v Německu nebo jinde v Evropské unii. Takže v podstatě jsme dělali vše proto, aby nemohlo dojít k posunu mzdové hranice směrem nahoru.

V čem mají například němečtí zaměstnanci větší práva než ti čeští?
V německých společnostech například funguje princip spolurozhodování podle zákona tak, že společnosti mají představenstvo a dozorčí radu, ale tamní dozorčí rada je vůdčí a dělá totéž, co řeší české představenstvo. Jenže v německé dozorčí radě je polovina zástupců zaměstnanců a polovina zástupců majitelů. Každé zásadní rozhodnutí musí nejen projít jednáním, ale také s ním musejí souhlasit zaměstnanci, bez nich to nejde. To v České republice neexistuje. V České republice vytáhli zaměstnance z dozorčích rad zcela, což se teď podařilo dostat zpět do zákonů. Už to ukazuje na zásadní rozdíl.

Takové spolurozhodování se pak projevuje do plánů firmy i do jejích finančních plánů s ohledem na to, co dají zaměstnancům. Z tohoto pohledu je zřejmé, že bez zaměstnanců se nestane žádný významný krok v životě firmy. V České republice si firma může dělat prakticky, co chce, z tohoto úhlu pohledu nemusí zaměstnancům žádná práva dát. Jde opravdu o gigantický rozdíl. My proto říkáme, že pokud se chceme dostat dál, musíme zaměstnancům vrátit práva, jaká mají v jiných částech Evropy. Nemáme nikomu diktovat výši mezd, ale když je právo jedné strany pro možnou dohodu potlačeno, nic s tím nenadělají. Mohou stávkovat, demonstrovat, ale to je komplikované a zdaleka ne tak jednoduché, jak se to vyslovuje.

Z vašeho pohledu: zlepšila, nebo naopak zhoršila se pozice odborů v České republice od devadesátých let?
Když to srovnám s devadesátými léty, tak se rozhodně zhoršila.

V čem například?
Praktickým příkladem je naše úsilí o navrácení do zákoníku práce, že odbory mohou zastavit práci, když je ohroženo zdraví a život zaměstnanců. ODS nyní třeba předkládá takové návrhy, které mají zcela deklasovat postavení zaměstnanců.

Přichází tedy podle vás vina na vrub českých vlád, které tomu nedokázaly zabránit?
Kombinaci vlád, vlastníků firem a zaměstnavatelů. Způsobila to neblahá kombinace, nelze říci, že byl jediný viník, to bych velmi zjednodušil. Na počátku transformace k tomu došlo benevolencí občanů. Když jsme pořádali první demonstrace kvůli důchodům v roce 1995, ptali se, proč demonstrujeme, že jsme zpátečníci a podobně. A byla to velká demonstrace, ale měli jsme pravdu. Jednoznačně jsme pojmenovali věci, které nám nerezonovaly, bohužel se tehdy vše měnilo, a i když odbory poukazovaly na problémy celou dobu, společnost nereagovala adekvátně.

Pod ČAROU
Výše jsou odpovědi Předsedy ČMKOS Josefa Středuly a toto je stará bolest, kterou jsem už dávno proklamoval: Naši lidé robí na bázi válečného plánování. Robí obrazně za cikorku, margarín a zemáky. Pokavad nebudou moct jednou týdně vzít svoji celou rodinu na dobrý oběd do restaurace, - tak jak je to zvykem ve vyspělých zemí, a bylo zvykem už za soudruha císaře pána, tak jejich plat stojí za bačkoru.
Dělník, jen s velkou námahou a strádáním si může koupit auto, či vlastní domek. Různé malé poplatky ho vysají tak, že nemá žádné reservy, jak kdysi dávno bylo zvykem. Spolurozhodování vedení závodů a dělníků byl základní požadavek Klubu Angažovaných Nestraníků, před zhruba šedesáti lety. Po sametové revoluci ani sami dělníci jaksi nepípli, natož businessmani nebo "předvídavá, či moudrá" vláda. Že ano pane Klausi a spol. Dokonce jim to zavánělo zpátečnicky a komunisticky. Unie už za první republiky byly ušlápnutý chudý příbuzný vládě a podnikatelům. No snad by se ti představitelé Unií měli aspoň nesměle červenat. Zvláště když to všechno sledovali a předvídali.

Proto si mohla vláda dovolit probendit naší pracně nastřádané základní reservy - jako jsou fabriky, zlatý poklad, znehodnotit hned několikrát měnovou reformou nastřádané peníze drobných střádalů a mnoha jejich triky. Vývozem i státního jmění do Švýcarska, Anglie, Německa. Odmítnutím Maršálova plánu, odmítnutím Italské nabídky postavení několika dálnic za Příbramskou hlušinu. Naprostým darováním naprosto všeho jiným zemím - jako Vietnam, Koreje, Sovětům, Ukrajině - a dodejte si sami, kde všude ještě. Sověti nás obírali i tak, že před závaznou dodávkou zboží přišli s tak velkými změnami, které však měli být udělány v termínu, že jsme jim příkladně naše velké lodě a lokomotivy dávali vlastně zadarmo, a ještě platili penále za zpoždění. Inženýr ze Škodovky spočítal, že při dodávkách cukrovarů a chemických závodů do Ruska by bylo levnější, kdyby závod zavřeli a při stejném platu všem zaměstnancům by Škodovka prodělávala méně než ty dodávky do Ruska. Dodávky ocelových trubek za Sovětskou okupační pomoc. Nevýhodná koupě Sovětské ropy a plynu s tím, že kdesi v budoucnosti se nám to vrátí, což se ovšem nestalo. Naprosto nesmyslný vývoz sběrného papíru do Rakouska, který dětičky pilně sbírali. Výmluva byla, že náš průmysl nemá odkalovače inkoustu. Prodávali to za babku, místo aby sběr sami odkalili a vyráběli balicí i toaletní papír. Papaláši inkasovali a sběr trochu valuty. Jim to však stačilo. Naše vedení argumentovalo, že mi na to máme - a je třeba pomáhat. Ajta, ajta, skutečně jsme měli na takové vedení?

Nasekané dluhy zabíjí i budoucí generaci. Well, dnes, po sto letech na to poněkud nemáme. Celé naše snažení pracujících je do jisté míry v prdeli. A to jsme byli známí jako celkově pracující národ, který pracoval a ani moc neremcal. Která ekonomika by však takové vedení dlouhodobě vydržela?
Co se tedy divíme? Už i soudruh Hitler tenkrát tvrdil, že Češi jsou dobří pracanti, ale vládnou si sami sobě nemůžou, protože to neumí. Vypadá to, že čas, a pan Nečas, mu musí dát za pravdu. Obdobně to tvrdí i mnozí ekonomové. Přitom máme dobré, vzdělané národovce jako je pan Zeman, Čech, Sládek, Vandas, Keller, Macek, Okamura, Havlíček, ŠICHTÁŘOVÁ a mnoho jiných. Jen je škoda, že se nemohou dát dohromady, dohodnout se a konečně oni vládnout pro lid. Mezitím se jenom ve vládě kecá, dětinsky žvatlá, diskutuje a ekonomika a národní jmění jde do hajan, anebo i jinam. Vláda se nemůže vzpamatovat i kdyby chtěla, a tak je to na lidech. Že ano pane Středulo!


 


ČTĚTE POZITIVNÍ SVĚT

6. února 2017 v 0:11

MALÝ EFEKTIVNÍ STÁT


Zakladatel: P. Havlíček . ......................(Všimněte si, toto bylo napsáno dávno před osmi lety?)

Co si může občan představit pod definicí malý levný a efektivní stát? Jedná se především o stát s malým množstvím byrokratické úřednické agendy. Česká republika má dle dostupných informací stejně velkou armádu úředníků jako má Francie, která ale má 6x více obyvatel, tedy 64 milionů. Teď si asi říkáte: "je to vůbec možné?" Proč Češi potřebují tolik úředníků a proč s tímto nehospodárným vyhazováním peněz již dávno někdo neudělal pořádek? Slibů jsme v této oblasti slyšeli zvláště před volbami již dost. Realita byla ale vždy na hony vzdálená opravdovým skutkům. Česká republika má 684 000 úředníků. Na celý problém je třeba se podívat z hlediska efektivity celého hospodářství. Co je platné, že výrobní sféra dosahuje vysoké produktivity práce srovnatelné s vyspělými státy, když státní úřednický systém zatěžuje svým neúměrným vysokým byrokratickým aparátem celkovou ekonomiku státu natolik, že výsledná bilance je podprůměrná.

Důvody tohoto nezodpovědného a nehospodárného jednání jdou na bedra politiků. Politik jako takový ve své podstatě nemá žádné předpoklady k tomu, aby řídil stát. Pokud sám nestál v čele úspěšné společnosti nebo firmy, aby pochopil, jak je důležité zachovat rovnováhu mezi příjmy a výdaji. Každý, kdo se stane pouze na základě své politické příslušnosti zákonodárcem bez předešlých potřebných a kvalitních zkušeností nemůže v řídící a ekonomické sféře přinést nic potřebného pro svůj stát a tudíž nemá v parlamentu, senátu či ve vládě co pohledávat. Největší problémy v každé zemi nastávají, když se k moci dostanou levicové strany. Levice ze své podstaty nepreferuje ekonomickou vyváženost výdajů a příjmů, ale vždy začne upřednostňovat vyšší sociální výdaje před podporou výrobní sféry, tedy té oblasti, která jediná vše financuje. Levicoví politici nemají ani zkušenosti s řízením firem, natož potřebné znalosti v oblasti ekonomické vyváženosti tvorby hospodářské produkce v návaznosti na přiměřené příjmy a výdaje. Ale co jim zcela jistě nechybí je odvaha slíbit lidem vše, co jim umožní se udržet u moci další volební období, ve kterém ale dál budou páchat nepravosti zaměřené na prohlubování ekonomické nestability ČR.

Vždy jsem si kladl otázku, proč česká koruna nemá tak vysokou hodnotu jako euro nebo dolar, když ve srovnání s výrobní výkonností se dostáváme na stejnou úroveň s vyspělým světem. 2 975 000 tzv. režijních občanů je neúnosnou a obrovskou zátěží a brzdou deseti milionového státu a je hlavní příčinou ne konkurence schopnosti ve vztahu k potřebám lidu České republiky. K těmto číslům je třeba přidat ještě další skupiny, které se nepodílí na vytváření ekonomických hodnot. Jsou to důchodci, ženy na mateřské dovolené, děti, nemocní nebo hendikepovaní občané dále nezaměstnaní ale i vězni, církve, atd. Celkem se jedná o 5 504 000 ekonomicky neaktivních obyvatel z 10 506 000 celkového počtu obyvatel. Produktivních občanů je v našem státě celkem 5 002 000. Tuto oblast je třeba ještě rozdělit na výrobu, ta činí 2 227 000 dále obchod a služby, ty činí 589 000. Ostatní jsou nevýrobní profese, ty činí 2 379 000. To co je ale třeba ještě uvést je to, že celou zaměstnaneckou strukturu vytváří pouze 179 000 zaměstnavatelů. Jsou to ti, co řídí a vytváří pracovní a ekonomický potenciál státu. Z těchto čísel lehce zjistíme, že právě tento poměr je bolavým místem Českého státu.
Také je třeba nezapomínat kolik je v ČR zaměstnáváno cizinců, v roce 2009 jich bylo 231 000.

Republika je malý stát, který musí mít malý a efektivní řídicí systém. Vláda musí hledat ty nejoptimálnější řídící mechanizmy oblastem, které jsou pro stát stěžejní.

Přiměřený efektivní a hlavně levně výkonný systém podporující stěžejní oblasti ekonomiky musí být zakotven v ústavě a zákonech ČR, aby nemohl být politiky porušován z důvodu lenosti, nehospodárnosti a posilování svého politického vlivu. Stát je ve své podstatě ekonomickou strukturou, která se neustále vyvíjí. Směr tohoto vývoje je třeba nastavit tak, aby rozvoj celku nemohl být narušován nežádoucími vlivy politických seskupení, které sledují jen své krátkodobé sobecké cíle. Nastavením pevných ekonomických, ale i morálních hodnot vycházejících z prosperity, je základem úspěšného a efektivního státu.

PŘEHLED AKTIVNÍCH A NEAKTIVNÍCH OBYVATEL:
• 10 506 000 celkový počet obyvatel
• 5 504 000 ekonomicky neaktivních obyvatel
• 5 002 000 produktivních obyvatel Z této skupiny:

- 2 027 000 výroba
- 589 000 obchod a služby
- 2 386 000 ostatní nevýrobní oblast

STRUKTURA AKTIVNÍCH OBYVATEL:
1.
Zákonodárci
...334 000
2.
Úředníci
...352 000
3.
Vědečtí pracovníci
.. 557 000
4.
Technické zdravotní a pedagogické osoby
1 143 000
5.
Obchod a služby
...589 000
6.
Zemědělství
....68 000
7.
Výroba a řemeslníci
...934 000
8.
Obsluha strojů.
...676 000
9.
Nekvalifikovaní dělníci
...349 000
Celkem
.............................................5 002 00

Závěrem se dá k uvedeným číslům konstatovat, že cca 20% obyvatel ve výrobě tvoří ekonomickou podstatu skutečné vyrobené materiální hodnoty, ze které je následně živen celý náš stát. V roce 1989 připadlo na jednoho úředníka 26 obyvatel, v roce 2009 to už je pouhých 13 obyvatel. Pokud to takovým tempem půjde dál, skončíme na za pár let na poměru 1:1

Tak a teď už jistě všichni víte, proč má euro hodnotu cca 25 Kč a proč nás benzín stojí cca 30 Kč.
Co myslíte, je schopna současná politická garnitura napravit to, co tady za dvacet let natropila? Myslíte, že tito lidé jsou schopni uvažovat v oblasti hospodárné a vyvážené státní ekonomické struktury tak, aby pochopili základy makroekonomických ukazatelů, které jsou i pro laika zřejmým nehospodárným hazardem se státními prostředky, tedy s majetkem lidu České republiky? K tomu všemu si ještě můžeme přičíst státní dluh ve výši 1 209 400 000 000,-Kč a 580 000 nezaměstnaných. A jistě vytušíme, proč náš stát je tam, kde je. .

Uvedený dluh není náš stát schopen splácet. Splácí jen úroky??!!!

Ty již činí 53 014 000 000,- Kč ročně.

Ty se každou vteřinu navýší o 4 756,- Kč


OTEVŘENÝ DOPIS PANU M. SLÁDKOVI

5. února 2017 v 10:02 | James Macik
Vážený pane Sládek

Čtu vaše nářky ohledně blogu na IDnes o jednání podezřívavého pinčlíka, který preventivně štěká a kouše. Bohužel musím s vámi souhlasit. Měl jsem podobnou zkušenost jako vy. Přičítal jsem to mé "znalosti" se zacházením jakéhokoliv blogu. Nelíbil jsem se jim ohledně ověření mé totožnosti a několikrát jsem to vzdal. Potom jsem se jim nelíbil, že používám pseudonymu, který přeci používá kdejaký lump. A tedy nevím, proč já ne. Tak se ptám, proč ne já? Třeba píše knihy jako Trocký, ačkoliv se narodil Bronštejn. Nebo ten Uljanov, který slyšel na přezdívku Lenin. U nás to bylo, a je známí normálně. Třeba Babiš se vlastně jmenuje Bureš a nikdo mu to taky nebere. Prostě myslím, že nejsem sám, ale je nás kupa. Jenže jak už víte, tak u nás je pořekadlo: Co je dovoleno pánovi, nemusí být povoleno kmánovi. Rovnoprávnost před zákonem je svatosvatá, deklarovaná i těmi skoro veliteli, ale nic naplat je to ošidná věc a sice jsme národ naprosto rovných lidí, ale holt mezi námi jsou i rovnější.


Už váš dobrý kamarád, pan Vandas, byl odsouzen za to, že řekl, že se žene velká vlna Tsunami. Dnes to může říkat kde kdo, a nic se mu nestane. Záleží však na tom kdo to řekl, a hlavně jak to řekl. On to řekl nenávistně a s nádechem poškodit stranu a vládu. To bylo a je ovšem přitěžující.

I vy nemůžete říct kde co, co mohou říci kdejaký blbec, nebo i já. U vás se jen čeká, až se ukecnete a hned vás za to popotahují. To je ovšem naprostá demokracie a svoboda projevu. Je ovšem trošku jednostranná, a tedy pokřivená. Nedivme se, že se takto i projevují. Oproti tomu pro spodinu jako jste vy, nebo já, jsou ovšem zákony. Ty vám srdečně radí, aby jste se svobodně projevil jak chcete, ale musí to být k jejich prospěchu. Jestliže se projevíte jinak, tak to teda prrrr. To by jste jim mohl šáhnout i na kůži a oni jsou lechtivý. Oni jsou přesvědčení, že jsou nejchytřejší, nejlepší, nejspravedlivější a vy jako podlid/vošoustek, jim to hatíte. Pochopitelně, že ne oni za to můžou, ale především vy jako posel této zajímavé zprávy si to odskáčete. Jako osel se jim při tom přímo díváte do očí. Takže vás za to odmění. Posla kopnou do prdele, osla pošlou do stáje na dva roky, a udělí sobě prémie za tu námahu - a jede se dál močálem černým kolem býlích skal, jak už pravil jeden chytrý pán.

Podle mne vy taky nejste zrovna blbej a navíc vás mám rád. Četl jsem několik vašich knih, a mám za to, že dnes jsou ještě živější, než když jste to psal. Bušil jste do nich po pravdě ještě v dobách, kdy byly zahalení jako ten soudruh císař do průsvitného hávu demokracie, rovnosti, svobody, lidskými právy, nezaslouženými tituly a podobnými překroucenými volovinkami. Lid jim skočil na med a souhlasně přikyvoval, zatímco je vladaři okrádali víc než karibští piráti.

Také vím, že jste zkoušel spojit se s některými opozičními skupinami. Je neštěstí, že se nemohou domluvit tak zásadně shodné strany, a společnými silami "vyskočit" ty peciválové z vlády. Rozumím, že i vy máte pivku na M. Macka, na Vandase, a mnohé další. Ti druzí zase mají pivku na vás a podezřívají vás z nekalých úmyslů. Jako se zazobat a tak. (Osobně si myslím, že i kdybyste si přivlastnil dvakrát tolik než třeba soudruh Rath, tak jsou to peníze našeho národa dobře investované, oproti těm mnoha "krysičkám", které se živí na těle národa. Vy jste už hodně dokázal a bylo by toho i více kdyby lidé chápali, jak by celkově ušetřili).

Každý si myslí, že je chytřejší než ten druhý a úplně jinak vzdělaní a selským rozumem obdaření lidé by se mezi sebou poprali jako koně, místo aby chápali, že v jednotě je síla, která smete blbečky, kteří se tou blbostí živí. Měl jsem cobi sjednotitele na mysli vás, protože vám to pálí, máte zkušenosti jako nikdo z nich, vaše ideje jsou blízké většiny lidu, ale jak sám vidíte, tak to nestačí. Snad kdybyste mohl rozdávat koblihy jako pan Babiš, tak by to mnohé přesvědčilo. Bohužel to nemůžete a nebylo by to ani originální. V podstatě pro mnohé ostatní jste rozporuplný a kdybyste to vzal jako vedoucí, nebo někdo z nich, tak by se mezi sebou poprali jako koně.

Měl jsem na mysli lidi jako pan Keller, Petr Hájek, Mach, Okamura, Šichtářová, Zeman, Ringo Čech, nebo i pan Veleba. Nemluvíc o těch dvou, co nemůžete - Vandase a Macka. Zemana asi také nemusíte, ale jak určitě víte, on má obrovskou autoritu u normálních lidí, je rebel a neškodilo by vám, kdyby jste našli k sobě cestu. Nejdůležitější by bylo, aby v nové vládě nebyl žádný dnešní vládní, nebo jejich syčáci. Oni jsou už přemoudřelí, přezrálí, přeplacení, vykutálení zlodějíčkové, a lidu nebezpeční. Taky by tam mělo být poskrovnu bankéřů a jejich lokajů - právníků. Ti většinou už mají i vzdělání, jak okrádat plebejce.
Bezva by ovšem bylo, abyste si zvolili za sjednotitele opozice někoho, který by byl v opozici přijatelný pro všechny. No jo, ale to by musel být asi sám pán Bůh. Je už na nebesích a tady by vám do toho moc nekecal, je stoprocentně prokádrovaný stovkami let, a dělal zázraky. Já bych ho dozajista doporučoval - už kvůli té muslimské tsunami vlně. Kdoví však, jestli by i on prošel.

Snad tedy nejlepší by bylo, kdybyste tam dosadili mně. Jsem takřka neznámý, správný český Honza - něco jako Bajaja. Jsem nepolepšitelný idealista, uši mám oslí, blbej skoro jako vladaři, takže by mně rozuměli, a tvářím se často jako Anštajn. K volům - i státním, mám blízko, a buchty si někdy peču i sám.
Dělal bych to za babku, nebo dvě a občas nějakou tu slečnu.

Chci tím vším říci abyste nějakou tu společnou koalici či sjednocování nevzdávali, snažili se domluvit aspoň na základních bodech a tím pádem už konečně jsme se mohli zbavit nezasloužených protilidových vladařů, zlodějů, hamižníků. Místo toho věčného a nekonečného dohadování přistoupili k činům.

Jsem rád, že jsme si takto od srdce popovídali, ale já vám opravdu přeji už jenom nic než ty úspěchy.

OHLASY PROJEVU PRESIDENTA TRUMPA

1. února 2017 v 11:32 | JAMES MACIK

PROJEV NOVÉHO PRESIDENTA SPOJENÝCH STÁTŮ JE INSPIRUJÍCÍ.

Kritická slova velké části tisku ukazují, jak dekadentní establishment je. Stejně jako v mnoha jiných zemí nahnilého vedení - je tzv. "mimo mísu".

Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung podotkl, že "ve stopách velikánů jako George Washington, Abraham Lincoln a Franklin Roosevelt se nově zvolený prezident jeví jako chuligán". Podle švýcarského deníku se Američané rozhodli pro "riskantní experiment, za jehož neúspěch draze zaplatí".

I to může být pravda. Na druhé straně, když dosáhne svého cíle, tak tento "riskantní experiment" za jeho úspěch dosáhnou USA nebývalého rozvoje, nebývalé prosperity a nebývalé demokracie uskutečněné v praxi, nejenom slovy tlučhubů. Tak jak je to dnes zvykem současného establishmentu. Lidé jsou všeobecně unavení snad všech vladařů kdy jejich krasomluva, dvojsmyslnost a naprostá lež je jejich průvodním zjevem.
Někomu se může Trump jevit i jako chuligán, ale ten člověk má ideu lepšího USA, nemusí také brát ohledy na nahnilý establishment a je ochotný za svou ideu jít i se svou kůží na trh. Takových lidí není na celém světě moc. Je to opravdový vůdce se vším všudy. A je pravda, že někdy je drzý, nabubřelý, velikášský. To jsou ovšem průvodní znaky skutečných vůdců. Bohužel I Lincoln měl otroky a otrokyně a většina těch dobrých velikánů měla také svoje chyby. Jen si vezmete pana Kennedyho, pana Reagana, etc. Rozhodující je však co udělali pro národ, a zvláště pro obyčejné lidi, na kterých všecky národy spočívají.

"Spojené státy utratily biliony dolarů v zahraničí, zatímco americká infrastruktura trpěla. Přispívali jsme k obohacování jiných zemí, zatímco bohatství, síla a důvěra v naši zemi mizela za obzorem," byl další z Trumpových výroků.
"Po mnoho desetiletí jsme obohacovali zahraniční průmysl na úkor amerického. Subvencovali jsme armády jiných zemí a dovolili vyčerpávání naší armády," řekl Trump.

Posměšné poznámky establishmentu, že se jednalo o malé procento může být i pravdivé. Ovšem právě to malé procento vložené do rukou chudšího lidu, může udělat právě ten rozhodující krok k lepší budoucnosti a větší spokojenosti obyvatel. Ovšemže nynější chytroušcí, kteří vidí všechno daleko lépe než nějaký pitomec z ulice, který to vidí jak to je.
"Již nikdy nebudete znovu ignorováni. Společně učiníme Ameriku opět silnou, bohatou, hrdou a bezpečnou. Společně vrátíme Americe její velikost," dodal Trump na závěr svého projevu.
Za tato slova je označován za populistického chuligána. No nevím. Spíš mi to připadá jako upřímné vyznání ve víru, že když všichni budou chtít,, že dokážeme i nemožné. Třeba překlenout rozdělení chudých i bohatých, překlenout v USA rasistická dělení a národ se spojí v jeden ohromný proud spokojených rovnoprávných lidí. Je to možná jenom idea, ale idea za kterou je ochoten položit i život.
Suma sumárum tohle je ČT článek hloupých nabubřelých idiotů, kteří si myslí, že ostatní jsou proti nim korunovaní blbci. Tisk, který se celkově považuje za něco vzdělanějšího než střední třída, je nabubřelý a většinou zbytečně přeplacený, strká Trumpa do toho nejspodnějšího šuplíku. Nedávají mu už dopředu šanci coby nestranné medium.
Pochod za práva žen, který se zvrhnul za Trumpovu protidemonstraci, je taky ukázka nebývalého tlaku na tohoto presidenta. Co teprve až přikročí ke změnám, které od začátku propaguje? Svléknou ho do naha a budou ho bičovat, stejně jako už dělali před volbami. I pán Ježíš tak dopadnul, z přesvědčení konat dobro. I to se, - stejně jako před dvěma tisíci lety, jaksi nenosí.

Žízeň po změnách establishmentu je tak mocná, že jestliže udělá desetinu toho, co slibuje, bude to pro americký lid víc jak dost, za tu jeho námahu. Národ instinktivně věří, že by toho mohl dosáhnout - i přes ten ohromný protitlak mocných. Proto mu dal mandát se o to pokusit.

-------------------- Přejme mu k tomu co nejvíce úspěchů.

KASACÍ VŠEM DŮCHODCŮM

18. ledna 2017 v 21:16 | Jamesmacik

Dostal jsem tuto zprávu, která konečně dává smysl. Dovolím si jí tedy přepsat a vložit na svůj blog. Je to podle mě pouze minimalistická výzva. Zaplat však pán Bůh za ni. Důchodci by měli konečně zvednout hlavy a nejen pro sebe, ale pro národ, pro své děti a vnoučata začít změny, které přinesou národu lepší budoucnost.

SPĚCHÁ - VŠEM DŮCHODCŮM - I TĚM BUDOUCÍM
VŠEM ROZUMNÝM LIDEM
Teď jsou nás 3 miliony důchodců, které by mohly rozhodnout volby. Proč to nezkusit? Změňme tento paskvil státu pro lepší budoucnost svých dětí a vnoučat. Ideál, který pouze převezme co je dobré v jiných zřízeních, a tvrdě postihne ziskuchtivé hrabivce a polo/velitele, kteří chtěně/nechtěně ženou náš kdysi přední stát na buben, do "rozvojových" zemí.

Konečně někdo iniciuje to, co cítím, že bychom my, jako důchodci, měli začít organizovat navýšení dosavadních starobních důchodů.
Spoléhání na ty politické strany, které jsou "u vesla" 20 a více let a řídily ekonomiku státu a související sociální politiku systémem od 10 k 5, spěje k hrobu naší státnosti a prosperity (viz. hlasování v parlamentu k navýšení důchodů), kdy poslanci z TOP 09 jako Laudát, Gazdík a další, byli jednoznačně proti jejich navýšení !!!
Přitom navýšení svých platů o 8 tisíc Kč schválili jednomyslně bez mrknutí oka!!!
Proto také apeluji na Vás, vrstevníky, podpořte tuto iniciativu třeba přeposíláním všem Vaším známým. Ale nejen důchodcům, protože sice naši mladí naše problémy nechápou, nebo snad ani nechtějí pochopit… Viz. Mádl a Issová: "Přemluv bábu.....před volbami". Avšak měli by mít tyto informace, aby o nich alespoň přemýšleli, protože časem pochopí.

V každých příštích volbách volme jen stranu, která slíbí, že:
- V řešení imigračního procesu bude odpovědně a nekompromisně postupovat (ne "kam vítr, tam plášť" a bude brát
vážně názory občanů),
- Okamžitě "zrekonstruuje" Českou televizi, buďto zrušením našich
poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné,pak zrušit ČT zcela!!!
Na našem území působí mnohé televizní společnosti, které i bez dotací (sedm miliard Kč ročně) umí pracovat nezávisle.
- Okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku Cikánů v naší zemi!!!
To není nic nemožného, jen se musí legislativně i právním chováním obecních i městských úřadů zabezpečit, aby stát tyto nepřizpůsobivé spoluobčany a jejich životní podmínky konečně začal posuzovat zcela rovnocenně, jako u ostatních (bílých) občanů - daňových poplatníků,
- Okamžitě zruší Cikánům dosud přiznané sociální dávky a přehodnotí jejich zdravotní stav, který byl pod jejich nátlakovým jednáním důvodem pro přiznání statutu invalidních důchodců a tím i příslušných sociálních dávek. Opravdu je zarážející, že léty kritizovaný stav pojetí v přiznávání širokého spektra sociálních dávek úřady Cikánům dosud trvá a doposud žádná vláda od roku 1989 tento problém neřešila!!!
- Okamžitě zruší bez náhrady všechny, na státě se jen přiživující, neziskové organizace" v naší zemi.
- Okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny (před r. 1989 nás bylo o třetinu více a na vše postačila pouze jedna!!! Dnes je jich sedm a v nich se flákají stovky lidí.
- Okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. Je nás 10 mil., což je ve světě větší město, a "živí" se zde 98 VŠ a v "nich se potí tisíce tzv. pedagogů". Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě!
- Okamžitě vyhlásí referendum k případnému vystoupení z EU a NATO.
Vzhledem k měnící se situaci v mezinárodní politice je to velmi akutní. Výsledkem referenda se musí pak vláda
neprodleně řídit!
- Okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původní název, event. na "Letiště Praha".
(Havlova rodina za války sympatizovala s nacisty !!!)
- Zajistí, že do funkce ministra obrany, ustanoví vysokoškolsky vzdělaného odborníka s vojenským vzděláním
(kvalifikací nesmí být "modrá knížka").
- Zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejen odborníci, ale také "dospělí" lidé
s potřebnými životními zkušenostmi.
Není přeci možné, aby veřejně pouštěli svá moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci, nebo zcela vzdělaní, ale v post-pubertálním věku, kteří nikdy nikde reálně nepracovali a nemají žádné životní zkušenosti. No a takovými
se to zde jenom hemží, proto jsme tam, kde jsme. Někteří z nich už sedí ve vysokých státních funkcích i přes
20 let a doufají, že tam vydrží až do penze, což je naprosto nemyslitelné!!!
- Zruší Exekutorské "hody" a zavede tarify podle Švýcarského modelu - s ohledem na naše poměry.
- Okamžitě vrátit do námi našetřeného důchodového fondu, údajně na jeden rok, vypůjčených 340 miliard Kč, to
jsou naše našetřené peníze za celoživotní práci, vypůjčených tehdejším ministrem financí V. Klausem na
dobu jednoho roku.
. . .Dodnes nebyla vrácena ani koruna! ! !
Dalších 30 milionů si" půjčil" Topolánek ve funkčním období!! Proto bereme za celoživotní práci ne důchody, ale almužny.

Za současného výběru eventuálního presidenta (mimo nepřehlednou škálu méně viditelných), připadají tito patrní lidé: pan Zeman. Dále pan Okamura, M. Macek, P. Havlíček, Sládek, Hájek, Vandas, Keller, Gaudin, Mach, Veleba, Čunek, paní Šichtařová.
.Někteří jsou poznamenaní překrucováním jejich úmyslů. Však naprosto všichni mají vůdcovské znaky a nebáli se nastavit hrud štvavým vitriol pomluvám, anebo i dát pár facek lupičům. Rozhodnost, tvrdost, neústupnost současným vládním a E.Uniovým čachrářům, stejně jako snaha pozvednout morálně a hmotně náš národ, je rozhodující.

A co čeká naše děti?

- Potrestat viníka a jeho kumpány, s následující konfiskací velmi pochybným způsobem nabytého majetku.
- Okamžitě zrušit financování politických stran ze státního rozpočtu. Pokud se chtějí angažovat lidé stejného smýšlení, ať si financují svou činnost z vlastních zdrojů (viz dluhy ČSSD).
- Uzákonit politickou i občanskou zodpovědnost poslanců a senátorů a zrušit jejich imunitu, ne se neustále skrývat za právní ochranu!!!
- Změnit výpočet a odhlasování výrazného snížení, výše platů všem poslancům obou komor, ústavním činitelům, ti si sami platy nikdy nesníží, v tom je jejich jednota. Mají mnohé výhody, nedostupné lidu a měli by nejprve být pokorní služebníci národa. Nikoliv vydřiduši.
- Totéž u všech kategorií soudců a advokátů na všech stupních a snížení na průměrný plat hodinové sazby palmáre na 1/10 částky, to je za advokátní služby, na 250,- Kč/ hod.!!! Navrácení všech právních a vládních osob na přiměřenou úroveň. To je aby se stali skutečnými a spíše pokornými služebníky lidu. Nadutost a nebetyčná pýcha se nemůže v křesťanském státě tolerovat.
- Vyšetří důvody předání majetkům církvím, když tyto majetky i za mocnářství byli lidu, ie. Státní. Zde se jeví zákulisní čachry s majetkem lidu a naprostá mlčenlivost právní společnosti je přinejmenším neomluvitelná.
- Vyšetří pozadí tzv. služebního zákona, který má tolik právních chyb a děr, že je neuvěřitelné, že tak chabí prošel intelektuální diskusí. Za takovou neodbornou práci, by tito "odborníci" měli vrátit horentní honoráře, a financovat nákladnou opravu.
... .Pošlete dál, komu jen můžete!!!

PRO OPOZIČNÍ LISTY

10. ledna 2017 v 6:02 | Jame Macik

Čtu vaše články už dlouhou dobu, a musím uznat, že všechna čest, máte namířeno správným směrem. Ono se ale u nás mnoho kecá, jedná, omílá to samé, a pořád jaksi skutek utek.
Snad jedině pan Kotrba má ucelenou představu, jak se zbavit vládních upírů, kteří nikdy nic dobrého národu nepřinesli a zcela jistě nikdy nepřinesou. Zde bych vyjmenoval všechny Sluníčkáře, včetně pana Dienstbiera, Sobotky, Bendy, Halíka, Kocába, Kalouska a podobná svinstva, která se rochní z peněz intelektuálního a pracujícího lidu. Patří mezi "rochníčkáře" a bez žádného rozdílu naprostá většina právních šlendriánů a tzv. "neziskovek", které jsou nadměrně ziskuchtivé, a chtěli by přerozdělovat celý rozpočet, včetně státního pokladu. Zlodějní bankéři ovšem nejsou také pozadu a kradou jak lišky bystroušky. A tomu sígrovi Singrovi by národ měl uštípnout pindoura, a sebrat mu vše, so si na lidech nakrad.

Zeptejte se paní Šichtářové! Reportéři, novináři zhusta všechno politicky hustí, neb jim za to padají do klína prašulky, a tak každý musí mít na všechno svůj názor - i když o subjektu zhola nic neví. Proto, co reportér to názor - většinou opačný od toho druhého, aby se hýbaly škatule a prašulky.
Vy, v Parlamentních listech jste většinou objektivní a vzácná výjimka. Ovšem jako většina, diskutujete a nekonečně nejednáte, a žvatláte, i když setsakramentsky dobře víte, že už jsme se dožvanili do blbákova, a dnes je už jen čas se chopit kopí a konečně jednat. Sjednotit všechny, kteří mají stejný všeobecný názor jako vy, vypracovat tzv. akční plán a zjednat nápravu všeho toho, co ti naši vládní polo-velitelé jaksi nikdy nemůžou docílit. Aspoň na těch základních národních věcech. Když už se nemůžeme dohodnout na detailech.
Ne nejsem fašista, ani přítel soudruha Hitlera, ale Jeden se musí ptát, jestli nakonec aspoň v některých věcech neměl pravdu. Třeba s prohlášením: Že Češi jsou pracanti, ale vládnout si nemůžou, protože "moc" z nich udělá svině a poserou kde co. S odstupem doby posuďte sami. To naše vedení se nejeví zrovna duchaplně, předvídavě a rozumné. Co kopanců naši vladaři nasekali - a nešetřil bych ani první republiku. Jen se dnes podívejte na "Schwarzenberga" a celý ten spolek spících panen.

Také je to osmdesát let, co vzniklo OSN a výsledky dávají opět za pravdu tomu pánovi. OSN je moloch, který tyje z peněz mnoha národů a užitek je tak hubený, že by se i Idi Amin styděl. Neřkuli Německo, Británie, USA a mnoho vyspělých států. Všichni rozumní vědí, že ta instituce je jen obrovská vyžírka a nikdo s tím nemůže pohnout. Suma sumárum je to světová ostuda. I tu čistou vodu pro Afriku ani po osmdesáti letech nemohou docílit a ještě dnes neziskovky škemrají o peníze z hlupáků. Většinou to jde stejně na Mercedesy a opulentní život přerozdělovačů.

V přehledném článku, který Parlamentní listy vytiskly 14. 9. 2016 a kde se píše o zradě - snad všeho co je v nezávislé zemi podstatné, tak Parlamentní Listy velice dobře také vyjmenoval postoje i politiků, kteří mají přehled. Máme schopné lidi. Zde bych vyzdvihnul největšího českého velikána dnešní doby, pana Tomia Okamuru. Ovšem on může psát holou pravdu, protože není závislí na milodarech a okolnostech našich darmojedů. Někdo mu i vyčítá, že prý není Čech, ale jenom půl. Nevím, - jeho slova sedí, má přehled, jaký by mu mohl závidět lecjaký profesor a je ve společnosti polo-Čechů jako byl náš Jenda Masarykojc, Václav IV a spousta jiných kovaných národovců, které právě vy moc dobře znáte.
V článku jmenujete hodně odpůrců toho svinstva, co kape z vládních míst. Je třeba rozumné sjednotit. Vyjmenovaní se shodují, že to tak dál nejde a mělo by se jednat. Jenže oni si myslí, že jiní, anebo soudruh Jeník Pecivál sleze s pece, nechá buchty panímámě a přijede na grošovaném koni, i chopí se vedení. Leč to je jenom v pohádkách. Ani je nenapadne, že by to měli být oni, kdo vezmou ten risk, chopí se otěží a povedou národ z toho močálu k zářným zítřkům.


To ovšem platí i na odpor jako jsou Parlamentní Listy, Protiproud, Pozitivní Svět a mnoho dalších. Měli byste do té - (ne naší) vlády, jaksi říznout a zbavit národ těch ukecaných bonvivánů.
Čekat, že až se stanou presidentem, jaksi taky nepracuje. Třeba pan Zeman, který by ještě mnoho věcí rád změnil a velice dobře si vede, nemůže ani zdaleka provést co by chtěl. Už ten jeho premiér, kterého by láskyplně nakopal do zadnice, a nemůže se ho zbavit, stejně jako ty kavárenské pravdoláskaře.
Pouze a pouze jestli by se většina sjednotila na určitých úkolech a pravidlech, by měli šanci. Za spolupráce právě pana Kotrby, Zemana a všech, jak jsou v článku vyjmenovaní, by mohli dosáhnout změny. Je pravda, že lidé se mají trochu lepší, ale s trochou rozumu našeho vedení by se mohli mít i šestkrát lépe.
Je třeba vzít rozum do hrsti, sjednotit všechny ty protiproudové směry, obrátit prameny v jednotné řečiště tím správným a národním směrem a zbavit se nejen zahraničních pijavic, ale především našich. Mnoho osobností je za jedno (i v této cedníkové vládě): "že tak nejednotnou, hloupou, vydřiduškou, samolibou, nefunkční, vykutálenou vládu by jeden pohledal."

A FURT SE KECÁ.
Jen jak je to dlouho, co se mluví o problémech emigrace. Přitom tak jednoduchá věc, kterou navrhuje ekonomka ŠICHTÁŘOVÁ, aby každý emigrant nedostal ani vindru, ale jakési "čůro", které by platilo jen v tom kterém státě, na stravu a byt - a pouze až prokáže, že se dokáže integrovat, tak ho včlenit do společnosti. Už to samo by zmenšilo nekontrolovatelný proud zlatokopů, kteří mimo chytání pečených holubů v Evropě nemají co dělat. Také ty pravdoláskařské ideje jsou za dané situace na hovno. Musí být snaha i na jejich emigrantské straně. V integrační politice má být dobrá snaha na obou stranách a ne jednostranná jako to je dosud, kde příliv rádoby Evropanů je neomaleně vydřidušský. A jestli by měli lítat pečený husy do huby, tak by to mělo být našim důchodcům a pracujícím.
Už jen za tu jedinou radu by měla paní ekonomka dostat Evropský řád práce, či bílého lva. Ona má takových rad daleko více - a učit děti bankovní hatmatilce, je jedna z nich. Ta paní má nakročeno na naší presidentovou.

Zde bych zmínil pana ex-poslance Sládka, o kterém většina politiků smýšlela jako o vykutáleném bláznu, protiproudového tajtrlíka. Nikoliv však národ, který jen jako osel poslouchal soudruhy politiky. S odstupem doby se ukazuje, o co všechno bychom přišly, pod jeho vedením. Problémy, které se dnes řeší za miliardy peněz poplatníků, nemuseli ani vzniknout. Jeho knihy stojí za přečtení - snad ještě více, než když byly napsány. Bohužel jeho rozbory jsou ještě živější než před deseti lety. A klidně bych mu daroval Orlík, či větší usedlost - jako Čapí Hnízdo, či dvě, neb by to byl pakatel proti dnešním výdajům - a vlastně národní přínos.

Zrovna tak pan Macek, o kterém se tvrdí, že "trochen" vytuneloval národ - s jeho measly patnácti, dvaceti miliony. Nakonec to byl jeden z nejpoctivějších politiků tehdejší doby a ještě dnes by měl přínos pro národ. Houževnatost, odvahu, rozum mnohokráte prokázal. Jeho časté volání po novodobé defenestraci amatérsko-neumělých vladařů je inspirující. Ne, nekonečné žvanění, ale činy jsou rozhodující.

Pan Keller byl vždy dobrý debatér, ale dnes v Bruselu stojí proti samolibému molochovy a zmůže toliko, že nic nezmůže, což i veřejně přiznává. Sjednocovat protiproudy v jeden mohutný by asi udělal lépe. Ovšem Parlamentní Listy by měli jít příkladem.

Celý národ je za jedno, že to tak dál nejde a budou následovat toho, který vezme to nevděčné břímě a povede ho. Ubohé procento pravdoláskařů, zlodějů, vykutálených darmojedů a přihrblých vladařů, to nemůže změnit. A přesto ti žvanilové jsou u vesla a národ je nemůže setřást s chrbátu.

Pouze rozumné, odpovědné, rozhodné vedení může uspět. Obyčejní, slušní lidé

CHOPTE SE TOHO!

Rok za Rokem, Krok za Krokem!

9. ledna 2017 v 10:47 | James Macik
NOVOROČNÍ PROJEV 2017 za ZÁSTUPCE LIDU

Pastýřský List JamesVlastimil Macek Leden 2, 2017

Nejprve mi dovolte popřát všem klidnou pohodu, křesťanské sblížení národa, lepší sousedské vztahy a větší upevňování základu státu - jakou je rodina. Souvisí stím i početnější rodina, která oprávněně očekává podstatně lepší podporu státu. Mám zde na mysli zvýhodňování nejen zahraničním přistěhovalcům, nepřizpůsobivým elementům, a dlouhodobě nepracujícím, ale lidem, kteří tvoří kmen tohoto národa.
Je na bíle dni, že stát má vtomto směru co dohánět.

Za časů vojny jsme zpívávali o civilu. Dalo by se to aplikovat na naši spravedlnost, prosperitu, vládu:
Zapadá slunéčko za tu naši horu. Sláva pánu Bohu,
Jeden rok za námi, na druhý čekáme,
snad se tě prosperito, spravedlnost, demokracii, vladaři vládnouti
Snad se tě dočkáme.

Minulý rok 2016 hýbala Evropou a naším státem vlna tsunami - ekonomické emigrace z Afriky a Blízkého východu. Já to tedy můžu odpovědně říci, protože dnes se to už může, a protože nejsem nakej Vandas, kterému je to zakázaný i dnes, neboť by mu zakázaly nejraději jakoukoliv svobodu projevu a lidský práva, jenom protože je krká. Co je dovoleno pánovi, nemusí být dovoleno kmánovi. To vše už říkalo i naše svědomí národa, vážený pan Werich, že za pravdu se vždycky platilo mezinárodní měnou - kopanci do prdele.

Článek není o tom, že jiné státy rozvrtají tyto Evropské země a odskáčou to poddaný a poddajní. Je o tom, že
CELÁ EVROPA MÁ VEDENÍ, KTERÉ NEVEDE, NEREPRESENTUJE, NECHRÁNÍ ANI NEPOMÁHÁ svému lidu, ale pouze bezostyšně vykořisťuje svoje národy, a naopak jako pštrosové strká hlavu do písku, a mimo pobírání nehorázných platů neumí nic - pro jakékoliv řešení, protože jsou jednak těmi platy naprosto zkorumpovaní, neschopní, státnicky nepředvídavý, nepružní - až lenivý. Celá Evropa by se měla vzbouřit takovému vedení a všechny ty nepřizpůsobivé lenivce shora dolů vyměnit. Poslat je do pouštní Sýrie, spolu se všemi nevděčnými cestovateli za lepším. At si to tam vyřídí, sami mezi sebou. Ano, je v tom výzva, aby se Evropským úředníčkům okamžitě drasticky snížili platy - a až začnou rozumně jednat, státnicky pečovat o Evropu, tak jim navýšit platy - až na polovinu dnešní úrovně. Oni totiž žijí moc vysoko nad Evropou a nemají s ní už žádný přirozený styk. Jejich neschopnost velmi dobře ukázala tato muslimská invaze a měli bychom za to muslimům poděkovat, neboť neumíme, nechceme, nemůžeme a jsme lenivý, si toto sami rozpoznat, neřkuli vyřídit. Nesmí se opakovat taková neschopnost jakékoliv Evropské vlády. Přitom jsem za sjednocenou Evropu. Ovšem na základech začínající spojené Evropy, než jak se praktikuje v dnešních temných hniličkových časech. Všechny státy budou dobrovolně pracovat pro blaho Evropy, nikoliv plnit jakési paskvily v zájmu šedivých eminencí. Plány budou otevřené lidu a nikdo se nebude povyšovat nad druhé. Bud tak bude sjednocená Evropa, nebo ať si každý ochraňuje svůj stát.

Co se vlastně minulý rok událo k lepšímu ve státě?

Nic, nic se neudálo a pořád se jen kecá, sněmuje, schůzuje. Za třicet let toho samého bahna, je to víc jak dost. Lidé se snad po této době konečně dovtípí, že s takovými nevládnoucími vladaři, do toho ráje nikdy nedojdou - ani po dalších třiceti letech. Je to třeba ve vládě všechno vyčistit, vybílit, přehrabat, a dosadit konečně idealisty, jezuity, českobratrskou církev, samuraje, aby nastolili rozhodnost, odpovědnost vládnoucích, a přísnost za poklesky všech těch nahnilých vedoucích. To, na rozdíl od těch vládních zlodějů, kteří kradou už jen těmi nenasytnými platy a za to hovno, co odvádí všemu lidu. …Voda teče, čas plyne, umělci si žijou, mladí stárnou, čerti se žení, politici kecajů …a pořád se nic neděje. No jo, ale to je země Kocourkova!

Nic se za minulý rok nezměnilo a jedeme močálem černým kolem bílých skal - jak svého času Jan Werich - cobi naše svědomí, přirovnal dění, nebo nedění, našich vladařů. Jejich je krédo, že ono se to nějak samo vyřeší …a zatím si nahrabou. Jednak to nepracuje, jednak je to despicable jednání.

A je třeba si skutečně uvědomit, že jsme na pokraji zlomu, kdy křesťanské ideje (a zdůrazňuji: naše ideje), jsou ohroženy tou obrovskou vlnou tsunami, která většinově neutíká před válečným nebezpečím, ale jde jako mračno kobylek vyžrat Evropu. Oni v podstatě nenávidí Evropu, ale zároveň závidí výhody vytvořené křesťanstvím. Bohužel to je, co otevřeně propagují a jenom slepé vedení nevidí ten rozdíl mezi hosty - a invazní armádou. Skutečně nevím, co kdo má co, proti Rusku, které nechce nic víc, než aby mohly pokojně řešit své problémy a chce, aby mělo své místo v řadách světa, kterého se neprozřetelně samo vzdalo.

U nás je poměrně hodně takových sluníčkových Štětinů, kteří by nejradši usmažili Rusko ve vlastní šťávě. Obklíčili je raketami a nechali je, aby si lovili mamuty. Jenže to vědomě zabíjí jakoukoliv snahu odzbrojit, porozumění a spolupráce. Mi jim musíme umožnit znovu nabít hrdost a spolupracovat s nimi. To ovšem neznamená, že se položíme na záda jako jsme to udělali s muslimskou vírou a předchozí tzv. spoluprací se SSSR. Ne oni, ale naše vedení se předhánělo v servilnosti a lezlo jim do tunýlku nadbytečných surovin, že ani sami o to nestáli.

POLITICI

Je třeba se zastavit u našich politiků. Naprostá většina jsou přeplacení a tím pádem korumpovaní tlučhubové. Vladaři čím víc mají platu, tím míň pracují. Lid nemá valný zájem toto změnit, neboť si jednak myslí, že stejně nic nezmůžou a jednak je jim to v celku volné, - jak dědečkovi kšandy. Ovšem zde je jablko sváru. Především lid by měl razantně svrhnout nevhodné politiky. Tento nezájem a promyšlené dělení národa, drží tyto politiky nad vodou. Pan president Zeman má pravdu, že zdegenerované manažerství je tak říkajíc k hovnu, kdy se 33 let staví sto kilometrů dálnici, a to ještě není hotová - a je to vlastně vedené nenasytnými tlamičkami a stojí to lid neuvěřitelně. To, že něco vůbec v Česku pracuje, je proti vůli takového vedení, a zjevně by národ byl na tom neskonale lépe, kdyby všichni tzv. "představitelé" šli do hajan, nebo i do prdele. Lidé by je měli zabalit do úhledných balíčků a poslat je rekomando do Sýrie, aby tam poté válce státničili. Je naprostá neuvěřitelná řada vysokých politiků, kteří měli tu smůlu, že je ruka spravedlnosti zachytila, ale už ne spravedlivě potrestala, neb v těch kruzích platí zákon: Já na bráchu, brácha na mě! Především policie a lid by měl od zdola pracovat na změně. Obyčejné desatero a selský rozum by měl nahradit právní tlučhuby, kteří se živí z neštěstí druhých. Dokonce i šedá vrstva národa - exekutoři si dávají metály s peněžní odměnou. No to už slušný rozum nebere.

Začal pan expresident s ukradenou tužkou, kuponovou privatizací, zhasnutím světla rozkradačům. Zpackanou privatizací a nesplacenými půjčkami tzv. privatizátorů, vyprázdněním věznic. On, s titulem nejpřednějšího ekonoma, kde pouze profláknul nastřádaná jmění několika generací, což ho zachránilo od naprostého krachu. Absolutní benevolencí vůči mega-zlodějům, kteří se neštítili rozkrást vše, co lidé stovky let budovali, zaprodali církevní majetky, které už od nepaměti patřili lidem, a sám císař pán to uznával, i respektoval. Je to tak obrovská pohroma, že to svět neviděl. Dnes se snaží toto trochu napravit, a já mu proto děkuji, ale jeho vina je děsivá.

Celá řada ministrů, kteří se neslavně proslavili jako rozkradači národního majetku: Pan Dienstbier, Kocáb, Kocourek, Langer, Nečas, Nagyová, Sobotka, Rath, Topolánek, Benda, Bor a nekonečná řada podobných, jako byl i pan ministr vnitra (ale to byl jen začátečník. Považte, sám ministr vnitra), je jen povrch obrovského ledovce, který sužuje tento stát. Zloději si zařídili stát, kde se jim nanejvýše poklepe na rameno, ne že kradou, a kradli, ale že se nechali chytit. Na určitou dobu se ta benevolence musí změnit! Tvrdý postih je musí zachvátit a velký strach z jejich podvodů. Snad jednou přijde doba, kdy národ bude moci být benevolentní, ale třicet let jsme zaspaly dobu a nechaly šizunky planýrovat celou zem. To musí přestat - a hned!

Jedna z naprostých výjimek je pan Zeman. Fyzicky i psychicky mě bolí, že se vůbec najdou tací, kteří se zištných důvodů tvrdí, že on národ rozděluje. Jestliže něco rozděluje, tak je to koukol od pšenice. Naše zem je bohužel zaplevelená víc jak dost. Pan president dělá, co může, ale není jeho vina, že je sešněrovaný vším tím plevelem, hloupými zákony, závistí, zbabělostí a chtivostí druhých. On by udělal pro lid daleko více, ale právě ten obyčejný lid mu musí svou podporou vytvořit prostor.

At chce nebo nechce, on je maják uprostřed bouře a jeho světlo ukazuje bezpečný přístav našemu národu. Není svatý, ale je to vůdce! Vůdce se vším všudy, který vede a říká pravdu, ať se to někomu i nelíbí. I já nemohu se vším souhlasit, ale je naprostá hloupost, že národ se za ním nesjednotí a nepomáhá mu prosadit jeho ideje, které jsou tak blízké naprosté většině lidu. Masové demonstrace je to nejmenší, projevit mu úctu a podporu. Pomoci mu zbavit se těch výše uvedených a usadit je do výslužby. Usadit je kamkoliv, aby už nedělali takovou škodu národu, cobi "politikáříkové". Národ trochu prosperuje i přes houževnatý odpor sluníčkových politiků. Mělo by se spravedlivě říci, že bez nich by národní cesta byla daleko příjemnější, a ne tak trnitá.

V souvislosti s rozhazováním peněz, státem vybírané (a jež mizí jako cedníkem neznámo kam, by se mělo konečně přistoupit ke změnám, aby národ jako celek z toho měl užitek). Je však třeba vědět, že náš stát prostě nemůže vytáhnout celý svět z chudoby.

Nemůžeme pomoci každému, kdo to potřebuje. Právě proto bychom měli začít ve vlastním státě. Pomoci nemocným, pomoci chudým, pomoci studentům a vyzvednout z bídy ty, kteří důvěřivostí ve vedení, naletěli podvodníkům, bankéřům, právníkům a exekutorům, kteří v naprosté většině nemají nejmenší zábrany zruinovat vlastní lid. Jsou to oni, kdo zneužívají tzv. Svobody, Práva (na okrádání bližního) a Demokracie. Pouze naprosto tvrdá přísnost by je vyléčila. Přísnost slušného státu, když si nedají říct po dobrém.
Pan president Zeman pravdivě tyto vyčurané, ale hloupé zloděje, - zatím něžně, … varuje.

Všechno se to děje za bohaté pomoci našich negramotných, ale uvědomělých manažerů, politiků, právních vyčůránků, kteří žerů smetánku z povrchu profitu - a na ty, kteří se o prosperitu nejvíc zasloužili, už nijak nezbývá. To potom všichni mohou robit do úmoru jako mourovatí a výsledek je takový, jaký je.

Muslimské národy mají pravdu, že naše Evropské vlády jsou tradičně prolhané, kážou vodu, ale sami chlastají víno (i francouzské konaky), prodají za šesták i svoje přátelé a často rodinu, jednají podle. Banky a právní smetánka odírá z poctivých lidí doslova kůži. Ztratili jsme víru našich předků a křesťanského způsobu života, kterou jsme vyměnili za ateistické pohodlí. Nemáme čas na bibli a rodinu, protože jsme zaneprázdnění televizí, která většinou nedělá, než nás frustruje přiblblími programy. Zhusta nemáme ani jeden den v týdnu, věnovat se rodině. To všechno jsou pouze hlavní důvody, proč muslimské národy námi opovrhují. Je třeba přiznat, že mnohdy mají pravdu a především mi, bychom měli vyvodit důsledky z této vědomosti. To ovšem neznamená, že bychom se měli vzdát a nebránit se ještě většímu zlému.

Naše celé vedení je hniličkově neschopné a uplynulý rok je toho důkazem.Jejich nekonečné žvanění, o tom, co by se mělo, co by bylo, kdyby bylo, úmorné schůzování a přežvykování co se to děje, je po dvaceti pěti letech daleko za hranicí úměrnosti. Neschopnost vypíchnout co je podstatné je průvodní zjev našeho vedení.

Jednoduchá řešení se zametá pod koberec státu, jako návrh paní Šichtařové: Nedejte přivandrovalcům žádné peníze (a máte po problému). Ona převyšuje celý Brusel a nabízí řešení vlny emigrace, že zůstává rozum stát, že na to Brusel nepřijde sám. Pana Macka: podpořte výrazně kmenové rodiny do čtyřech dětí a máte tax plátců i vojáků, jako smetí. Byl "odešen" jen proto, že byl zásadový. Je to nebývale bystrý, houževnatý, charakterní národovec a státník. Lid těžce doplatil na to, že byl "vyskočen" z vlády takovými hochštaplery jako byl pan Klaus a pan Langer. Dále máme pana P. Havlíčka: Snižte platy všem, kteří mají být stejně jenom pokorní služebníci lidu, a dávejte jim větší odměny až podle výsledků jejich práce. Pana Sládka: snižte administrativu na jednu sedminu a raději plaťte podporu či produktivněji je zaměstnejte - než toto umělé udržování zaměstnanosti.

Máme skutečné vůdce, byt i s chybami - jako je pan Konvička. Pan Keller, který má za to, že snad trochu zlidští bruselského molocha, pana pátera Pithu, který říká do očí všem, tvrdou pravdu.

Dokonce i pan Okamura, kterému je vyčítáno, že je jenom půl Čech. Že je to náš český samuraj. Můžeme však být naprosto hrdí, že ho máme. Je v dobré společnosti polovičních Čechů, jako pan Kriegl, Dubček, Jan Masaryk, i jeho táta, který byl přeci jen dost ovlivněný svojí ženou, Američankou. Žižka, který celý svůj život sloužil pro polského krále a mnoho dalších tzv. "polovičních" Čechů. Okamura je v dobré společnosti a celý národ může být hrdý na to, co už dokázal, a co ještě dokáže. A to i přes ten obrovský odpor hloupých, tzv. skutečných politiků - ukecaných a mocných kavárenských sluníčkářů. Je to další maják našeho národa. Takových je u nás mnoho, a pomohlo by věci, kdyby se v několika bodech všichni sjednotili za panem Zemanem, když už nemohou se sjednotit, se vším všudy.

Naprostou pravdu má pan president Jedlička, z Liberlandu, že s odporem vzdycháme, když za nevolnictví, panská chasa diktovala poddaným tzv. desátky. Museli odevzdat jednu desetinu toho co vyprodukovali. Jaká to hanba takového režimu! … A sami dnes platíme šestkrát tolik. Víc jak polovinu, co výrobci vyrobí, odevzdají státním zlodějům. Neziskovky a přerozdělování peněz je svinstvo na národech.

Evropa údajně stojí na křesťansko-židovských základech. Však k čemu jsou nám kostely, když víra upadá, k čemu jsou nám zbraně, když nemáme muže, kteří by byli ochotní je zvednout pro svou víru a svůj stát. Je mnoho pravdy ve slovech pátera Pithy, v jeho projevu v kostele Svatého Víta. Je mnoho pravdy abychom se rozhodli, co vlastně chceme, a eventuálně posílili naši víru. Víru našich otců a předků. Především naší vlastní vírou můžeme odrazit zábor naší země jinověrci. Zrovna tak jako byla odražena vlna Tatarů, a Turků. Jestliže chceme, aby tato zem, - naše zem, patřila našim dětem a vnoučatům, musíme se bránit. My se dnes musíme postavit jinověrcům. O to více, o co je národní vedení na hniličku a nemá potřebnou páteř napravit protilidové jednání vladařů. Mám problém s prodejnými zrádci, kteří propagují jakési naše vlastní míšence, aby naše ženy obcovali s muslimy, jen proto, aby tito vladaři měli dost poddajných otroků. Aby se jim skrze daně sypali prašulky do jejich nenažraných tlamiček. Jako bychom mi Češi nebyli už dost poddajní!

Vyčistit naši zem nejen od nepřizpůsobivých emigrantů, ale především od všech těch parazitů a výše uvedených nešvarů, je dlouhodobý úkol nového roku, a přeji vám v tom pomoci Boží. Právě to by bylo ukázání křesťanského přístupu problémů. Přeji vám hodně zdaru v tomto nelehkém úkolu.


Čtěte projev pana pátera Pithy, který je skutečným národovcem. http://gloria.tv/media/QrketPv4z4U

Kam dál